Het Momentopname-bestand biedt je de mogelijkheid om integraties met de nieuwste LEARN-gegevensobjecten uit te voeren. Hieronder zie je een uitgebreide lijst met de ondersteunde objecten, de naamgevingsconventies, een beschrijving van het gebruik en gegevensvereisten.

Aangezien de gegevensfeed een tekstbestand is, worden alle gegevens weergegeven als tekenreeks. In bepaalde gevallen worden er een specifieke opmaak en lengte gebruikt. Bij velden waarbij dit wordt vereist, worden er ondersteunde waarden weergegeven. Verplichte velden worden gemarkeerd en weergegeven.

LEARN-objecten:

Gebruiker

Cursus/organisatie

Cursus-/organisatielidmaatschap

Periode

Koppeling secundaire instellingsrol

Waarnemerskoppeling

Categorie

Categorielidmaatschap

Hiërarchieknooppunt

Hiërarchiegebruikerskoppeling

Hiërarchiecursuskoppeling

Koppeling van doelen

 

LEARN-object: Gebruiker

SIS-object: persoon

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: uitschakelen

Learn-velden

Batch-UID (Verplicht)

Vereist:    Ja

Uniek:    Ja

Koptekst:    external_person_key

Beschrijving: de unieke identificatie van een gebruiker binnen de instelling. Deze ID wordt uitgegeven door de instelling en wordt niet weergegeven aan gebruikers.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om voor belangrijke gegevens voor elke gebruiker een permanente ID te gebruiken die niet wordt gewijzigd. Een voorbeeld van een goede sleutel is een permanente student-ID die wordt toegewezen wanneer de persoon zich bij de instelling aanmeldt. Er kunnen in de database geen gegevens van afzonderlijke accounts worden samengevoegd.

Maximale lengte: 64.

 

Gegevensbronsleutel (vereist): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    data_source_key

Beschrijving: deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.

Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Voornaam (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    firstname

Beschrijving: de voornaam van de gebruiker.Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Achternaam (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    lastname

Beschrijving: de achternaam van de gebruiker.

Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Gebruikersnaam (vereist)

Vereist:     Ja

Uniek:   Ja

Koptekst:  user_id

Beschrijving: de gebruikersnaam die wordt gebruikt voor het aanmelden bij Blackboard Learn. De gebruikersnaam moet uniek zijn.

Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Naam uitspraak

Vereist:     Nee

Uniek:   Nee

Koptekst:  nader te bepalen

Beschrijving: fonetische spelling of uitspraakinstructie voor de naam van de gebruiker.

Maximale lengte: 1000. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Wachtwoord

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    passwd

Beschrijving: het wachtwoord die wordt gebruikt voor het aanmelden bij Blackboard Learn. Als er geen wachtwoord is opgegeven in de gegevensfeed, wordt er uit veiligheidsoverwegingen in dit veld in Learn automatisch een SHA-512-wachtwoord ingevuld.

Maximale lengte: 32. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Beschikbaar

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    available_ind

Beschrijving: beschikbaarheid van het gebruikersaccount in de gebruikersinterface. Als deze optie is ingesteld op nee, wordt het gebruikersaccount grijs weergegeven aan de beheerder en cursusleiders. De gebruiker kan zich niet meer bij het systeem aanmelden. De mogelijke waarden zijn "J" (ja) en "N" (nee).

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'.

 

Geboortedatum

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    birthdate

Beschrijving: de geboortedatum van de gebruiker.

Notatie: jjjjmmdd.

 

Woonplaats

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:   &nbspcity

Beschrijving: de plaatsnaam van het adres van de gebruiker.

Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Bedrijf

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    company

Beschrijving: de naam van het bedrijf waarvoor de gebruiker werkt.

Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Land

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    country

Beschrijving: de landnaam van het adres van de gebruiker.

Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Afdeling

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    department

Beschrijving: de naam van de afdeling of subsectie waar de gebruiker werkt.

Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Opleidingsniveau

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    educ_level

Beschrijving: de hoogst genoten opleiding van de gebruiker.

Ondersteunde waarden: "K-8", "high school", "freshman", "sophomore", "junior", "senior", "graduate school", "post- graduate school"

 

E-mail

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    email

Beschrijving: het e-mailadres van de gebruiker. Blackboard raadt aan een andere waarde dan null te gebruiken voor user_email. Gebruikers zonder e-mailadres kunnen geen e-mails verzenden.

