Vi sköter konfigurationen åt dig. Om du inte har Ally installerat, kontakta din Blackboard-representant eller skicka in en förfrågan på Behind the Blackboard.


Konfigurera Ally-building blocket

Building block Ally-integrering är redan installerat i din Blackboard Learn-miljö. Från Administratörspanelen ska du välja Building Block och Installerade verktyg för att hitta det. En teknisk konsult från Blackboard konfigurerar detta building block åt dig.

Konfigurering av building block för Ally omfattar följande steg:

 1. Gör integreringen tillgänglig i Allys integreringsinställningar.
 2. Skapa en användare. Ingen kommer att logga in som den här användaren. Denna användare skapas för att köras mot REST API-integreringen och har vissa behörigheter för vad den kan göra. Användarnamnet är ofta ”allyuser” eller ”allyintegration”.

  Ta inte bort Ally-användaren. Om du tar bort användaren fungerar inte integreringen.

 3. Lägg till verktygsleverantörsinformation och anpassade parametrar. Informationen om nyckel, hemlighet, kund-IDURL, och Anpassat skript används för att tillåta Allys alternativa format, lärarens återkoppling och rapporter att öppnas i din Learn-miljö.

  Parametrar för anpassade skript har lagts till så att Ally fungerar i Original-vyn.

  Kund-ID:t är unikt för varje miljö. Det kan inte delas mellan dina utvecklings- och produktionsmiljöer.


Vad har building block-konfigurationen för funktion i din miljö?

När building blocket har konfigurerats ser du dessa konton, roller och verktyg i din miljö:

 • Ally-integrationsanvändare
 • Ally-integreringssystemroll som tilldelats Ally-integrationsanvändaren
 • Konfiguration av Ally
 • Ally-rapport

Mer information om att hantera installerade verktyg i Blackboard Learn


Om Ally-användare och systemrollen

Efter att building blocket Ally-integrering har konfigurerats, läggs en Ally-integrationsanvändare och systemroll till i din miljö.

Ingen loggar in med användarkontot. Den här användaren skapas för att köras mot REST API-integreringen. Ally-integreringsrollen används endast av Ally-användaren och bör inte tilldelas till vanliga användare. Fel uppstår om ett vanligt användarkonto försöker logga in med Ally-integreringssystemrollen.

Användaren tilldelas en Ally-integreringssystemroll som läggs till i din miljö. Systemrollen har en uppsättning behörigheter som definierar hur integreringen fungerar med miljön.

Ta inte bort Ally-användaren eller Ally-systemrollen. Om du tar bort en användare eller systemroll fungerar inte integreringen.

Behörigheter för Ally-integreringssystemrollen

 • Lägg till/redigera tillförlitligt innehåll med skript: Gör det möjligt för Läraråterkopplingen att bevara innehållet så som lärarna ursprungligen skapade det. Utan den här behörigheten kan Ally oavsiktligt ta bort något från innehåll som en lärare har lagt till.
 • Kontrollpanel för kurs/organisation (verktyg) > Datumhantering: Ger Ally tillgång till tidsplaneringsverktyget i Original-kursvyn.
 • Rådgivningsverktyg för Blackboard Predict: Ger Ally tillgång till rådgivningsverktyget för Predict.
 • Administratörspanel (användare) > Användare > Redigera > Visa organisationsinskrivningar: Gör det möjligt för Ally att tillhandahålla en deltagarräkning för varje organisation.

  Ally benämner organisationer som kurser i lärosätes- och kursrapporterna.

 • Administratörspanel (användare) > Användare > Redigera > Visa kursinskrivningar: Gör det möjligt för Ally att tillhandahålla en deltagarräkning för varje kurs.
 • Kontrollpanel för kurs/organisation (verktyg) > Tester, enkäter och frågebanker > Byggtester, tester och visa testdesign och inställningar Gör det möjligt för Ally att skanna och sätta poäng på bifogade filer eller bilder inbäddade i Innehållslänksbeskrivningen WYSIWYG i tester och enkäter. Dessa behörigheter fungerar tillsammans och måste väljas.
  • Kontrollpanel för kurs/organisation (verktyg) > Tester, enkäter, och frågebanker > Tester > Byggtest
  • Kontrollpanel för kurs/organisation (verktyg) > Tester, enkäter och frågebanker > Tester
  • Kontrollpanel för kurs/organisation (verktyg) > Tester, enkäter, och frågebanker > Tester > Visa testdesign och inställningar
 • Kurs/organisation (kursinnehållsytor) > Redigera material: Gör det möjligt för Ally att uppdatera bildattribut i innehållsobjektsbeskrivningar.
 • Läs-, skriv-, borttagnings- och körningsrättigheter till filsystemet Innehållssystem: Gör det möjligt för Ally att skriva filer tillbaka till miljön när lärare laddar upp dem via Läraråterkoppling. Med den här behörigheten kan Ally även ta bort filer som kan leda till slaganfall från Läraråterkopplingen.
 • Skrivskyddad åtkomst till filsystemet Innehållssystem: Gör det möjligt för Ally att läsa filer för bearbetning. Till exempel introduktioner och kurssynkroniseringar.

Mer information om systemroller i Learn-miljöer


Konfigurera REST API-integreringen

Konfigurera REST API för att tillåta Ally att hämta innehåll och kursinformation från din miljö. En teknisk konsult från Blackboard konfigurerar REST API-integreringen.

Konfigureringen av Ally REST API-integreringen omfattar följande steg:

 1. Lägg till Program-ID. Program-ID:t är alltid samma och kan återanvändas. Program-ID:t: 85d3b720-1a00-45e4-a3ee-c2be80de7295
 2. Lägg till användaren för Ally-integrering. Användarnamnet är ofta ”allyuser” eller ”allyintegration”.
 3. Ge REST API Slutanvändaråtkomst. Välj Ja för att göra så att Ally-integreringen fungerar som användare istället för en enda systemövergripande användare.
 4. Godkänn att REST API agerar som användare. Välj Ja för att göra det möjligt för Ally att uppdatera innehållet på den ursprungliga platsen.

Mer information om att konfigurera en REST API-integrering i en Learn miljö


Konfigurera kursrapporten

Konfigurera kursrapporten för att lägga till den i kurser på din miljö. En teknisk konsult från Blackboard konfigurerar kursrapporten åt dig.

Mer information om kursrapporten och hur du konfigurerar den