Pam nad yw'n gallu gweld ffeil neu ffolder?

Mae'n debygol na fod gennych ganiatâd darllen ar gyfer yr eitem. Cysylltwch â pherchennog yr eitem i ofyn iddynt wirio bod gennych y caniatâd cywir.

Mae rhai sefyllfaoedd cyffredin pan nad yw defnyddiwr yn gallu gweld ffeil neu ffolder oherwydd rheolau eraill y system. Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin isod i weld a oes unrhyw un yn berthnasol i chi.

Rwyf wedi cofrestru ar gwrs. Pam nad ydw i'n gweld y ffolder cwrs yn y Content Collection?

Nid yw'r ffolderi cwrs yn cael eu creu yn y Content Collection nes i'r hyfforddwr, cynorthwywr dysgu neu adeiladwr cwrs wedi cael mynediad at y Content Collection. Rhaid i un o'r defnyddwyr hyn hefyd roi caniatâd darllen i chi weld y ffolder cwrs yn y Content Collection.

Ar ôl i un o'r defnyddwyr hyn gael mynediad at y Content Collection, bydd ffolder cwrs hefyd yn cael ei greu yn yr eGronfeydd. Mae gan bob defnyddiwr sydd wedi cofrestru ar gwrs ganiatâd darllen ar gyfer y ffolder cwrs cyfatebol yn yr eGronfeydd.

Ble mae ffolder fy sefydliad yn yr eGronfeydd?

Nid oes gan sefydliadau ffolderi yn yr eGronfeydd. Ffolderi cwrs yn unig sy'n ymddangos yn yr eGronfeydd.

Mae fy nghyd-ddisgybl wedi rhannu ei bortffolio gyda mi, ond pan rwy'n dewis dolen, dyw e ddim yn gweithio. Beth yw'r broblem?

Nid oes gennych ganiatâd darllen bellach ar gyfer yr holl eitemau a gysylltir atynt yn y portffolio.

Pan grëwyd a rhannu'r portffolio yn wreiddiol, cafodd y defnyddwyr y cafodd ei rannu gyda eu hychwanegu at restr defnyddwyr y portffolio ac fe roddwyd caniatâd darllen iddynt ar gyfer yr holl eitemau cysylltiedig yn y portffolio. Ers hynny, mae caniatâd darllen wedi cael ei dynnu ar gyfer un neu ragor o'r eitemau hyn. Pan fyddwch yn cael mynediad at eitemau trwy'r portffolio, ni fyddwch yn gallu eu gweld. Er mwyn i chi allu gweld yr eitemau, rhaid i ddefnyddwyr gyda chaniatâd darllen a rheoli ychwanegu caniatâd darllen ar gyfer rhestr defnyddwyr y portffolio at bob eitem ble mae'r caniatâd hwn wedi cael ei dynnu.

Pam nad ydw i'n gallu gweld yr holl gynnwys mewn ffolder?

Mae gennych ganiatâd darllen ar gyfer y ffolder, ond nid ar gyfer ei gynnwys. Cysylltwch â defnyddiwr gyda chaniatâd darllen a rheoli ar gyfer y ffolder i ofyn iddynt roi caniatâd darllen i chi ar gyfer cynnwys y ffolder.

Mae gennyf ganiatâd rheoli ar gyfer ffolder. Pam nad ydw i'n gallu copïo'r ffolder yma i ffolder newydd?

I gopïo ffolder i leoliad newydd, rhaid i chi gael caniatâd ysgrifennu ar y ffolder derbyn.

Pam nad ydw i'n gallu cysylltu eitem â phortffolio?

Rhaid i chi gael caniatâd rheoli i gysylltu'r ffeil neu ffolder â phortffolio.

Nid oes angen i chi reoli caniatâd i eitemau rydych chi eisiau eu hychwanegu o ffolder y sefydliad. Mae hyn oherwydd bod gan Holl Gyfrifon y System ganiatâd darllen i ffolder y sefydliad. Mae'r system yn tybio os oes gan Holl Gyfrifon y System ganiatâd darllen, bod unrhyw un yn gallu cysylltu ag ef.