Maximale lengte: 100

 

E-mailadres van de instelling

Vereist:    Nee

Uniek:    Ja

Koptekst:    inst_email

Beschrijving: het e-mailadres van de gebruiker binnen de instelling. inst_email kan op Null worden ingesteld. Er worden geen e-mailberichten verzonden naar inst_email.

Maximale lengte: 254

 

Voornaamwoorden
Vereist:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:   pronouns
Beschrijving: dit zijn de voornaamwoorden van de gebruiker. Meerdere voornaamwoorden worden geaccepteerd met een komma als scheidingsteken.

Maximale lengte: 1000

 

Geslacht

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    gender

Beschrijving: het geslacht van de gebruiker.

Ondersteunde waarden: "Not Disclosed", "Male", "Female"

 

Telefoon thuis

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    h_phone_1

Beschrijving: het privé-telefoonnummer van de gebruiker.

Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Telefoon thuis (secundair)

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee h_phone_2

Beschrijving: een extra telefoonnummer dat aan de gebruiker is gekoppeld.

Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Functie

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    job_title

Beschrijving: de functie van de gebruiker.

Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Tweede naam

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee middlename

Beschrijving: de tweede naam van de gebruiker.

Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Mobiele telefoon

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    m_phone

Beschrijving: Het mobiele nummer of piepernummer van de gebruiker.

 

Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Andere naam

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    othername

Beschrijving: dit is de alternatieve roepnaam van de gebruiker.

Maximale lengte: 100.

 

Type codering voor wachtwoorden

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    pwencryptiontype

Beschrijving: met dit veld stel je het type codering voor wachtwoorden in dat wordt gebruikt om het wachtwoord in de database te versleutelen.

Dit zijn de ondersteunde waarden: MD5, SSHA

 

Voornaamste rol binnen instelling

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    institution_role

Beschrijving: de voornaamste rol van de gebruiker binnen de instelling, waardoor de weergave van de portaalmodules en andere items worden bepaald.

Raadpleeg ‘Instellingsrollen beheren’ in het deelvenster Systeembeheerder voor de lijst met geldige instellingsrollen in het systeem.

 

Voornaamwoorden
Vereist:    Nee
Uniek:    Nee
Koptekst:   pronouns
Beschrijving: dit zijn de voornaamwoorden van de gebruiker.

Maximale lengte: 1000.

 

Vervangende batch-UID

Vereist:    Nee

Uniek:    Ja

Koptekst:    new_external_person_key

Beschrijving: dit veld wordt alleen gebruikt in het zeldzame geval dat de EXTERNAL_PERSON_KEY van een gebruiker wordt gewijzigd.

Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Vervangende gegevensbronbatch-Uid

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    new_data_source_key

Beschrijving: nieuwe sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.UserReplacementDataSourceBatchUid'

 

Rijstatus

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    row_status

Beschrijving: stelt de record in op een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd.

Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"

Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Staat/Provincie

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    state

Beschrijving: de staat of provincie van het adres van de gebruiker.

Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Straat 1

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    street_1

Beschrijving: de eerste regel van het adres van de gebruiker.

Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Straat 2

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    street_2

Beschrijving: de tweede regel van het adres van de gebruiker.

Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Student-ID

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    student_id

Beschrijving: algemeen ID-veld. Dit veld kan niet worden gewijzigd.

Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Achtervoegsel

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    suffix Het achtervoegsel van de naam van de gebruiker.

Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Systeemrol

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    system_role

Beschrijving: de beheerdersrol van de gebruiker. Deze beschrijft het niveau van bevoegdheden voor systeembeheer van de gebruiker. De rol "none" beschikt niet over bevoegdheden voor systeembeheer of het maken van cursussen en is de rol die het vaakst wordt toegewezen. De volgende tekenreeksen zijn acceptabel: Gebruikersbeheerder: "account_admin", "accountadmin" of "user_admin" Systeemondersteuning: "system_support" of "syssupport" Cursusmaker: "course_creator" of "creator" Ondersteuning: "course_support" of "support" Gast: "guest"
Geen: "none" Waarnemer: "observer"
Portalbeheerder: "portal_admin" of "portal" Systeembeheerder: "sys_admin", "sysadmin" of "system_admin" Beheerder eCommerce: "ecommerce_admin" Kaartkantoorbeheerder: "card_office_admin" Archiefbeheerder: "store_admin" Door de gebruiker gedefinieerde systeemrollen kunnen worden gebruikt. Moet overeenkomen met de "Rol-ID" in het configuratiescherm voor systeembeheer > Systeemrol. Als er geen wordt gegeven, schakelt het systeem standaard naar geen. Title No No title De titel die de gebruiker wil gebruiken.

