Het lezen van lange documenten met erg veel tekst kan een hele opgave zijn voor studenten. Goed gestructureerde documenten helpen studenten om inhoud te ordenen en verwerken.

Meer over schrijven met toegankelijkheid in het achterhoofd


Koppen

Als je koppen gebruikt in documentstijlen, kun je documenten opdelen in secties en subsecties. Koppen zorgen ervoor dat studenten inhoud makkelijker kunnen verwerken en begrijpen, en ze zijn essentieel voor schermlezers.

Gebruik de standaard kopstijlen in je tekstverwerkingssoftware.

Kies altijd ‘Kop 1’ voor koppen op niveau 1, ‘Kop 2’ voor sectiekoppen, ‘Kop 3’ voor koppen van subsecties, enzovoorts. De stijl ‘Normaal’ wordt gebruikt voor alinea's.


Alternatieve tekst voor afbeeldingen

Aangezien veel documenten afbeeldingen bevatten, is het belangrijk dat de afbeeldingen alternatieve beschrijvingen hebben.

Voeg de alternatieve tekst toe in je tekstverwerkingssoftware.

In Microsoft Word zijn er twee velden voor tekst: Titel en Beschrijving. Typ de alt-tekst in het tekstvak Beschrijving, zodat de alt-tekst bij het converteren van Word-documenten naar PDF of HTML wordt omgezet in de nieuwe indeling. Titels worden niet geconverteerd naar andere indelingen, wat betekent dat je deze opnieuw moet invoeren in de nieuwe indeling.


Beschrijvende koppelingen

Het is essentieel dat je je koppelingen beschrijvend maakt. Elke koppeling moet een beschrijving geven van wat gebruikers kunnen verwachten wanneer ze een koppeling selecteren.

Voeg beschrijvende koppelingen toe in je tekstverwerkingssoftware.


Lijsten

Op de juiste manier gemaakte lijsten informeren gebruikers van schermlezers hoeveel items zich in de lijst met opsommingstekens bevinden.

Gebruik de standaard lijsten van je tekstverwerkingssoftware.


Tabelkoppen

Je kunt tabellen gebruiken in documenten om complexe informatie op een duidelijke manier te presenteren aan studenten. Om er zeker van te zijn dat de tabellen effectief en toegankelijk zijn, moet je ze alleen gebruiken voor gegevens, niet voor visuele lay-outs. Door koppen toe te voegen aan tabellen kunnen studenten makkelijker door de tabel navigeren, zeker als ze een schermlezer gebruiken.

Voeg tabelkoppen toe in je tekstverwerkingssoftware.


Microsoft toegankelijkheidscontrole

Dit is een prima hulpmiddel om problemen met de toegankelijkheid op te sporen en op te lossen. Selecteer in Tools toegankelijkheidscontrole.

Meer over de toegankelijkheidscontrole


PDF-documenten toegankelijk maken

Hoewel het gebruiken van inhoud in het originele bestandsformaat de beste garantie is om ervoor te zorgen dat het document toegankelijk blijft, geven veel cursusleiders er de voorkeur aan om hun documenten en presentaties te exporteren als PDF-bestanden.

PDF is toegankelijk bestandsindeling die de inhoud consistent presenteert. Het maakt niet uit of je deze bestandsindeling print of op een apparaat bekijkt. De opmaak blijft hetzelfde.

Als je een bestand exporteert als PDF, is het belangrijk om in de exportinstellingen te controleren of er tags zijn toegevoegd aan het PDF. In dit formaat worden er tags en elementen toegevoegd, zoals blockquotes, alinea’s en koppen, om betekenis toe te voegen aan een pagina. Gebruikers van een schermlezer krijgen zo een beter beeld van de structuur van de inhoud. Alleen dan kunnen studenten namelijk eenvoudig door de PDF navigeren.

Sla het bestand op als PDF met tags

  1. Begin met een beschikbaar tekstdocument.
  2. Sla het bestand op als een PDF met tags.
    • Microsoft Word: selecteer Bestand en Opslaan als. Selecteer PDF in de lijst met bestandstypen. Selecteer Beste voor elektronische distributie en toegankelijkheid en selecteer Exporteren. Ga voor meer informatie naar Sla een Word-document op als een toegankelijk PDF-bestand.

      Gebruik niet “Printen als PDF”.

    • LibreOffice Writer en Impress: selecteer File en Export as PDF. Selecteer Tagged PDF (add document structure) en Export bookmarks in PDF Options. Selecteer Export.

Maak toegankelijke PDF-bestanden met Adobe Acrobat

Indien je beschikt over Adobe Acrobat kun je toegankelijke PDF-bestanden maken en bestaande PDF-bestanden scannen om er zeker van te zijn dat deze toegankelijk zijn. 

Meer over het maken van toegankelijke PDF-bestanden met Adobe Acrobat