Video: Check Your Grades


Watch a video about checking grades

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Check your grades explains how to check your grades.

Ble mae fy ngraddau?

Gallwch weld graddau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau gyda'i gilydd neu fesul cwrs.

I weld graddau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau, dewiswch y saeth nesaf at eich enw yn y gornel top ar y dde. Yn y ddewislen, dewiswch Fy Ngraddau. Gallwch drefnu eich graddau yn ôl Pob Cwrs neu Graddiwyd Ddiwethaf. Os nad yw'ch gwaith wedi cael ei raddio, mae eiconau statws gradd yn ymddangos. Dewiswch deitl eitem raddedig i adolygu'ch cyflwyniad. Ar gyfer profion, ar ôl ichi ddewis y teitl, bydd y dudalen Gweld Ymgeisiau yn agor. Dewiswch y radd i adolygu’ch cyflwyniad.

Rhagor am weld eich graddau profion

I weld y graddau ar gyfer y cwrs rydych ynddo, dewiswch ddolen Fy Ngraddau ar ddewislen y cwrs ar y dudalen Offer.

Eich hyfforddwr sy'n rheoli pa ddolenni sy'n ymddangos yn newislen y cwrs.

Rhagor am weld eich graddau gyda JAWS ®


Tudalen Fy Ngraddau

Ar y dudalen Fy Ngraddau, gallwch weld yr holl waith cwrs a graddau ar gyfer y cwrs rydych ynddo. Os nad yw'ch gwaith wedi cael ei raddio, mae eiconau statws gradd yn ymddangos.

Gallwch hidlo a threfnu'r hyn a welwch.

Dewiswch deitl eitem i adolygu'ch cyflwyniad. Er enghraifft, gall eich hyfforddwr deipio sylwadau ac amlygu testun yn eich dogfen. Dewiswch deitl aseiniad i weld tudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yr aseiniad ac i adolygu'r radd, yr anodiadau a'r adborth mewn cyd-destun. 

Rhagor am wylio mewnol

Neges Atgoffa: Ar gyfer profion, ar ôl ichi ddewis y teitl, bydd y dudalen Gweld Ymgeisiau yn agor. Dewiswch y radd i adolygu’ch cyflwyniad.

Os ddefnyddiodd eich hyfforddwr gyfarwyddyd i raddio'ch gwaith, dewiswch ddolen Gweld y Cyfarwyddyd i weld y manylion.

Dewiswch eicon Gweld Adborth i weld adborth yr hyfforddwr mewn ffenestr naid.

Os yw'ch hyfforddwr yn defnyddio'r nodwedd graddio presenoldeb, byddwch yn gweld gradd presenoldeb.

Mwy ar eich gradd presenoldeb


Beth mae'r eiconau yn eu golygu?

Os nad yw'ch hyfforddwr wedi graddio'ch gwaith eto, mae eiconau statws gradd yn ymddangos.

Eiconau Fy Ngraddau
Eicon Disgrifiad
- Nid oes gwybodaeth ar gael.
Rydych wedi cwblhau'r gwaith, ond ni neilltuir gradd i eitemau megis arolygon.
Rydych wedi cyflwyno'ch gwaith. Mae'r eitem yn barod i'w raddio.
Gradd Ar ôl i eitem gael ei graddio, dewiswch y teitl i adolygu’ch cyflwyniad. Ar gyfer profion, ar ôl ichi ddewis y teitl, bydd y dudalen Gweld Ymgeisiau yn agor. Dewiswch y radd i adolygu’ch cyflwyniad.
Mae'ch gwaith wrthi'n cael ei wneud, ond nid ydych wedi ei gyflwyno eto.
Mae'ch gradd ar gyfer yr eitem hon wedi'i heithrio. Nid oes rhaid i chi gyflwyno gwaith.
Digwyddodd gwall. Cysylltwch â'ch hyfforddwr.
Cafodd eich gwaith ei raddio'n ddienw. Mae hyn yn ymddangos gyda chyflwyniadau lle mae eich hyfforddwr wedi pennu graddau gydag enwau myfyrwyr wedi'u cuddio yn ystod y broses raddio.
Dewiswch hwn i weld adborth gan eich hyfforddwr.

Hysbysiadau graddau newydd

Dychwelwch i'r ddewislen nesaf at eich enw i weld gweithgarwch graddio newydd.

Os oes rhif yn ymddangos ar eicon Fy Ngraddau, mae gennych raddau newydd, eitemau dyledus neu eitemau newydd gyda dyddiadau dyledus. Gallwch hefyd ddewis derbyn hysbysiadau graddau drwy e-bost a neges destun os yw'ch sefydliad yn caniatáu hyn.

Rhagor am osod hysbysiadau


Derbynebau cyflwyno

Os yw'ch sefydliad yn caniatáu, byddwch yn derbyn e-bost gyda hysbysiad ar gyfer pob aseiniad neu brawf y cyflwynwch chi sy'n cynnwys gwybodaeth megis enw a maint y ffeiliau a atodwyd. Ar gyfer aseiniadau grŵp, bydd yr holl aelodau yn eich grŵp yn derbyn y derbynneb pan fydd un aelod yn cyflwyno ar ran y grŵp.

Hyd yn oed pan fydd yr hysbysiadau e-bost wedi'u diffodd, gallwch dal i gael mynediad at dderbyniadau ar unrhyw adeg ar dudalen Fy Ngraddau yn yr ardal gyflwyno.

Rhagor am gyflwyno aseiniadau


Gwrando ar adborth a recordiwyd.

Mae'n bosibl y bydd eich hyfforddwr yn gadael fideo neu recordiad sain gydag adborth ychwanegol ar eich gradd. Os oes recordiad o adborth, byddwch yn gweld eicon yn eich ardal adborth yn Fy Ngraddau. Cliciwch ar yr eicon i chwarae’r fideo ar eich cyfrifiadur neu ddyfais. Gallwch reoli’r fideo trwy’r dulliau arferol megis rhewi’r fideo neu lithro bar y chwaraeydd. Mae’r rhan fwyaf o borwyr modern yn gallu chwarae recordiadau heb yr angen i ategu unrhyw feddalwedd ychwanegol. Ni allwch allgludo neu lawrlwytho'r recordiad o adborth ar hyn o bryd.