Maximale lengte: 100. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Website

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    webpage

Beschrijving: de URL van de persoonlijke webpagina van de gebruiker (indien van toepassing).

Maximale lengte: 100

 

Telefoon werk

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    b_Phone _1

Beschrijving: het zakelijke telefoonnummer dat aan de gebruiker is gekoppeld.

Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Telefoon zakelijk (secundair)

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    b_phone_2

Beschrijving: een extra zakelijk telefoonnummer dat aan de gebruiker is gekoppeld.

Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Postcode

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    zip_code

Beschrijving: de postcode van de gebruiker.

Maximale lengte: 50. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

BOVEN

LEARN-object: Cursus en organisatie

SIS-object: cursus of organisatie

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: uitschakelen

Learn-velden

Batch-UID (Verplicht)

Vereist:    Ja

Uniek:    Ja

Koptekst:    external_course_key.external_organization_key

Beschrijving: korte naam die door de instelling wordt gebruikt voor de unieke identificatie van de cursus- of organisatiesectie. Deze wordt niet voor gebruikers weergegeven. Kan alleen letters, cijfers, streepjes en punten bevatten. Spaties of andere leestekens zijn niet toegestaan. Moet uniek zijn voor elke cursus en organisatie en is vaak dezelfde als de COURSE_ID of ORGANIZATION_ID.

Maximale lengte: 64. Moet uniek zijn. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Cursus-ID of organisatie (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Ja

Koptekst:    course_id of organization_id

Beschrijving: korte naam die door de instelling wordt gebruikt voor de unieke identificatie van de cursus of organisatie (bijvoorbeeld math101_F99 of ChessClub) De volgende tekens mogen niet worden gebruikt: spatie ( ) & / ' +

Maximale lengte: 100. Moet uniek zijn en kan niet worden gewijzigd.

 

Cursusnaam of organisatienaam (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    course_name/organization_name

Beschrijving: volledige titel van de cursus of organisatie. Deze wordt weergegeven.

Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Gegevensbronsleutel (vereist): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    data_source_key

Beschrijving: sleutel die wordt gebruikt om een groepering van cursus- of organisatie-elementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.

Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Cursusweergave

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:   course_experience

Beschrijving: bepaalt welke cursusweergave voor nieuwe cursussen wordt weergegeven. Dit veld kan alleen worden ingevoegd en kan niet worden bijgewerkt via het SIS Framework. 

Ondersteunde waarden: Origineel, Ultra of Keuze van de cursusleider.

 

Organisatieweergave

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst: organization_experience

Beschrijving: hierdoor kunnen clients de gewenste ervaring selecteren om hun organisatie in aan te maken. Dit veld kan alleen worden ingevoegd en kan niet worden bijgewerkt via het SIS Framework. 

Ondersteunde waarden: Origineel, Ultra of Keuze van de cursusleider.

 

classificationId

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    classification_key

Beschrijving: deze bepaalt de classificatie (studiegebied en vakgebied) van de cursus. Dit is een ID die de primaire sleutel voor de classificatie vertegenwoordigt.

Maximale lengte: 450

 

hasDescriptionPage

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    desc_page_ind

Beschrijving: dit veld wordt momenteel niet ondersteund. Integraties moeten dit veld niet gebruiken.

 

numDaysOfUse

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    days_of_use

Beschrijving: aantal dagen dat studenten na inschrijving toegang hebben tot de cursus. Handig wanneer studenten zelf het tempo bepalen. Deze waarde wordt alleen gebruikt als de duur is ingesteld op 'VAST' en deze het aantal dagen beschrijft dat de cursus kan worden gebruikt nadat deze is gemaakt.

Numeriek. Bijvoorbeeld: 120

 

serviceLevelType

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    service_level

Beschrijving: wordt meestal niet gebruikt in gegevensfeeds. Negeren.

Geeft het type cursus op.

C = Community = Organisatie

V = Vol = Cursus

G = Geregistreerd = (wordt niet gebruikt)

T = Test_Drive = (wordt niet gebruikt)

S = Systeem = Een cursus met beperkte functies om de gegevens waaruit de cursus is opgebouwd te beschermen.

Ondersteunde waarden: 'V', 'C', 'G', 'T', 'S'

 

Gasten toestaan

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    allow_guest_ind

Beschrijving: gasttoegang tot deze cursus toegestaan.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

Waarnemers toestaan

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    allow_observer_ind

Beschrijving: waarnemerstoegang tot deze cursus toegestaan.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N’

 

Beschikbaar

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    available_ind

Beschrijving: stelt de beschikbaarheid van cursussen of organisaties vast op Blackboard. Als use_term_avail_ind 'J' is, wordt deze vlag genegeerd en wordt de beschikbaarheid van deze cursus bepaald door de gekoppelde term available_ind.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

Batch-UID gecombineerde cursussen

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    master_course_key

Beschrijving: bovenliggende cursus EXTERNAL_COURSE_KEY waarvan deze cursus een onderliggende cursus is.

