Bir dosyayı veya klasörü niçin göremiyorum?

Muhtemelen söz konusu öğe için okuma izniniz yoktur. Doğru izne sahip olup olmadığınızı öğrenmek için öğenin sahibiyle iletişime geçin.

Diğer sistem kurallarından kaynaklanan, bir kullanıcının bir dosya veya klasörü göremediği yaygın birkaç durum vardır. Bunun sizin için de geçerli olup olmadığını öğrenmek için aşağıdaki SSS bölümünü okuyun.

Bir kursa kayıtlıyım. İçerik Koleksiyonu'nda kurs klasörünü niçin göremiyorum?

Eğitmen, eğitim asistanı veya kurs oluşturucu İçerik Koleksiyonu'na erişinceye kadar Kurs Koleksiyonu'nda kurs klasörleri oluşturulmaz. İçerik Koleksiyonu'nda kurs klasörünü görmeniz için bu kullanıcılardan biri aynı zamanda size okuma izni de vermelidir.

Bu kullanıcılardan biri İçerik Koleksiyonu'na eriştikten sonra eKaynak'ta da bir kurs klasörü oluşturulur. Bir kursa kayıtlı olan tüm kullanıcılar eKaynak'ta bulunan ilgili kurs klasöründe okuma izinlerine sahiptir.

Organizasyonumun klasörü eKaynak'ın neresinde?

e-Reserves altında organizasyonların klasörleri bulunmaz. eKaynak'ta sadece kurs klasörleri vardır.

Sınıf arkadaşım portföyünü benimle paylaştı, ancak bir bağlantıyı seçtiğimde çalışmıyor. Sebebi nedir?

Portföydeki tüm öğeler için artık okuma izniniz yok.

Portföy ilk oluşturulup paylaşıldığında, paylaşılan kullanıcılar portföy kullanıcı listesine eklenmiş ve portföydeki bağlantılı tüm öğelere yönelik okuma izni verilmişti. O zamandan beri, bu öğelerin bir veya daha fazlasından okuma erişimi kaldırıldı. Portföyünüzden öğelere eriştiğinizde, onları göremezsiniz. Öğeleri görebilmeniz için okuma ve yönetme iznine sahip bir kullanıcı, portföy kullanıcı listesi okuma iznini bu iznin kaldırıldığı her öğeye eklemelidir.

Bir klasördeki tüm içeriklerimi niçin göremiyorum?

Klasör için okuma izniniz var, ancak içerikleri için izniniz yok. Klasörde okuma ve yönetme iznine sahip bir kullanıcıyla iletişime geçerek size klasörün içeriği için okuma izni vermesini isteyin.

Bir klasörde yönetme iznim var. Bu klasörü yeni bir klasöre neden kopyalamıyorum?

Bir klasörü yeni bir hedefe kopyalamak için hedef klasörde yazma izniniz olmalıdır.

Bir öğeyi biçin bir portföye bağlayamıyorum?

Dosya veya klasörü bir portföye bağlamak için yönetme izniniz olmalıdır.

/institution klasöründen eklemek istediğiniz öğeler içinse yönetme izniniz olması gerekmez. Çünkü Tüm Sistem Hesapları /institution klasöründe okuma iznine sahiptir. Sistem, Tüm Sistem Hesapları'nın okuma iznine sahip olduğunu varsayar ve herkes buna bağlantı yapabilir.