Kurulumu sizin için yaparız. Ally kurulu değilse Blackboard temsilcinizle iletişime geçin veya Behind the Blackboard'dan bir inceleme talebi gönderin.


Ally yapı taşını yapılandırma

Ally Entegrasyonu yapı taşı, Blackboard Learn ortamınızda zaten kurulu durumdadır. Yapı taşını bulmak için Yönetici panelinden Building Blocks'u ve Yüklü Araçlar'ı seçin. Bir Blackboard Teknik Danışmanı bu yapı taşını sizin için yapılandırır.

Ally yapı taşının yapılandırılması şu adımları içerir:

 1. Ally entegrasyon ayarlarında entegrasyonu kullanılabilir hale getirin.
 2. Bir kullanıcı oluşturun. Hiç kimse bu kullanıcı adıyla oturum açmayacaktır. Bu kullanıcı, REST API entegrasyonuna karşı çalışması için oluşturulur ve yapabileceklerine ilişkin belirli izinlere sahiptir. Kullanıcı adları genellikle "allyuser" veya "allyintegration" olarak seçilir.

  Ally kullanıcısını silmeyin. Kullanıcıyı silerseniz entegrasyon çalışmaz.

 3. Araç sağlayıcısı bilgilerini ve özel parametreleri ekleyin. Kod, Parola, Müşteri Kimliği, URL ve Özel komut dosyası bilgileri, Ally'ın alternatif biçimlerinin, eğitmen geri bildiriminin ve raporlarının Learn ortamınızda başlatılmasına izin verilmesi için kullanılır.

  Ally'ın Orijinal görünümünde çalışabilmesi için özel komut dosyası parametreleri eklenir.

  Müşteri kimliği her ortam için benzersizdir. Hazırlık ve üretim ortamlarınız arasında paylaşılamaz.


Yapı taşı yapılandırması, ortamınıza ne ekler?

Yapı taşı yapılandırıldıktan sonra ortamınıza şu hesap, rol ve araçların eklendiğini görürüsünüz:

 • Ally entegrasyonu kullanıcısı
 • Ally entegrasyonu kullanıcısına atanmış Ally entegrasyonu sistem rolü
 • Ally Yapılandırması
 • Ally Raporu

Blackboard Learn'de yüklü araçların nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgi


Ally kullanıcısı ve sistem rolü hakkında

Ally entegrasyonu yapı taşı yapılandırmasından sonra ortamınıza bir Ally entegrasyonu kullanıcısı ve sistem rolü eklenir.

Kullanıcı hesabıyla hiç kimse giriş yapamaz. Bu kullanıcı, REST API entegrasyonuyla çalışması için oluşturulur. Ally Entegrasyonu rolü yalnızca Ally kullanıcısı tarafından kullanılır ve normal bir kullanıcıya atanmamalıdır. Normal bir kullanıcı hesabı Ally Entegrasyon Sistemi Rolü ile oturum açmaya çalışırsa hatalar ortaya çıkar.

Kullanıcıya ortamınıza eklenen bir Ally Entegrasyonu sistem rolü atanır. Sistem rolü, entegrasyonun ortamınızda nasıl çalışacağını tanımlayan bir dizi ayrıcalığa sahiptir.

Ally kullanıcısını veya sistem rolünü silmeyin. Kullanıcı ya da sistem rolünü silerseniz entegrasyon çalışmaz.

Ally entegrasyonu sistem rolü ayrıcalıkları

 • Güvenilir içeriği komut dosyalarıyla ekleme/düzenleme: Eğitmen Geri Bildirimi'ne, içeriği eğitmenlerin oluşturdukları özgün şekliyle koruma olanağı sağlar. Bu ayrıcalık olmasaydı Ally, eğitmenin eklemiş olduğu bir içeriği yanlışlıkla kaldırabilirdi.
 • Kurs/Organizasyon Denetim Masası (Araçlar) > Tarih Yönetimi: Ally'ın, Orijinal Kurs Görünümü'nde tarih yönetimi aracına erişmesini sağlar.
 • Blackboard Predict Danışman Aracı: Ally'ın, Predict Danışman aracına erişmesini sağlar.
 • Yönetici Paneli (Kullanıcılar) > Kullanıcılar > Düzenle > Organizasyon Kayıtlarını Görüntüle: Ally'ın, her organizasyon için öğrenci sayısını bildirmesini sağlar.

