Consulteu el funcionament del contingut del vostre lloc per dominis. Aquesta taula mostra tots els dominis on hi ha problemes d'accessibilitat.

Si utilitzeu Ally for Web Community Manager, Ally us mostra seccions en lloc de dominis. Per obtenir més informació, consulteu Informe d'accessibilitat a Ally for Web Community Manager.

Per a cada domini, veureu el nom, el nombre d’elements del domini on hi ha un problema, l’URL base i la puntuació d'accessibilitat del domini.

Podeu cercar un domini concret, exportar l'informe de dominis o seleccionar un domini per obtenir-ne més informació.

Més informació sobre l'exportació a CSV


Informe de domini individual

A l’informe del domini individual podeu veure el nombre total de fitxers i de pàgines creades, la puntuació global d'accessibilitat i els problemes d'accessibilitat del domini.

Seleccioneu Exporta el domini per descarregar l'informe del domini individual. Seleccioneu un element per veure la pàgina web o el fitxer. Seleccioneu Ves al domini per anar al domini.


Total de fitxers i pàgines i puntuació global d'accessibilitat

A l’informe Total de fitxers , els colors representen diferents tipus de contingut. Assenyaleu un tipus de contingut per veure el nombre total d'elements creats i una puntuació d'accessibilitat per al tipus corresponent.

Els usuaris de lectors de pantalla poden prémer la tecla de tabulació per desplaçar-se per la taula Total de fitxers que està oculta.

A l’informe Total de pàgines, consulteu el nombre de pàgines que s’han creat al domini.

Consulteu com està funcionant el domini a l'informe Puntuació global d'accessibilitat. Com més alta és la puntuació, millor està funcionant el contingut.


Problemes d'accessibilitat

Consulteu una llista dels problemes d'accessibilitat que s'han produït al domini. Els problemes es mostren per freqüència. Els de la part superior de la llista són els més freqüents. Seleccioneu GreuImportantLleu per filtrar els problemes per nivell de gravetat. Hi ha problemes greus que s’han de solucionar en primer lloc. 

Podeu veure d’un cop d’ull la informació bàsica de cada problema.

  • Tipus de contingut
  • Problema d'accessibilitat
  • Gravetat
  • Nombre total d'elements amb aquest problema

Seleccioneu un problema per veure'n la descripció completa i els elements afectats. Consulteu cada element i la seva puntuació d'accessibilitat.

Seleccioneu Torna al problema per tornar a l'informe del domini. Seleccioneu un element per visualitzar el fitxer. Seleccioneu Ves al domini per anar al domini.


Millorar l’accessibilitat d’un element

Aneu a l'informe d'accessibilitat. A la taula Problemes d'accessibilitat, cerqueu un element específic de contingut d'un domini que tingui un problema d'accessibilitat. Seleccioneu la puntuació d'accessibilitat de l'element per obrir el tauler de comentaris.

Més informació sobre la puntuació i sobre com millorar l’accessibilitat d’un element