Maximale lengte: 64

 

Beschrijving

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    Beschrijving

Beschrijving: volledige beschrijving van de cursus.

Maximale lengte: 4000. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Duur

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    duration

Beschrijving: dit is om aan te geven of de duur van de cursusbeschikbaarheid doorlopend, met datumbereik, x aantal dagen vanaf de inschrijving of op basis van de periode is.

Dit zijn de opties:

 • Doorgaand: 'C' = de cursus is altijd beschikbaar.
 • Bereik: 'R' = De cursus is beschikbaar in de dagen tussen START_DATE en END_DATE. De begin- of einddatum kan open worden gelaten om een cursus toegankelijk te maken vanaf of tot een bepaalde datum.
 • Duur: 'D' = N dagen vanaf inschrijving
 • Periode: 'T' = op basis van de periode (de duur van deze cursus is afhankelijk van de duur van de gekoppelde periode)

Ondersteunde waarden: "C", "R", "D", "T"

 

Leertempo

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    pace

Beschrijving: geeft aan of de cursus een cursusleider heeft of dat studenten zelf het tempo bepalen.

Ondersteunde waarden: "Self", "Instructor"

 

Einddatum

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    end_date

Beschrijving: datum waarop het cursusgedeelte niet meer toegankelijk is.

Notatie: jjjjmmdd

 

Taalpakket doorvoeren

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    locale_enforced

Beschrijving: een vlag die bepaalt of het taalpakket wordt afgedwongen wanneer een gebruiker de cursus opent. Als het taalpakket niet wordt afgedwongen, kan de gebruiker de cursus weergeven met het gewenste taalpakket.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

Toegangscode voor inschrijving

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    enroll_access_code

Beschrijving: dit is de toegangscode die studenten moeten gebruiken wanneer ze zich inschrijven voor de cursus.

Maximale lengte: 50.

 

Einddatum inschrijving

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    enroll_end

Beschrijving: datum waarop inschrijving niet meer mogelijk is voor studenten.

Notatie: jjjjmmdd

 

Begindatum inschrijving

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    enroll_start

Beschrijving: datum waarop inschrijving mogelijk is.

Notatie: jjjjmmdd

 

Inschrijvingstype

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    enroll_option

Beschrijving: bepaalt welke inschrijvingsmethode moet worden gebruikt.

Ondersteunde waarden: "instructor", "self" of "email".

 

Kosten

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    fee

Beschrijving: de kosten die aan deze cursus of organisatie zijn gekoppeld.

Numeriek. 11 tekens, 2 decimalen. Bijvoorbeeld 1500,00

 

Naam van instelling

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    institution_name

Beschrijving: de naam van de instelling.

Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Taalpakket

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    locale

Beschrijving: identificatie voor het gewenste taalpakket. De waarde wordt genoteerd als xx_XX. Het Franse taalpakket wordt bijvoorbeeld weergegeven als fr_FR

Maximale lengte: 20.

 

Geblokkeerd

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    lockout_ind

Beschrijving: geeft aan of de toegang tot de cursus of organisatie is beperkt. Als deze optie is ingesteld op "J", is de toegang tot de cursus of organisatie beperkt op basis van de END_DATE en START_DATE.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

Maximaal schijfgebruik (zachte limiet)

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    soft_limit

Beschrijving: zachte limiet voor cursusquota. Met deze instelling worden er waarschuwingsmails geactiveerd wanneer de opslag van de cursusmap de opgegeven soft_limit bereikt en cursusquota van toepassing zijn.

Numeriek. bijv.: 10 MB zou 10.485.760 bytes zijn.

 

Batch-UID van primaire koppeling

Vereist:    Nee

Uniek:    Ja

Koptekst:    external_association_key

Beschrijving: de externe sleutel van het knooppunt waarmee de cursus primair gekoppeld moet zijn. De cursus gebruikt de standaardinstellingen van dat knooppunt om eigen instellingen te maken. Dit is hetzelfde veld als "external_association_key" uit de feed Cursuskoppeling, alleen gaat het hier om de primaire koppeling. De standaardinstellingen worden gekopieerd wanneer de cursus wordt gemaakt.

De juiste minimaal vereiste kopteksten voor het maken van cursussen die moeten worden gekoppeld met een hiërarchieknooppunt binnen de instelling zijn:

external_course_key

cursus_id

course_name

external_association_key

primary_external_node_key

 

Batch-UID van primair knooppunt

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    primary_external_node_key

Beschrijving: dit is hetzelfde veld als "external_node_key" uit de feed Cursuskoppeling, alleen gaat het hier om de primaire koppeling.

De juiste minimaal vereiste kopteksten voor het maken van cursussen die moeten worden gekoppeld met een hiërarchieknooppunt binnen de instelling zijn:

external_course_key

cursus_id

course_name

external_association_key

primary_external_node_key

Maximale lengte: 256

 

Vervangende batch-UID

Vereist:    Nee

Uniek:    Ja

Koptekst:    new_external_course_key

Beschrijving: dit veld wordt alleen gebruikt in het zeldzame geval dat de EXTERNAL KEY van een cursus of organisatie wordt gewijzigd.

Maximale lengte: 64. Moet uniek zijn. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Vervangende gegevensbronbatch-Uid

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    new_data_source_key

Beschrijving: nieuwe sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.CourseReplacementDataSourceBatchUid'

 

Rijstatus

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    row_status

Beschrijving: stelt de record in op een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd.

Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"

 

Weergeven in catalogus

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    catalog_ind

Beschrijving: bepaalt of de cursus of organisatie in de catalogus wordt weergegeven.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

Kopieersleutel voor broncursus. Kopieersleutel voor bronorganisatie

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    template_course_key.template_organization_key

Beschrijving: externe sleutel van de inhoudsbron voor kopieerbewerkingen.

Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Begindatum

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    Begindatum

Beschrijving: datum waarop het cursusgedeelte toegankelijk wordt.

Notatie: jjjjmmdd

 

Periode

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    term_key

Beschrijving: gekoppelde EXTERNAL_TERM_KEY

Maximale lengte: 256.

 

Periodebeschikbaarheid gebruiken

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    use_term_availability_ind

Beschrijving: vlag waarmee wordt aangegeven dat de gekoppelde periode moet worden gevolgd voor de beschikbaarheid van de cursus. Als dit is ingesteld op J, dan worden de periode voor available_ind, startdate en enddate gebruikt. Als dit is ingesteld op N, worden de cursusinstellingen gebruikt.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

BOVEN

LEARN-object: Cursus- en organisatielidmaatschap

Voor cursussen en organisaties zijn dezelfde velden vereist. De koptekst is afhankelijk van of er een cursus of organisatie wordt gemaakt. Je ziet de verschillen wanneer je gegevensfeeds maakt.

SIS-object: cursus- of organisatielidmaatschappen (inschrijvingen en docententoewijzingen)

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: uitschakelen

Learn-velden

Batch-UID van cursus of Batch-UID van organisatie (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    external_course_key of external_organization_key

Beschrijving: dit is dezelfde sleutel die wordt gebruikt voor de identificatie van de cursus of organisatie. 

Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Gegevensbronsleutel (vereist): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    data_source_key

Beschrijving: deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.

Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Batch-UID van gebruiker (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    external_person_key

Beschrijving: dit is de external_person_key die wordt gebruikt voor de identificatie van de gebruiker.

Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

hasCartridgeAccess

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    hascartridgeaccess

Beschrijving: dit veld wordt niet ondersteund en zal worden verwijderd. Negeren. Nieuwe integraties moeten dit veld niet gebruiken. Als bestaande integraties gebruikmaken van dit veld, moet dat worden stopgezet.

 

Beschikbaar

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    available_ind

Beschrijving: bepaalt de inschrijvingsbeschikbaarheid in Blackboard Learn.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

Afbeeldings-URL

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    Image_URL

Beschrijving: dit veld wordt niet ondersteund en zal worden verwijderd. Negeren. Nieuwe integraties moeten dit veld niet gebruiken. Als bestaande integraties gebruikmaken van dit veld, moet dat worden stopgezet.

 

Opnemen in naamlijst

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    roster_ind

Beschrijving: vlag waarmee wordt aangegeven of de gebruiker wordt weergegeven in de naamlijst.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

Inleiding

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    intro

Beschrijving: inleidende informatie voor de gebruikershomepage in de cursus.

Maximale lengte: 4000. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Opmerkingen

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    notes

Beschrijving: informatie die relevant is voor deze gebruiker en mogelijk invloed heeft op deelname aan de cursus of organisatie.

Niet beperkt. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Persoonlijke gegevens

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    pinfo

Beschrijving: persoonlijke gegevens voor de gebruikershomepage.

