General

Quins idiomes admet Blackboard Ally?

Blackboard Ally està disponible en molts idiomes. 

Blackboard Ally està disponible en els idiomes següents:

 • Català
 • Danès
 • Neerlandès
 • Anglès, EUA
 • Anglès, Regne Unit
 • Finlandès
 • Francès
 • Francès, Canadà
 • Alemany
 • Italià
 • Bokmål de Noruega
 • Nynorsk de Noruega
 • Polonès
 • Portuguès
 • Portuguès, Brasil
 • Espanyol
 • Suec
 • Turc
 • Gal·lès

Què hi ha dels servidors dels desplegaments localitzats?

Els desplegaments d'Ally que es troben fora d'Amèrica del Nord ara utilitzen servidors de fora dels EUA per als serveis de tercers de què depèn Ally. Això vol dir que els desplegaments locals no depenen de servidors dels EUA per a cap funcionalitat d'Ally.

On puc consultar el compromís de nivell de servei de Blackboard Ally?

Document Blackboard Ally Service Level Commitment (disponible només en anglès)

Hi ha algun calendari de publicació de versions de Blackboard Ally?

Ally fa servir un veritable programari com a servei (SaaS) en què les noves versions es passen a producció de manera freqüent. No hi ha cap calendari de publicació de versions establert, encara que de mitjana surt una nova versió aproximadament cada 1-2 setmanes. La publicació de versions generalment no coincideix amb la de cap altre producte de Blackboard.

L’única excepció de la publicació de versions contínua és quan es preveu un canvi significatiu per a l’usuari. En aquest cas, ho notificarem amb 1 mes d’antelació abans que estigui disponible a producció.

Amb aquesta cadència contínua de versions, no es pot accedir a una versió anterior en un entorn de prova.


Llista de comprovació d'accessibilitat

Quin contingut comprova Ally?

Actualment, Ally comprova aquests formats de fitxer:

 • Contingut HTML / pàgines web
 • Imatges
 • Fitxers PDF
 • Fitxers de Microsoft® Word
 • Fitxers de Microsoft® Powerpoint®
 • Fitxers d'OpenOffice/LibreOffice
 • Fitxers HTML carregats
 • Vídeos de YouTube™ incrustats

Quins problemes d'accessibilitat comprova Ally?

La llista de comprovació d’Ally es basa en WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Es tracta d’un estàndard d’accessibilitat internacional que segueixen la major part de legislacions i requisits legals d’arreu del món.

Ally encara afegeix a aquestes directrius una sèrie de comprovacions addicionals per avaluar de manera més específica la usabilitat i la qualitat del contingut web.

Què fa Ally amb el contingut que no pot comprovar?

Ally inclou el contingut del qual no pot comprovar els problemes d’accessibilitat, com ara els fitxers ZIP i XML, a l’apartat «Altres» de l’informe d’accessibilitat Aquest contingut no obté cap puntuació d’accessibilitat ni  contribueix a la puntuació d’accessibilitat de la institució. 

Més informació sobre l'informe de la institució per a administradors

Què és una comprovació del contrast?

Les comprovacions del contrast serveixen per verificar que hi hagi suficient contrast entre el color del text i el color del fons. El text amb poc contrast pot ser difícil de llegir per a tothom, però especialment per als estudiants amb deficiències visuals com el daltonisme.

Ally utilitza els requisits de contrast especificats en les pautes WCAG 2.1 AA

Utilitzeu l'eina d'anàlisi del contrast Colour Contrast Analyser de The Paciello Group en qualsevol moment per comprovar el contingut.

On puc trobar la llista de comprovació d'accessibilitat d'Ally?

Més informació sobre la llista de comprovació d'accessibilitat

Instructor and Editor FAQs for Ally

Alternative Format FAQs

Alternative formats

What alternative formats does Ally generate?

Ally provides alternative formats for these file types:

 • PDF files
 • Microsoft® Word files
 • Microsoft® Powerpoint® files
 • OpenOffice/LibreOffice files
 • Uploaded HTML files

These alternative formats can be generated:

 • OCR’d version (for scanned documents)
 • Tagged PDF (currently for Word, Powerpoint and OpenOffice/LibreOffice files)
 • Mobile-friendly HTML
 • Audio
 • ePub
 • Electronic Braille
 • Translated Version

  Translated Version is disabled by default. Administrators can submit a support case to have it enabled. To learn more, see Translated Version alternative format.

More on alternative formats

Are alternate formats generated when a request to download is made?

When a particular alternative format for a particular content item is requested for the first time, Ally generates this on demand. In most cases, this completes within 1-2 minutes.

As soon as it has been generated, the alternative format is downloaded. Ally then also caches the result, so any additional requests for the same alternative format can be served and downloaded from cache immediately.

Does Ally generate alternative formats for student content?

Ally currently only processes instructional content. For example, content added by someone with edit permissions in the course, such as the instructor or instructional designer. Ally currently does not process student content or student submissions.

What format is the OCR’d alternative format?

The OCR’d version is made available as a tagged PDF.

What format is the Audio alternative format?

The audio alternative format is made available as a downloadable MP3 file. We also add some of the extracted semantic information into the speech, which adds additional structure to the audio and makes it easier to follow.

Which Braille code does Ally use for the Electronic Braille Format?

Ally uses Braille Ready File (.brf) as the electronic Braille format. The braille code used depends on the language the document is in. For English documents, Ally uses Grade 2 Unified English Braille (contracted).

More on Unified English Braille on the UKAAF website

Can the Ally Electronic Braille Format be printed using a Braille printer?

The Braille Ready File (.brf) format can be used for both electronic braille displays and braille embossers (printers).

You still need to check whether a specific Braille embosser/printer supports the .brf format.

More on BRF on the Accessible Instructional Materials website

Why do I see "The alternative formats for this file have been disabled"?

Instructor and administrators can turn off alternative formats for an individual content item within a course. For example, on a file uploaded to the course.

What does the instructor need to do to generate alternative accessible formats for a content item?

Nothing. Ally automatically picks up on any existing or new materials, runs it through the accessibility checklist, and makes the alternative accessible versions available to both the student and the instructor.

Is there a file size limit?

No, there is no file size limit. There may be cases where the algorithm fails to generate alternative accessible formats for certain large files, but Ally doesn’t enforce a maximum file size.

How does Ally handle password protected content?

Ally detects password-protected content, gives them a 0% accessibility score and provides guidance to help remove the password through the instructor feedback. Ally does not generate any alternative formats for password protected content, as we can’t get access to the actual content.

Can I disable alternative formats?

Not at this time.