Varför kan jag inte se en fil eller en mapp?

Du har antagligen inte läsbehörighet till den. Kontakta ägaren till filen eller mappen och be denne kontrollera att du har den behörighet du ska ha till den.

Det finns några vanliga fall när en användare inte kan se en fil eller mapp på grund av andra systemregler. I vanliga frågor och svar nedan kan du se om någon av dem gäller i ditt fall.

Jag är inskriven på en kurs. Varför ser jag inte kursmappen i Content Collection?

Kursmappar skapas inte i Content Collection förrän läraren, lärarassistenten eller kursbyggaren har anslutit till Content Collection. En av ovanstående måste även ge dig läsbehörighet för att du ska kunna se kursmappen i Content Collection.

När någon av ovanstående användare öppnar Content Collection skapas det även en kursmapp i eReserves. Alla användare som är anmälda på en kurs har läsbehörighet till kursens kursmapp i eReserves.

Var är min organisations mapp i eReserves?

Organisationer har inga mappar under eReserves. Det är bara kursmappar som visas under eReserves.

En av mina kurskamrater delade sin portfölj med mig, men när jag klickar på en länk fungerar den inte. Varför är det så?

Du har inte längre läsbehörighet till alla länkade filer och mappar i portföljen.

När portföljen först skapades och delades lades användarna som den delades med in i portföljens användarlista och de fick läsbehörighet till alla länkade filer och mappar i portföljen. Sedan dess har läsbehörigheten till en eller flera av dessa filer eller mappar tagits bort. När du går till en fil eller mapp via portföljen kan du inte se dem. För att du ska kunna se dem måste en användare med läs- och hanteringsbehörighet lägga in läsbehörighet i portföljens användarlista för alla filer och mappar som den här behörigheten har tagits bort för.

Varför kan jag inte se allt innehåll i en mapp?

Du har läsbehörighet till mappen men inte till innehållet i den. Kontakta en användare med läs- och hanteringsbehörighet till mappen och be denne ge dig läsbehörighet till mappens innehåll.

Jag har hanteringsbehörighet till en mapp. Varför kan jag inte kopiera den här mappen till en ny mapp?

För att du ska kunna kopiera en mapp till en annan mapp måste du ha skrivbehörighet till målmappen.

Varför kan jag inte lägga in en länk till en fil eller mapp i en portfölj?

Du måste ha hanteringsbehörighet för att lägga in en länk till en fil eller mapp i en portfölj.

Du behöver inte ha hanteringsbehörighet till filer eller mappar i mappen /institution som du vill lägga in, eftersom alla systemkonton har läsbehörighet till /institution. Systemet förutsätter att om alla systemkonton har läsbehörighet så kan alla länka till filen eller mappen i fråga.