La llista de comprovació d’Ally es basa en WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Es tracta d'un estàndard d'accessibilitat internacional que segueixen la majoria de legislacions i requisits legals nous que es desenvolupen arreu del món.

Ally encara afegeix a aquestes directrius una sèrie de comprovacions addicionals per avaluar de manera més específica la usabilitat i la qualitat del contingut.


Quin contingut comprova Ally?

Actualment, Ally comprova aquests tipus de continguts:

 • Contingut HTML / pàgines web
 • Imatges
 • Fitxers PDF
 • Fitxers de Microsoft® Word
 • Fitxers de Microsoft® Powerpoint®
 • Fitxers d'OpenOffice/LibreOffice
 • Fitxers HTML carregats

Contingut de l'editor de continguts (WYSIWYG)

Actualment, els editors no veuen la puntuació d'accessibilitat per al contingut creat a l'editor de contingut del seu sistema.

Ally comprova també si hi ha problemes d'accessibilitat als continguts creats a través de l'editor de contingut WYSIWYG del sistema. Les dades es mostren a l'informe del lloc en format HTML. Es mostren a l'exportació en CSV com a application/x-page.

Llista de comprovació d'accessibilitat per a administradors d'Ally


Llista de comprovació HTML

 • El valor de l'atribut de la clau d'accés ha de ser únic
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Teclat
 • Els elements <area> actius han de tenir text alternatiu
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
 • Els elements només han d'utilitzar els atributs ARIA permesos
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Anàlisi
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Nom, rol, valor
 • S'han de proporcionar els atributs ARIA requerits
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Anàlisi
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Nom, rol, valor
 • Alguns rols ARIA han de contenir fills específics
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
 • Alguns rols ARIA han d'estar continguts dins de pares específics
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
 • Els rols ARIA utilitzats han d'ajustar-se a uns valors vàlids
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Anàlisi
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Nom, rol, valor
 • Els atributs ARIA han d'ajustar-se a uns noms vàlids
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Anàlisi
 • Els atributs ARIA han d'ajustar-se a uns valors vàlids
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Anàlisi
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Nom, rol, valor
 • Els elements <audio> han de tenir un element <track> per a subtítols
  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Subtítols (enregistrats prèviament)
 • Els elements <blink> han estat desaconsellats i no s'han d'utilitzar
  • WCAG 2.1 - 2.2.2 Pausa, atura, amaga
 • Els botons han de tenir text discernible
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Nom, rol, valor
 • A la pàgina hi ha d'haver una manera d'ometre els blocs de contingut repetit
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Omissió de blocs
 • Les entrades de caselles amb el mateix valor a l'atribut del nom han de fer part d'un grup
 • Els elements de text han de tenir un contrast de color suficient amb el fons
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (mínim)
  • Problema important
 • Els elements <dl> només han de contenir grups <dt> i <dd> correctament ordenats, elements <script> o <template> (menor)
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
 • Els elements <dt> i <dd> han d'estar continguts per un <dl>
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
 • Els vídeos de YouTubeTM incrustats han de tenir subtítols

  Els subtítols generats automàticament de YouTube no es consideren subtítols vàlids.

  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Subtítols (enregistrats prèviament)
  • Problema important

  Política de privadesa de Google

 • El valor d'atribut de l'identificador ha de ser únic
  • WCAG 2.1 - 2.4.2 Pàgina amb títols
 • Ha d'haver-hi títols
  • Problema important
 • L'estructura d'encapçalaments no comença per u
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema important
 • Els títols no han de ser buits
  • WCAG 2.1 - 2.4.6 Títols i etiquetes
  • Problema important
 • Els marcs han de tenir un atribut de títol únic
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Omissió de blocs
 • L'element <html> ha de tenir un atribut d'idioma
  • WCAG 2.1 - 3.1.1
 • L’estructura de títols no és adequada, el nivells només han d'augmentar d'un en un
  • Problema menor
 • Les imatges han de tenir una descripció textual alternativa
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
  • Problema important
 • El text dels botons i els enllaços no s'ha de repetir a la descripció alternativa de la imatge
  • Problema important
 • Els botons de la imatge han de tenir un text alternatiu
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
  • Problema important
 • Els elements de formulari han de tenir etiquetes
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • WCAG 2.1 - 3.3.2 Etiquetes o instruccions
  • Problema important
 • Els elements de formulari han de tenir una etiqueta visible
  • Problema important
 • L'element <html> ha de tenir un valor vàlid a l'atribut d'idioma
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
  • Problema menor
 • Les taules de disseny no han de fer servir elements de la taula de dades
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
 • Els enllaços han de tenir text discernible
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Nom, rol, valor
  • Problema menor
 • Els enllaços funcionen i no estan trencats

  Actualment, aquesta comprovació només es fa a Ally per a llocs web i a Web Community Manager.

