Me hoidamme määrityksen puolestasi. Jos sinulla ei ole Allya asennettuna, ota yhteyttä Blackboard-edustajaasi tai tee tukipyyntö Behind the Blackboard -palvelussa.


Allyn Building Blockin määrittäminen

Ally-integroinnin Building Block on jo asennettu Blackboard Learn -ympäristöösi. Löydät sen valitsemalla ylläpitäjän paneelissa Building Blocks ja sitten Asennetut työkalut. Blackboardin tekninen konsultti asentaa tämän Building Blockin puolestasi.

Allyn Building Block määritetään seuraavasti:

 1. Määritä integrointi käytettäväksi Ally-integroinnin asetuksissa.
 2. Luo käyttäjä. Kukaan ei kirjaudu tänä käyttäjänä. Tämä käyttäjä luodaan suorittamaan REST-ohjelmointirajapinnan integrointi, joten sillä on tietyt käyttöoikeudet. Tämä käyttäjänimi on usein allyuser tai allyintegration.

  Älä poista Ally-käyttäjää. Jos poistat käyttäjän, integrointi ei toimi.

 3. Lisää työkalun toimittajan tiedot ja mukautetut parametrit. Avaimen, salaisuuden, asiakastunnuksenURL-osoitteen ja mukautetun komentosarjan tietojen avulla sallitaan Allyn vaihtoehtoiset muodot, ohjaajien palaute ja raportit Learn-ympäristössäsi.

  Mukautetut komentosarjaparametrit lisätään Allylle, jotta sitä voidaan käyttää Original-näkymässä.

  Asiakastunnus on ympäristökohtainen. Sitä ei voi jakaa valmistelu- ja tuotantoympäristön välillä.


Mitä Building Blockin määritys lisää ympäristöösi?

Kun Building Block on määritetty, näet, että ympäristöösi on lisätty seuraavat tilit, roolit ja työkalut:

 • Ally-integroinnin käyttäjä
 • Ally-integroinnin järjestelmärooli, joka on määritetty Ally-integroinnin käyttäjälle
 • Ally-määritykset
 • Ally-raportti

Lisätietoja asennettujen työkalujen hallinnasta Blackboard Learnissa


Tietoja Ally-käyttäjästä ja -järjestelmäroolista

Kun Ally-integroinnin Building Block on määritetty, Ally-integroinnin käyttäjä ja järjestelmärooli lisätään ympäristöösi.

Kukaan ei kirjaudu tällä käyttäjätilillä. Tämä käyttäjä luodaan REST-ohjelmointirajapinnan integroinnin suorittamista varten. Ally-integroinnin rooli on tarkoitettu vain Ally-käyttäjän käyttöön, eikä sitä saa määrittää tavalliselle käyttäjälle. Jos tavallisella käyttäjätilillä yritetään kirjautua Ally-integroinnin järjestelmärooliin, järjestelmä antaa virheilmoituksen.

Käyttäjälle määritetään Ally-integroinnin järjestelmärooli, joka lisätään ympäristöösi. Järjestelmäroolilla on tietyt oikeudet, jotka määrittävät, miten integrointi toimii ympäristön kanssa.

Älä poista Allyn käyttäjää tai järjestelmäroolia. Jos poistat joko käyttäjän tai järjestelmäroolin, integrointi ei toimi.

Ally-integroinnin järjestelmäroolin oikeudet

 • Lisää/muokkaa luotettua sisältöä komentosarjoilla: Tämän ansiosta ohjaajan palautteen sisältö voi pysyä sellaisena kuin ohjaajat sen alun perin loivat Ilman tätä oikeutta Ally voi vahingossa poistaa jotakin ohjaajan lisäämää sisältöä.
 • Kurssin/organisaation ohjauspaneeli (Työkalut) > Päivämäärien hallinta: Sallii Allyn käyttää Original-kurssinäkymän päivämääränhallintatyökalua.
 • Blackboard Predict Advisor -työkalu: Sallii Allyn käyttää Predict Advisor -työkalua.
 • Ylläpitäjän paneeli (Käyttäjät) > Käyttäjät > Muokkaa > Näytä organisaation rekisteröinnit: Sallii Allyn tarjota opiskelijamäärän kullekin organisaatiolle.