Niet beperkt. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Primaire cursusleider

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    primary_instructor

Beschrijving: geeft aan dat het lidmaatschap een primaire cursusleider is. Lid moet een cursusrol hebben met de vlag 'behandelen als cursusleider'. Als het lid geen cursusleider is of deze vlag niet heeft, wordt deze optie niet weergegeven. Als je een cursusrol toewijst zonder de vlag 'behandelen als cursusleider', wordt een J in de lidmaatschapsrecord afgekeurd.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

E-mail ontvangen

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    receive_email_ind

Beschrijving: vlag waarmee wordt aangegeven of e-mail is ingeschakeld voor deze gebruiker.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

Vervangende gegevensbronbatch-Uid

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    new_data_source_key

Beschrijving: nieuwe sleutel wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.MemberReplacementDataSourceBatchUid'

 

Rol

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    rol

Beschrijving: de rol van de gebruiker in de cursus.

Ondersteunde waarden: "Instructor", "teaching_assistant", "course_builder", "Grader", "Student", "guest", "none"

 

Rijstatus

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    row_status

Beschrijving: stelt de record in op een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd.

Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"

 

Beschrijving website 1

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    link_description_1

Beschrijving: beschrijving voor de gebruikerswebsite

Maximale lengte: 255

 

Naam website 1

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    link_name_1

Beschrijving: naam die wordt gebruikt in de koppeling naar de gebruikerswebsite

Maximale lengte: 100

 

URL website 1

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    link_url_1

Beschrijving: URL die wordt gebruikt in de koppeling naar de gebruikerswebsite

Maximale lengte: 100

 

Beschrijving website 2

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    link_description_2

Beschrijving: beschrijving voor de gebruikerswebsite

Maximale lengte: 255

 

Naam website 2

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    link_name_2

Beschrijving: naam die wordt gebruikt in de koppeling naar de gebruikerswebsite

Maximale lengte: 100

 

URL website 2

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    link_url_2

Beschrijving: URL die wordt gebruikt in de koppeling naar de gebruikerswebsite

Maximale lengte: 100

 

Beschrijving website 3

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    link_description_3

Beschrijving: beschrijving voor de gebruikerswebsite

Maximale lengte: 255

 

Naam website 3

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    link_name_3

Beschrijving: naam die wordt gebruikt in de koppeling naar de gebruikerswebsite

Maximale lengte: 100

 

URL website 3

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    link_url_3

Beschrijving: URL die wordt gebruikt in de koppeling naar de gebruikerswebsite

Maximale lengte: 100

BOVEN

LEARN-object: Periode

SIS-object:Periode

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: uitschakelen

Learn-velden

Batch-UID (Verplicht)

Vereist:    Ja

Uniek:    Ja

Koptekst:    external_term_key

Beschrijving: korte naam die door de instelling wordt gebruikt voor de unieke identificatie van de periode. Deze wordt niet voor gebruikers weergegeven. Kan alleen letters, cijfers, streepjes en punten bevatten. Spaties of andere leestekens zijn niet toegestaan.

Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Gegevensbronsleutel (vereist): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    data_source_key

Beschrijving: deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van periode-elementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.

Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Naam (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    Naam

Beschrijving: de naam van de periode.

Maximale lengte: 333

 

daysOfUse

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    days_of_use

Beschrijving: aantal dagen dat studenten na inschrijving toegang hebben tot de cursus. Handig wanneer studenten zelf het tempo bepalen.

Numeriek.

 

Beschikbaar

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    available_ind

Beschrijving: bepaalt de periodebeschikbaarheid. Als dit is ingesteld op 'N', zijn de gekoppelde objecten niet beschikbaar.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

Beschrijving

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    Beschrijving

Beschrijving: beschrijving van de periode

Niet beperkt.

 

Duur

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    duration

Beschrijving: het beschikbaarheidsvenster voor de planning.

Dit zijn de opties:

 • Doorgaand: de periode is altijd beschikbaar.
 • Bereik: de periode is geldig in de dagen tussen START_DATE en END_DATE. De begin- of einddatum kan open worden gelaten om een periode geldig te maken vanaf of tot een bepaalde datum.
 • Vast: de periode is geldig voor een ingesteld aantal dagen (DAYS_OF_USE).

Ondersteunde waarden: Doorgaand, Bereik, Vast

 

Einddatum

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    end_date

Beschrijving: dit is de datum waarop de periode niet meer beschikbaar is.