 • <ul> i <ol> només poden contenir directament elements de contingut <li>
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
 • Els elements <li> han d'estar continguts en <ul> o <ol>
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
 • Els elements <marquee> han estat desaconsellats i no s'han d'utilitzar
  • WCAG 2.1 - 2.2.2 Pausa, atura, amaga
 • No ha d'haver-hi cap actualització de pantalla programada
  • WCAG 2.1 - 2.2.1 Durada ajustable
  • WCAG 2.1 - 2.2.4 Interrupcions
  • WCAG 2.1 - 3.2.5 Canvi a demanda
 • El zoom i l'escalament no han d'estar desactivats (2x)
  • WCAG 2.1 - 1.4.4 Canviar la mida del text
 • El zoom i l'escalament han de permetre un valor màxim de 5
 • Els elements <object> han de tenir text alternatiu
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
 • Les entrades de botons d'opció de ràdio amb el mateix valor a l'atribut del nom han de fer part d'un grup
 • El contingut s'ha de mantenir en una zona de referència
 • L'atribut d'abast s'ha de fer servir correctament a les taules
 • No s'han d'utilitzar mapes d'imatge en el servidor
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Teclat
 • El primer enllaç de la pàgina ha de ser un enllaç que permeti ometre
 • Els elements no han de tenir un índex de tabulació més gran de zero
 • L'element <caption> no ha de contenir el mateix text que el atribut de resum
 • Les cel·les de dades o de capçalera no s'han d'utilitzar per la llegenda d'una taula de dades
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema important
 • Tots els elements <td> que no siguin buits d'una taula més gran que 3 per 3 han de tenir un encapçalament de taula associat
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema important
 • Totes les cel·les d'un element <table> que fa servir l'atribut de capçalera només ha de fer referència a altres cel·les de la mateixa taula
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
 • Tots els elements <th> i els elements amb role=columnheader/rowheader han de tenir les cel·les de dades que descriuen
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
 • Els documents han de tenir l'element <title> per facilitar la navegació
  • WCAG 2.1 - 2.4.2 Pàgina amb títols
 • L'atribut d'idioma ha de tenir un valor vàlid
  • WCAG 2.1 - 3.1.2 Idioma de les parts
  • Problema menor
 • Els elements <video> han de tenir un element <track> per a subtítols
  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Només àudio i només vídeo (enregistrat prèviament)
  • WCAG 2.1 - 1.2.3 Descripció d'àudio o alternativa multimèdia (enregistrades prèviament)
  • Problema important
 • Els elements <video> han de tenir una pista d'àudio per a la descripció
  • WCAG 2.1 - 1.2.5 Descripció d'àudio (enregistrada prèviament)
  • Problema important

Llista de comprovació d'imatges

Inclou fitxers JPG, JPEG, GIF, PNG, BPM i TIFF.

 • La imatge pot provocar atacs
  • WCAG 2.1 - 2.3 Atacs
  • Problema greu
 • La imatge no té cap descripció alternativa
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
  • Problema important
 • La imatge té text que no és part de la descripció alternativa
  • WCAG 2.1 - 1.4.5 Imatges de text
  • Problema menor
 • La imatge té problemes de contrast
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (mínim)
  • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (millorat)
  • Problema important

Llista de comprovació de PDF

 • El PDF està mal format
  • Problema greu
 • El PDF està xifrat
  • Problema greu
 • El PDF ha estat escanejat
  • WCAG 2.1 - 1.4.5 Imatges de text
  • Problema greu
 • El PDF no està etiquetat
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • WCAG 2.1 - 1.3.2 Seqüències significatives
  • Problema important
 • El PDF no té configurat cap idioma
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
  • Problema menor
 • El PDF no té configurat l'idioma correcte
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
  • Problema menor
 • El PDF té imatges sense descripcions alternatives
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
  • Problema important
 • El PDF té problemes de contrast
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (mínim)
  • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (millorat)
  • Problema important
 • El PDF no té encapçalaments

  Actualment, aquesta comprovació d'accessibilitat només es practica per als PDF que tenen almenys 3 pàgines.

  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema important
 • El PDF no té una estructura de títols apropiada
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema menor
 • L'estructura de títols del PDF no comença al nivell 1
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema important
 • L'estructura de títols del PDF té més de sis nivells
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema menor
 • El PDF té taules que no tenen encapçalaments
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema important
 • El PDF no té títol
  • WCAG 2.1 - 2.4.2 Pàgina amb títols
  • Problema menor

Llista de comprovació d'un document d'Office

Això inclou el Microsoft® Word i el LibreOffice Writer.

 • El document està mal format
  • Problema greu
 • El document no té configurat cap idioma
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
  • Problema menor
 • El document no té configurat l'idioma correcte
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
  • Problema menor
 • El document té imatges sense descripcions alternatives
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
  • Problema important
 • El document té text amb contrast insuficient
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (mínim)
  • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (millorat)
  • Problema important
 • El document no té encapçalaments

  Actualment, aquesta comprovació d'accessibilitat només es practica per als documents de Word que tenen almenys 12 paràgrafs.

  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema important
 • El document no té una estructura de títols apropiada
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema menor
 • L'estructura de títols del document no comença al nivell 1
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema important
 • L'estructura de títols del document té més de sis nivells
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema menor
 • El document té taules que no tenen encapçalaments
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema important

Llista de comprovació de diapositives de presentació

Això inclou el Microsoft® PowerPoint® i el LibreOffice Impress.

 • La presentació està mal formada
  • Problema greu
 • La presentació no té configurat cap idioma
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
  • Problema menor
 • La presentació no té configurat l'idioma correcte
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
  • Problema menor
 • La presentació té imatges sense descripcions alternatives
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
  • Problema important
 • La presentació té text amb contrast insuficient
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (mínim)
  • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (millorat)
  • Problema important
 • La presentació no té encapçalaments

  Aquesta comprovació d'accessibilitat exigeix un mínim d'un títol per cada 7 diapositives en un document de PowerPoint.

  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema important
 • La presentació té taules que no tenen encapçalaments
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema important