Wij zorgen voor de configuratie. Als je Ally nog niet hebt geïnstalleerd, neem je contact op met je Blackboard-vertegenwoordiger of dien je een aanvraag in op Behind the Blackboard.


Het Building Block Ally configureren

Het Building Block Ally Integration is al geïnstalleerd in je Blackboard Learn-omgeving. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer, en selecteer Building Blocks en Geïnstalleerde tools om het Building Block te vinden Een medewerker van de technische ondersteuning van Blackboard configureert dit Building Block voor je.

De configuratie van het Building Block Ally omvat de volgende stappen:

 1. Maak de integratie beschikbaar in de integratie-instellingen van Ally.
 2. Maak een gebruiker. Deze gebruiker wordt nooit door iemand gebruikt om zich aan te melden. Deze gebruiker wordt gemaakt om te worden uitgevoerd met de REST API-integratie en heeft bepaalde machtigingen. Gangbare gebruikersnamen zijn 'allyuser' en 'allyintegration'.

  Verwijder de Ally-gebruiker niet. Als je de gebruiker verwijdert, werkt de integratie niet.

 3. Voeg informatie over toolproviders toe en aangepaste parameters. De waarden voor Sleutel, Geheim, Client-IDURL en Aangepast script worden gebruikt om de alternatieve formaten, feedback van cursusleiders en rapporten van Ally te laten werken in je Learn-omgeving.

  Aangepaste scriptparameters worden toegevoegd om Ally te laten werken in de originele weergave.

  De client-ID is uniek voor elke omgeving. De ID kan niet worden gedeeld tussen de staging-omgeving en productieomgeving.


Wat voegt de Building Block-configuratie toe aan je omgeving?

Nadat het Building Block is geconfigureerd, zie je dat deze account, rol en tools zijn toegevoegd aan je omgeving:

 • Ally-integratiegebruiker
 • Ally-systeemrol, toegewezen aan de Ally-integratiegebruiker
 • Ally-configuratie
 • Ally-rapport

Meer informatie over het beheren van geïnstalleerde tools in Blackboard Learn


Informatie over de Ally-gebruiker en -systeemrol

Nadat het Building Block Ally Integration is geconfigureerd, worden er een Ally-integratiegebruiker en Ally-systeemrol toegevoegd aan je omgeving.

De gebruikersaccount wordt door niemand gebruikt om zich aan te melden. Deze gebruiker wordt gemaakt om te worden uitgevoerd met de REST API-integratie. De Ally-integratierol wordt alleen gebruikt door de Ally-gebruiker en mag niet worden toegewezen aan een gewone gebruiker. Er zullen fouten optreden als een gewoon gebruikersaccount zich probeert aan te melden met de systeemrol voor Ally-integratie.

De gebruiker krijgt de systeemrol Ally-integratie toegewezen, die wordt toegevoegd aan je omgeving. De systeemrol heeft een set bevoegdheden die bepalen hoe de integratie werkt met de omgeving.

Verwijder de Ally-gebruiker of -systeemrol niet. Als je de gebruiker of de systeemrol verwijdert, werkt de integratie niet.

Bevoegdheden van systeemrol voor Ally-integratie

 • Vertrouwde inhoud met scripts toevoegen/bewerken: Hiermee kan de functie Feedback van cursusleider inhoud behouden zoals die oorspronkelijk is gemaakt door cursusleiders. Zonder deze bevoegdheid zou Ally per ongeluk iets kunnen verwijderen uit inhoud die een cursusleider heeft toegevoegd.
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (tools) > Datumbeheer: Hiermee kan Ally toegang krijgen tot de tool Itemanalyse in de originele cursusweergave.
 • Blackboard Predict: Hiermee kan Ally toegang krijgen tot de tool Blackboard Predict.
 • Configuratiescherm voor systeembeheer (gebruikers) > Gebruikers > Bewerken > Organisatie-inschrijvingen weergeven: Hiermee kan Ally voor elke organisatie het aantal studenten weergeven.

  Ally verwijst in de instellings- en cursusrapporten aan organisaties als cursussen.

 • Configuratiescherm voor systeembeheer (gebruikers) > Gebruikers > Bewerken > Cursusinschrijvingen weergeven: Hiermee kan Ally voor elke cursus het aantal studenten weergeven.
 • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (tools) > Toetsen, enquêtes en pools > Toets bouwen, Toetsen en Testontwerp en -instellingen weergeven Hiermee kan Ally bijgevoegde bestanden scannen en scoren, evenals afbeeldingen die zijn ingesloten in de WYSIWYG-beschrijving van de inhoudskoppeling van toetsen en enquêtes. Deze bevoegdheden werken samen en moeten allemaal worden geselecteerd.
  • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (tools) > Toetsen, enquêtes en pools > Toetsen > Toetsen bouwen
  • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (tools) > Toetsen, enquêtes en pools > Toetsen
  • Configuratiescherm voor cursussen/organisatie (tools) > Toetsen, enquêtes en pools > Toetsen > Toetsontwerp en -instellingen weergeven
 • Cursus/organisatie (inhoudsgebieden) > Materiaal bewerken: Hiermee kan Ally afbeeldingskenmerken in beschrijvingen van inhoudsitems bijwerken.
 • Toegang voor lezen, schrijven, verwijderen, uitvoeren van het bestandssysteem van Content System: Hiermee kan Ally bestanden terug naar de omgeving schrijven wanneer cursusleiders deze uploaden via de functie Feedback van cursusleider. Met deze bevoegdheid kan Ally ook bestanden verwijderen uit de Feedback van cursusleider die een epileptische aanval kunnen veroorzaken.
 • Alleen-lezentoegang tot het bestandssysteem van Content System: Hiermee kan Ally bestanden lezen voor verwerking, zoals registraties en cursussynchronisaties.

Meer informatie over systeemrollen in Learn-omgevingen


De REST API-integratie configureren

Configureer de REST API zodat Ally inhoud en cursusgegevens uit je omgeving kan ophalen. Een medewerker van de technische ondersteuning van Blackboard configureert de REST API-integratie voor je.

De configuratie van de Ally REST API-integratie omvat de volgende stappen:

 1. Voeg de toepassings-ID toe. De toepassings-ID is altijd hetzelfde en kan worden hergebruikt. Toepassings-ID: 85d3b720-1a00-45e4-a3ee-c2be80de7295
 2. Voeg de Ally-integratiegebruiker toe. Gangbare gebruikersnamen zijn 'allyuser' en 'allyintegration'.
 3. Geef de REST API de machtiging Toegang voor eindgebruiker. Selecteer Ja om de Ally-integratie te laten fungeren als de gebruiker in plaats van één systeemgebruiker.
 4. Autoriseer de REST API om als gebruiker te fungeren. Selecteer Ja om Ally toestemming te geven om inhoud op de oorspronkelijke locatie bij te werken.

Meer informatie over het configureren van een REST API-integratie in een Learn-omgeving


Het cursusrapport configureren

Configureer het cursusrapport om dit toe te voegen aan cursussen in je omgeving. Een medewerker van de technische ondersteuning van Blackboard configureert het cursusrapport voor je.

Meer informatie over het cursusrapport en hoe je dit configureert