  Ally viittaa organisaatioihin kursseina kurssiraporteissa ja institutionaalisissa raporteissa.

 • Ylläpitäjän liittymä (Käyttäjät) > Käyttäjät > Muokkaa > Näytä kurssin rekisteröinnit: Sallii Allyn tarjota opiskelijamäärän kullekin kurssille.
 • Kurssin/organisaation ohjauspaneeli (Työkalut) > Kokeet, kyselytutkimukset ja kysymysvarannot > Laadi koe, Kokeet sekä Näytä kokeen rakenne ja asetukset: Sallii Allyn tarkistaa ja pisteyttää kokeiden ja kyselyiden sisältölinkin kuvaukseen WYSIWYG liitetyt tiedostot tai upotetut kuvat. Nämä oikeudet toimivat yhdessä ja ne täytyy valita kaikki.
  • Kurssin/organisaation ohjauspaneeli (Työkalut) > Kokeet, kyselyt ja kysymysvarannot > Kokeet > Laadi koe
  • Kurssin/organisaation ohjauspaneeli (Työkalut) > Kokeet, kyselyt ja kysymysvarannot > Kokeet
  • Kurssin/organisaation ohjauspaneeli (Työkalut) > Kokeet, kyselyt ja kysymysvarannot > Kokeet > Näytä kokeen rakenne ja asetukset
 • Kurssi/organisaatio (sisältöalueet) > Muokkaa aineistoja: Sallii Allyn päivittää kuvamääritteitä sisältökohteiden kuvauksissa.
 • Sisältöjärjestelmän tiedostojärjestelmän luku-, kirjoitus-, poisto- ja suoritusoikeus: Sallii Allyn kirjoittaa tiedostoja takaisin ympäristöön, kun ohjaajat lataavat niitä ohjaajan palautteen kautta. Tällä oikeudella Ally saa myös oikeuden poistaa kohtauksia aiheuttavia tiedostoja ohjaajan palautteesta.
 • Sisältöjärjestelmän tiedostojärjestelmän Vain luku -oikeus: Sallii Allyn lukea tiedostoja, jotta se voi käsitellä niitä. Tämä käsittää esimerkiksi perehdytykset ja kurssisynkronoinnit.

Lisätietoja järjestelmärooleista Learn-ympäristöissä


REST-ohjelmointirajapinnan integroinnin määrittämine

Määritä REST-ohjelmointirajapinta, jotta Ally voi noutaa sisältöä ja kurssitietoja ympäristöstäsi. Blackboardin tekninen konsultti määrittää REST-ohjelmointirajapinnan integroinnin puolestasi.

Allyn REST-ohjelmointirajapinnan integrointi määritetään seuraavasti:

 1. Lisää sovellustunnus. Sovellustunnus on aina sama, joten sitä voi käyttää uudelleen. Sovellustunnus: 85d3b720-1a00-45e4-a3ee-c2be80de7295
 2. Lisää Ally-integroinnin käyttäjä. Tämä käyttäjänimi on usein allyuser tai allyintegration.
 3. Anna REST-ohjelmointirajapinnalle loppukäyttäjän käyttöoikeus. Valitse Kyllä, jos haluat Ally-integroinnin toimivan käyttäjänä yhden järjestelmän laajuisen käyttäjän sijaan.
 4. Valtuuta REST-ohjelmointirajapinta toimimaan käyttäjänä. Salli Allyn päivittää alkuperäisessä sijainnissa oleva sisältö valitsemalla Kyllä.

Lisätietoja REST-ohjelmointirajapinnan integroinnin määrittämisestä Learn-ympäristössä


Kurssiraportin määrittäminen

Määritä kurssiraportti, jotta voit lisätä sen ympäristösi kursseihin. Blackboardin tekninen asiantuntija määrittää kurssiraportin puolestasi.

Lisätietoja kurssiraportista ja sen määrittämisestä