Hvorfor kan jeg ikke se en bestemt fil eller mappe?

Du har sannsynligvis ikke lesetillatelse for elementet. Kontakt eieren av elementet for å be vedkommende om å bekrefte at du har riktig tillatelse.

Det finnes noen vanlige tilfeller der brukere ikke kan se filer eller mapper på grunn av andre systemregler. Ta en titt på de vanlige spørsmålene nedenfor for å se om noen av dem gjelder for deg.

Jeg er tilknyttet et emne. Hvorfor ser jeg ikke emnemappen i Mitt innhold?

Emnemapper opprettes ikke i Mitt innhold før læreren, undervisningsassistenten eller emnebyggeren har åpnet Mitt innhold. En av disse brukerne må også gi deg lesetillatelse før du kan se emnemappen i Mitt innhold.

Når en av disse brukerne åpner Mitt innhold, opprettes det også en emnemappe i E-reserver. Alle brukere i et emne har lesetillatelse for den samsvarende emnemappen i E-reserver.

Hvor finner jeg mappen til organisasjonen min i E-reserver?

Organisasjoner har ikke mapper i E-reserver. Bare emnemapper vises i E-reserver.

En i klassen har delt mappen sin med meg, men når jeg velger en lenke, fungerer den ikke. Hva skjer?

Du har ikke lesetillatelse for alle de tilknyttede elementene i mappen lenger.

Når mappen ble opprettet og delt, ble brukere den ble delt med, lagt til i brukerlisten for mappen og gitt lesetillatelser for alle de tilknyttede elementene i mappen. Etter det har tillatelsene blitt fjernet fra ett eller flere av disse elementene. Når du åpner elementer via mappen, kan du ikke se dem. Før du kan se elementene, må en bruker med lese- og administreringstillatelse legge til lesetillatelse for mappebrukerlisten for hvert element som tidligere hadde denne tillatelsen.

Hvorfor kan jeg ikke se alt innholdet i en mappe?

Du har lesetillatelse for mappen, men ikke for innholdet. Kontakt en bruker med lese- og administreringstillatelse for mappen for å be om å få lesetillatelse for innholdet i mappen.

Jeg har administreringstillatelse for en mappe. Hvorfor kan jeg ikke kopiere denne mappen til en ny mappe?

Hvis du vil kopiere en mappe til en ny destinasjon, må du ha skrivetillatelse for målmappen.

Hvorfor kan jeg ikke knytte et element til en mappe?

Du må ha administreringstillatelse for å knytte filen eller mappen til en mappe.

Du trenger ikke administreringstillatelser for elementer du vil legge til fra mappen /institusjon. Dette er fordi alle systemkontoer har lesetillatelser for /institusjon. Systemet forutsetter at hvis alle systemkontoer har lesetillatelse, kan hvem som helst lenke til den.