Nosaltres ens encarreguem de la configuració. Si no teniu Ally instal·lat, poseu-vos en contacte amb un representant de Blackboard o envieu una sol·licitud a Behind the Blackboard.


Configurar el Building Block d’Ally

El Building Block Ally Integration ja està instal·lat a l’entorn de Blackboard Learn. Al Tauler de l'administrador, seleccioneu Building Blocks i Eines instal·lades per trobar-lo. Un assessor tècnic de Blackboard us configurarà el Building Block.

La configuració del Building Block d’Ally inclou aquests passos:

 1. Fer que la integració estigui disponible a la configuració d’integració d’Ally.
 2. Crear un usuari. Ningú no iniciarà la sessió com a aquest usuari. Aquest usuari es crea per executar-lo en la integració de l’API REST i tindrà determinats permisos per al que pot fer. Els noms d’usuari seran sovint "allyuser" o "allyintegration".

  No suprimiu l’usuari Ally. Si el suprimiu, la integració no funcionarà.

 3. Afegir informació de proveïdors d’eines i paràmetres personalitzats. La informació de Clau, Contrasenya secreta, ID de clientURL i Script personalitzat s’utilitza per permetre l’execució dels formats alternatius, els comentaris de l'instructor i els informes al vostre entorn de Learn.

  Els paràmetres de Script personalitzat s'afegeixen perquè Ally funcioni en la vista Original.

  L’ID de client és únic de cada entorn. No pot ser compartit entre els entorns d’assaig i de producció.


Què afegeix la configuració del Building Block al vostre entorn?

Un cop configurat el Building Block, veureu que aquest compte, funció i eines s’han afegit al vostre entorn:

 • Usuari d'integració d’Ally
 • Funció del sistema d’integració d’Ally, assignat a l’usuari d’integració d’Ally
 • Configuració d'Ally
 • Informe d’Ally

Més informació sobre com gestionar les eines instal·lades a Blackboard Learn


Quant a l’usuari i la funció del sistema d’Ally

Un cop configurat el Building Block d’Ally Integration, s'afegeixen un usuari i una funció del sistema d’Ally Integration al vostre entorn.

Ningú no inicia la sessió amb el compte d’usuari. Aquest usuari es crea per executar-lo a la integració de l’API REST. La funció Integració d'Ally només la utilitza l'usuari d'Ally i no s'ha d'assignar a un usuari normal. Si un compte d'usuari normal intenta iniciar la sessió amb la funció del sistema d'Integració d'Ally, es produiran errors.

S’assigna una funció del sistema d’Ally Integration a l’usuari, que s’afegeix al vostre entorn. La funció del sistema té un conjunt de privilegis que defineixen com funciona la integració amb l’entorn.

No suprimiu l’usuari o la funció del sistema d’Ally. Si suprimiu l’usuari o la funció del sistema, la integració no funcionarà.

Privilegis de la funció del sistema d’Ally Integration

 • Afegir/editar contingut de confiança amb scripts: permet que els Comentaris de l’instructor conservin el contingut tal com els instructors el van crear inicialment. Sense aquest privilegi, Ally podria suprimir accidentalment alguna part del contingut afegit per un instructor.
 • Tauler de control del curs/organització (Eines) > Gestió de dates: permet que Ally tingui accés a l’eina de gestió de dates a la vista del curs Original.
 • Eina Blackboard Predict Advisor: permet que Ally tingui accés a l’eina Predict Advisor.
 • Tauler de l’administrador (Usuaris) > Usuaris > Edició > Mostra les inscripcions de l’organització: permet que Ally proporcioni un recompte d’alumnes per a cada organització.

  Ally anomena cursos les organitzacions als informes institucional i del curs.

 • Tauler de l’administrador (Usuaris) > Usuaris > Edició > Mostra les inscripcions del curs: permet que Ally proporcioni un recompte d’alumnes per a cada curs.
 • Tauler de control del curs/organització (Eines) > Proves, enquestes i conjunts > Crear una prova, Proves i Visualització del disseny i la configuració de la prova: permet que Ally analitzi i puntuï els fitxers adjunts o les imatges incrustades a la Descripció de l’enllaç de contingut WYSIWYG de les proves i enquestes. Aquests privilegis funcionen junts i s’han de seleccionar tots.
  • Tauler de control del curs/organització (Eines) > Proves, enquestes i conjunts > Proves > Crear una prova
  • Tauler de control del curs/organització (Eines) > Proves, enquestes i conjunts > Proves
  • Tauler de control del curs/organització (Eines) > Proves, enquestes i conjunts > Proves > Visualització del disseny i la configuració de la prova
 • Curs/organització (Àrees de contingut) > Edició de materials: permet que Ally actualitzi els atributs d’imatge en descripcions d’elements de contingut.
 • Accés de lectura, escriptura, supressió, execució als fitxers del sistema de continguts: permet que Ally escrigui als fitxers de l’entorn quan els instructors els carreguen a través dels Comentaris de l’instructor. Aquest privilegi també permet a Ally suprimir fitxers dels Comentaris de l’instructor que puguin provocar algun atac.
 • Accés de només lectura al sistema de fitxers del sistema de continguts: permet que Ally llegeixi fitxers per processar-los. Per exemple, les incorporacions i les sincronitzacions del curs.

Més informació sobre les funcions de sistema en entorns de Learn


Configurar la integració de l’API REST

Configureu l’API REST per permetre que Ally recuperi contingut i informació del curs del vostre entorn. Un assessor tècnic de Blackboard us configurarà la integració de l’API REST.

La configuració de la integració de l’API REST inclou aquests passos:

 1. Afegir l’ID de l’aplicació. L’ID de l’aplicació és sempre la mateixa i es pot reutilitzar. ID d’aplicació: 85d3b720-1a00-45e4-a3ee-c2be80de7295
 2. Afegir l’usuari de la integració d’Ally. Els noms d’usuari seran sovint "allyuser" o "allyintegration".
 3. Donar a l’API REST Accés d’usuari final. Seleccionar per fer que la integració d’Ally actuï com l’usuari en lloc de fer-ho com un únic usuari a tot el sistema.
 4. Autoritzar l’API REST perquè actuï com un usuari. Seleccionar per permetre que Ally actualitzi el contingut a la ubicació original.

Més informació sobre com configurar una integració de l’API REST en un entorn de Learn


Configurar l’informe del curs

Configurar l’informe del curs per afegir-lo a cursos del vostre entorn. Un assessor tècnic de Blackboard us configurarà l’informe del curs.

Més informació sobre l'informe del curs i com configurar-lo