Ble mae fy ngraddau?

Mae gennych ddau opsiwn:

  1. Gallwch weld graddau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau ar unwaith.
  2. Gallwch weld graddau ar gyfer un cwrs ar y tro.

Yr holl raddau ar unwaith

I weld graddau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau, dewiswch y saeth nesaf at eich enw yn y gornel top ar y dde. Yn y ddewislen, dewiswch Fy Ngraddau. Gallwch drefnu eich graddau yn ôl Pob Cwrs neu Graddiwyd Ddiwethaf. Os nad yw'ch gwaith wedi cael ei raddio, mae eiconau statws gradd yn ymddangos. Dewiswch deitl eitem raddedig i adolygu'ch cyflwyniad. Ar gyfer profion, ar ôl ichi ddewis y teitl, bydd y dudalen Gweld Ymgeisiau yn agor. Dewiswch y radd i adolygu’ch cyflwyniad.

Rhagor am weld eich graddau profion

Graddau ar gyfer un cwrs

I weld y graddau ar gyfer y cwrs rydych ynddo, dewiswch ddolen Fy Ngraddau ar ddewislen y cwrs ar y dudalen Offer.

Eich hyfforddwr sy'n rheoli pa ddolenni sy'n ymddangos yn newislen y cwrs.

Rhagor am ddod o hyd i'ch graddau