Vi tar oss av konfigureringen. Hvis du ikke har Ally installert ennå, kan du kontakte Blackboard-representanten din eller sende en henvendelse på Behind the Blackboard.


Konfigurer Ally Building Block

Ally-integrerings Building Block er allerede installert i Blackboard Learn-miljøet ditt. Gå til administratorpanelet, og velg Building Blocks og Installerte verktøy for å finne det. En teknisk konsulent fra Blackboard konfigurerer denne Building Block-en for deg.

Konfigurasjon av Ally Building Block omfatter følgende trinn:

 1. Gjør integreringen tilgjengelig i innstillingene for Ally-integrering.
 2. Opprett en bruker. Ingen vil logge på som denne brukeren. Denne brukeren opprettes for å kjøre mot REST API-integreringen og vil ha visse tillatelser for hva den kan gjøre. Brukernavn vil ofte være "allyuser" eller "allyintegration".

  Ikke Slett Ally-brukeren. Hvis du sletter brukeren, fungerer ikke integreringen.

 3. Legg til informasjon om verktøyleverandør og egendefinerte parametere. Nøkkel-, Hemmelighet-, Klient-ID-URL-, og Egendefinert skript--informasjon brukes til å la Allys alternative formater, undervisertilbakemeldinger og rapporter åpnes i Learn-miljøet ditt.

  Egendefinerte skriptparametere legges til for Ally for å jobbe i Original-visningen.

  Klient-ID-en er unik for hvert miljø. Den kan ikke deles mellom samlings-og produksjonsmiljøet.


Hva kan Building Block-konfigurasjonen legge til i miljøet ditt?

Når Building Block er konfigurert, ser du følgende konto, rolle og verktøy som er lagt til i miljøet:

 • Ally-integrerings-bruker
 • Systemrolle for Ally-integrering som er tilordnet Ally-integreringsbruker
 • Ally-konfigurering
 • Ally-rapport

Mer om hvordan du administrerer installerte verktøy i Blackboard Learn


Om brukeren og systemrollen i Ally

Etter Ally-integrering Building Block-en er konfigurert, blir det lagt til en Ally-integrerings-bruker og -systemrolle i miljøet ditt.

Ingen logger på med brukerkontoen. Denne brukeren opprettes for å kjøre mot REST API-integreringen. Ally-integreringsrollen brukes bare av Ally-brukeren og bør ikke tilordnes til en vanlig bruker. Det oppstår feil hvis en vanlig brukerkonto prøver å logge på med Ally-integreringssystemrolle.

Brukeren tilordnes en Ally-integreringssysterolle som legges til i miljøet ditt. Systemrollen har et sett med rettigheter som definerer hvordan integreringen fungerer med miljøet.

Ikke slett brukeren eller systemrollen for Ally. Hvis du sletter enten bruker eller systemrolle, fungerer ikke integreringen.

Rettigheter for integrering av systemroller Ally

 • Legg til/rediger klarert innhold med skript: Gjør det mulig for Undervisertilbakemelding å beholde innholdet som den var da undervisere opprinnelig opprettet den. Uten denne rettigheten kan Ally ved uhell slette noe fra innholdet som en underviser har lagt til.
 • Kontrollpanel for emne/organisasjon (verktøy) > Datostyring: Gjør det mulig for Ally å få tilgang til verktøyet for datostyring i Original-emnevisningen.
 • Blackboard Predict Advisor-verktøyet: Gjør det mulig for Ally å ha tilgang til Predict Advisor-verktøyet.
 • Administratorpanel (brukere) > Brukere > Rediger > Vis organisasjonspåmeldinger: Gjør det mulig for Ally å oppgi studentantall for hver organisasjon.

  Ally refererer til organisasjoner som emner i institusjons- og emnerapportene.

 • Administratorpanel (brukere) > Brukere > Rediger > Se emnepåmeldinger: Gjør det mulig for Ally å oppgi studentantall for hvert emne.
 • Kontrollpanel for emne/organisasjon (verktøy) > Prøver, undersøkelser og spørsmålsbanker > Opprett prøve, prøver og Vis prøvedesign og -innstillinger Gjør det mulig for Ally å søke og gi poeng til vedlagte filer eller bilder som er innebygd i innholdslenken med en beskrivelse av WYSIWYG-prøver og spørreundersøkelser. Disse rettighetene fungerer sammen og alle må velges.
  • Kontrollpanel for emne/organisasjon (verktøy) > Prøver, undersøkelser og spørsmålsbanker > Prøver > Opprett prøve
  • Kontrollpanel for emne/organisasjon (verktøy) > prøver, undersøkelser og spørsmålsbanker > Prøver
  • Kontrollpanel for emne/organisasjon (verktøy) > Prøver, undersøkelser og spørsmålsbanker > Prøver > Vis prøvedesign og innstillinger
 • Emne/organisasjon (innholdsområder) > Rediger materialer: Gjør det mulig for Ally å oppdatere «image»-attributter i beskrivelser av innholdselementer.
 • Lese-, skrive-, slette-og kjøre tilgang til innholdssystemets filsystem: Gjør det mulig for Ally å skrive filer tilbake til miljøet når underviserne laster dem opp via Underviser tilbakemelding. Denne tilgangen gjør det også mulig for Ally å slette anfallfremkallende filer fra Undervisertilbakemelding.
 • Skrivebeskyttet tilgang til innholdssystemets filsystem: Gjør det mulig for Ally å lese filer for behandling. For eksempel, innebygde og emnesynkroniseringer.

Mer om systemroller i læringsmiljøer


Konfigurer REST API-integreringen

Konfigurer REST API for å tillate Ally å hente innholds- og emneinformasjon fra miljøet ditt. En teknisk konsulent fra Blackboard konfigurerer REST API-integreringen for deg.

Konfigurering av Ally REST API-integrering omfatter følgende trinn:

 1. Legg til Program-ID. Program-ID-en er alltid den samme og kan brukes på nytt. Program-ID: 85d3b720-1a00-45e4-a3ee-c2be80de7295
 2. Legg til Ally-integrerings-bruker. Brukernavn vil ofte være "allyuser" eller "allyintegration".
 3. Gi REST API-en slutterbrukertilgang. Velg Ja for at Ally-integreringen skal fungere som brukeren i stedet for en bruker med ett enkelt system.
 4. Godkjenn REST API for å fungere som en bruker. Velg Ja for å tillate Ally å oppdatere innhold på den opprinnelige plasseringen.

Mer om hvordan du konfigurerer en REST-API integrering av et læringsmiljø


Konfigurer emnerapporten

Konfigurer emnerapporten for å legge den til i emner i miljøet ditt. En teknisk konsulent fra Blackboard konfigurerer emnerapporten for deg.

Mer om emnerapporten og hvordan du konfigurerer den