  Ally, Kurum raporlarında ve Kurs raporlarında organizasyonları kurs olarak adlandırır.

 • Yönetici Paneli (Kullanıcılar) > Kullanıcılar > Düzenle > Kurs Kayıtlarını Görüntüle: Ally'ın, her kurs için öğrenci sayısını bildirmesini sağlar.
 • Kurs/Organizasyon Denetim Masası (Araçlar) > Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar > Test Oluştur, Testler ve Test Tasarımını ve Ayarları Görüntüle: Ally'ın, testlerin ve ölçme sınavlarının WYSIWYG İçerik Bağlantısı Açıklamaları'ndaki ekli dosyaları veya görüntüleri taramasını ve bunlara puan vermesini sağlar. Bu ayrıcalıklar birlikte çalışır ve tümünün birden seçilmesi gerekir.
  • Kurs/Organizasyon Denetim Masası (Araçlar) > Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar > Testler > Test Oluştur
  • Kurs/Organizasyon Denetim Masası (Araçlar) > Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar > Testler
  • Kurs/Organizasyon Denetim Masası (Araçlar) > Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar > Testler > Test Tasarımını ve Ayarları Görüntüle
 • Kurs/Organizasyon (İçerik Alanları) > Materyalleri Düzenle: Ally'ın, içerik ögesi açıklamalarındaki görüntü özniteliklerini güncelleştirmesini sağlar.
 • İçerik Sistemi dosya sistemine Okuma, Yazma, Silme, Yürütme erişimi: Eğitmenler dosyaları Eğitmen Geri Bildirimi yoluyla yüklediklerinde Ally'ın bu dosyaları yeniden ortama yazmasını sağlar. Bu ayrıcalık aynı zamanda Ally'ın nöbet geçirilmesine yol açabilecek dosyaları Eğitmen Geri Bildirimi'nden silebilmesini sağlar.
 • İçerik Sistemi dosya sistemine salt okunur erişim: Ally'ın dosyaları işlemek üzere okumasını sağlar. Örneğin, oryantasyon eğitimleri ve kurs senkronizasyonları.

Learn ortamlarındaki sistem rolleri hakkında daha fazla bilgi


REST API entegrasyonunu yapılandırma

Ally'ın ortamınızdan içerik ve kurs bilgilerini almasını sağlamak için REST API'sini yapılandırın. Blackboard Teknik Danışmanı REST API entegrasyonunu sizin için yapılandırır.

Ally REST API entegrasyonunun yapılandırılması şu adımları içerir:

 1. Uygulama Kimliği'ni girin. Uygulama Kimliği daima aynıdır ve yeniden kullanılabilir. Uygulama Kimliği: 85d3b720-1a00-45e4-a3ee-c2be80de7295
 2. Ally entegrasyonu kullanıcısını ekleyin. Kullanıcı adları genellikle "allyuser" veya "allyintegration" olarak seçilir.
 3. REST API'ye Son Kullanıcı Erişimi verin. Ally entegrasyonunun sistem genelindeki bir kullanıcı olarak değil kendisi olarak davranmasını sağlamak için Evet'i seçin.
 4. REST API'ye kullanıcı olarak davranma yetkisi verin. Ally'ın orijinal konumdaki içeriği güncelleştirme izni vermek için Evet'i seçin.

Learn ortamında REST API entegrasyonunun nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi


Kurs raporunu yapılandırma

Ortamınızdaki kurslara eklenebilmesi için kurs raporunu yapılandırın. Bir Blackboard Teknik Danışmanı kurs raporunu sizin için yapılandırır.

Kurs raporu ve nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi