Aranya d’Ally per a llocs web

L’aranya d’Ally per a llocs web incorpora les Disallow declaracions en un fitxer robots.txt del lloc web. Aquestes declaracions ajuden a evitar que l’aranya es quedi bloquejada rastrejant bucles en tipus concrets de contingut com ara pàgines de cerca, aplicacions de calendari, etcètera.

L’aranya d’Ally per a llocs web respecta la Norma d'exclusió de robots. L’agent d’usuari concret que utilitza Ally és: blackboardally


Desactivació dels formats alternatius

Si voleu, podeu desactivar els formats alternatius per a elements individuals de contingut. Afegiu l’atribut data-ally-af-disabled al fitxer enllaçat del codi HTML. Aquest atribut evita que el fitxer aparegui al tauler Formats alternatius .

Per exemple, si voleu afegir-lo a un fitxer enllaçat, aquest fitxer enllaçat no es mostrarà a la llista:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a>.

Suprimiu l’atribut en qualsevol moment, si voleu que l’element de contingut aparegui al tauler Formats alternatius .

Exemple:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p><a href="/example1.pdf">This link will show up</a></p>
    <p><a data-ally-af-disabled href="/example2.pdf">This link will not show up</a></p>
  </body>
</html>


Excloure parts d’una pàgina web

Podeu excloure parts concretes d’una pàgina web del contingut de formats alternatius. Afegiu l’atribut data-ally-exclude a l’element de contingut del codi HTML. Aquest atribut evita que el fitxer es mostri en el format alternatiu seleccionat.

Per exemple, si afegiu l’atribut en una imatge de la pàgina, la imatge no es mostrarà en el format alternatiu de BeeLine Reader quan l’obriu.

Si hi ha un element <main> al lloc web, només es mostra en el contingut del format alternatiu el que és dins d’aquell element principal. El que és fora de l’element principal queda exclòs automàticament. Podeu continuar utilitzant l'atribut data-ally-exclude per excloure elements de dins d’aquest element principal.

Exemple:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p>This will show up</p>
    <p data-ally-exclude>This will not show up</p>
  </body>
</html>


Configuració de la icona de descàrrega de formats alternatius

Decidiu quin aspecte voleu que tingui la icona de descàrrega de formats alternatius Trieu una d'aquestes opcions:

  • Icona petita a l'esquerra de la pàgina: data-ally-af-style="flag_small"
  • Icona gran a l'esquerra de la pàgina: data-ally-af-style="flag_large"
  • Barra al llarg de la part inferior de la pàgina: data-ally-af-style="bar_bottom"

Utilitzeu aquest script per personalitzar-ne l’aspecte.

<!--
    Ally Website Integration Script.
    “data-ally-af-style" pot tenir un dels valors següents per personalitzar l'aspecte:
        - flag_small
        - flag_large
        - bar_bottom
-->
<script
  data-ally-loader
  data-ally-platform-name="web"
  data-ally-client-id="8366"
  data-ally-af-style="flag_small"
  src="https://prod.ally.ac/integration/api/ally.ui.js">
</script>


Configuració dels comentaris de l’editor de contingut

Configureu el lloc per veure exactament on hi ha problemes d’accessibilitat. Després de configurar les pàgines del lloc, aneu a l’informe d’accessibilitat i busqueu un domini on hi hagi un problema. Seleccioneu l’indicador de puntuació de l'element on hi ha un problema d’accessibilitat per obrir el tauler de comentaris de l'editor de contingut. Els problemes de la pàgina es ressalten a la finestra de visualització prèvia.

Les pàgines del lloc han de tenir aquests paràmetres perquè el contingut de la pàgina es mostri a la finestra de visualització prèvia.

  • Ser compatibles amb HTTPS
  • Afegir l’script d’AllyJS

    Aquest script també és necessari per als formats alternatius. Si voleu que els problemes es ressaltin a la finestra de visualització prèvia, però no voleu afegir formats alternatius al lloc, utilitzeu la propietat data-ally-af-style=none.

  • Permetre que el domini d’Ally incrusti la pàgina en un iframe
  • Permetre scripts, estils, imatges i iframes secundaris allotjats pel domini d’Ally

Permetre que Ally incrusti les pàgines en un iframe

Si voleu aprofitar tots els avantatges del tauler del comentari de l’editor de contingut, com a soci de confiança, Ally necessita permís per incrustar el contingut en un iframe. Aquest permís permet a Ally mostrar el contingut a la finestra de visualització prèvia del tauler de comentaris de l'editor de contingut. El tauler només és accessible des de l’Informe d’accessibilitat.

Si restringiu la incrustació de la pàgina web en iframes (per exemple, amb els encapçalaments X-Frame-Options o Content-Security-Policy), haureu d’afegir o canviar l’encapçalament Content-Security-Policy per afegir https://*.ally.ac a la directiva frame-ancestors.

Exemples

Exemples de configuració
Configuració actualAfegir o actualitzar la directiva frame-ancestors
Encapçalament X-Frame-Options amb valor DENYContent-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
Encapçalament X-Frame-Options amb valor SAMEORIGINContent-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.ally.ac;
Content-Security-Policy amb una directiva frame-ancestors de 'none'Content-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
Content-Security-Policy amb una directiva frame-ancestors amb una llista de dominisContent-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.anothersite.com https://*.ally.ac;