Notatie: jjjjmmdd

 

Vervangende batch-UID

Vereist:    Nee

Uniek:    Ja

Koptekst:    new_external_term_key

Beschrijving: dit veld wordt alleen gebruikt in het zeldzame geval dat de EXTERNAL KEY van een periode wordt gewijzigd.

Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Vervangende gegevensbronbatch-Uid

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    new_data_source_key

Beschrijving: nieuwe sleutel wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.TermReplacementDataSourceBatchUid'

 

Rijstatus

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    row_status

Beschrijving: stelt de record in op een van de volgende waarden:

 • Ingeschakeld: normale toegang tot de record.
 • Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend.
 • Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd.

Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"

 

Begindatum

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    Begindatum

Beschrijving: dit is de datum waarop de periode voor het eerst beschikbaar is.

Notatie: jjjjmmdd

BOVEN

LEARN-object: Koppeling secundaire instellingsrol

SIS-object:secundaire instellingsrol van gebruiker

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: uitschakelen

Learn-velden

Gegevensbronsleutel (vereist): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    data_source_key

Beschrijving: deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.

Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

ID van secundaire instellingsrol (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    role_id

Beschrijving: de identificatie voor de secundaire instellingsrol voor deze koppeling.

 

Batch-UID van gebruiker (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    external_person_key

Beschrijving: de external_person_key (batch_uid) van de gebruiker die moet worden gebruikt voor deze koppeling.

Maximale lengte: 64.

 

Vervangende gegevensbronbatch-Uid

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    new_data_source_key

Beschrijving: nieuwe sleutel wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.SecondaryInstRoleReplacementDataSourceBatchUid'

 

Rijstatus

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    row_status

Beschrijving: stelt de record in op een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om in de toekomst handmatig door de beheerder te worden verwijderd. De rij wordt niet automatisch door middel van een taak verwijderd.

Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"

BOVEN

LEARN-object: Waarnemerskoppeling

SIS-object:waarnemerskoppeling

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: uitschakelen

Learn-velden

Gegevensbronsleutel (vereist): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    data_source_key

Beschrijving: deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.

Maximale lengte: 256. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Waargenomen student (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    external_user_key

Beschrijving: de external_person_key (batch_uid) van de gebruiker die moet worden gebruikt voor deze koppeling. Een unieke identificatie voor een gebruiker met de instellingsrol Student. Deze ID wordt uitgegeven door de instelling en wordt niet weergegeven aan gebruikers.

Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Waarnemer (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    external_observer_key

Beschrijving: de external_person_key (batch_uid) van de waarnemer die moet worden gebruikt voor deze koppeling. Een unieke identificatie voor een gebruiker met de systeemrol Waarnemer.

Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Vervangende gegevensbronbatch-Uid

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    new_data_source_key

Beschrijving: nieuwe sleutel wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.AssociateObserverReplacementDataSourceBatchUid'

 

Rijstatus

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    row_status

Beschrijving: stelt de record in op een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd.

Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"

BOVEN

LEARN-object: Categorie

SIS-object:Cursuscategorie

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: uitschakelen

Learn-velden

dataSourceBatchUid (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    data_source_key

Beschrijving: deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van categorie-elementen tot stand te brengen.

Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

title (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    title

Beschrijving: de naam van de categorie zoals deze wordt weergegeven aan gebruikers in de gebruikersinterface.

Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Batch-UID (Verplicht)

Vereist:    Ja

Uniek:    Ja

Koptekst:    external_category_key

Beschrijving: moet uniek zijn. Dit veld komt overeen met het veld Sneltoetsen voor categorie in de gebruikersinterface.

Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

beschrijving

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    description

Beschrijving: categoriebeschrijving.

 

frontPageInd

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    frontpage_ind

Beschrijving: bepaalt of de categorie wordt weergegeven op de voorpagina van de catalogus.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

isAvailable

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    available_ind

Beschrijving: bepaalt de categoriebeschikbaarheid in Blackboard Learn.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

isRestricted

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    restrict_ind

Beschrijving: vlag waarmee wordt aangegeven of de cursus of organisatie beperkt is tot leden.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

parentBatchUid

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    parent_category_key

Beschrijving: de EXTERNAL_CATEGORY_KEY die de bovenliggende categorie vertegenwoordigt waarvan deze een onderliggende categorie is.

Maximale lengte: 64.

 

rowStatus

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    row_status

Beschrijving: stelt de record in op een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd. Tekenreeks

Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"

 

Vervangende batch-UID

Vereist:    Nee

Uniek:    Ja

Koptekst:    new_external_category_key

Beschrijving: Geeft de vervanging voor de huidige sleutel aan.

Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Vervangende gegevensbronbatch-Uid

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    new_data_source_key

Beschrijving: nieuwe sleutel wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.CourseCatReplacementDataSourceBatchUid'

BOVEN

LEARN-object: Categorielidmaatschap

SIS-object: categorielidmaatschap

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: uitschakelen

Learn-velden

Batch-UID (Verplicht)

Vereist:    Ja

Uniek:    Ja

Beschrijving: wordt automatisch ingevuld. Niet gebruiken in gegevensfeeds.

 

Batch-UID van categorie (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    external_category_key

Beschrijving: de EXTERNAL KEY (batch_uid) voor de categorie waaraan de cursus/organisatie moet worden toegevoegd.

Maximale lengte: 64.

 

Batch-UID van cursus of Batch-UID van organisatie (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    external_course_key

Beschrijving: external_organization_key De EXTERNAL KEY (batch_uid) voor de cursus of organisatie die wordt gecategoriseerd.

Maximale lengte: 64.

 

Gegevensbronsleutel (vereist): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    data_source_key

Beschrijving: deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.

Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Is beschikbaar

Vereist:    Nee

Uniek:    Ja

Koptekst:    available_ind

Beschrijving: bepaalt de categoriebeschikbaarheid in Blackboard Learn.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'

 

Vervangende gegevensbronbatch-Uid

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    new_data_source_key

Beschrijving: nieuwe sleutel wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.CourseCatMemReplacementDataSourceBatchUid'

 

Rijstatus

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    row_status

Beschrijving: stelt de record in op een van de volgende waarden: Ingeschakeld: normale toegang tot de record. Uitgeschakeld: de record is zichtbaar in bepaalde gebieden van de gebruikersinterface, maar kan niet worden gewijzigd of geopend. Verwijderd: de record staat op de planning om te worden verwijderd.

Ondersteunde waarden: "enabled", "disabled", "deleted"

BOVEN

LEARN-object: Hiërarchieknooppunt

SIS-object: hiërarchieknooppunt

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: opschonen

Learn-velden

Deze zijn de minimaal vereiste kopteksten voor het maken van een hiërarchieknooppunt binnen de instelling:

 • external_node_key
 • data_source_key
 • parent_node_key
 • name

Batch-UID (Verplicht)

Vereist:    Ja

Uniek:    Ja

Koptekst:    external_node_key

Beschrijving: identificatie die wordt gebruikt door de instelling voor de unieke identificatie van het hiërarchieknooppunt. Deze wordt niet voor gebruikers weergegeven. Kan alleen letters, cijfers, streepjes en punten bevatten. Spaties of andere leestekens zijn niet toegestaan.

Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Gegevensbronsleutel (vereist): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    data_source_key

Beschrijving: deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.

Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Bovenliggende batch-UID (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    parent_node_key

Beschrijving: bovenliggende external_node_key (batch-UID) voor dit knooppunt.

Maximale lengte: 64.

 

Naam (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    Naam

Beschrijving: naam hiërarchieknooppunt

Maximale lengte: 255

 

Beschrijving

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    description

Beschrijving: beschrijving van het knooppunt

Maximale lengte: 1000.

 

Vervangende batch-UID

Vereist:    Nee

Uniek:    Ja

Koptekst:    new_external_node_key

Beschrijving: dit veld wordt alleen gebruikt in het zeldzame geval dat de EXTERNAL KEY van een knooppunt wordt gewijzigd.

Maximale lengte: 255. Moet uniek zijn. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Vervangende gegevensbronbatch-Uid

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    new_data_source_key

Beschrijving: nieuwe sleutel wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.NodeReplacementDataSourceBatchUid'

BOVEN

LEARN-object: Hiërarchiegebruikerskoppeling

SIS-object: gebruikerskoppeling

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: opschonen

Learn-velden

De minimaal vereiste kopteksten voor het koppelen van gebruikers aan een hiërarchieknooppunt binnen de instelling zijn:

 • external_user_key
 • external_node_key
 • external_association_key
 • data_source_key

Gegevensbronsleutel (vereist): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    data_source_key

Beschrijving: deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.

Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Batch-UID (Verplicht)

Vereist:    Ja

Uniek:    Ja

Koptekst:    external_association_key

Beschrijving: de associatie-ID, die de unieke identificatie is van de gebruiker aan knooppunt. Meestal is deze een samenvoeging van de batch-UID van de gebruiker en de batch-UID van het knooppunt om de uniciteit te garanderen wanneer een gebruiker aan meer dan één knooppunt kan worden toegewezen.

Maximale lengte: 64.

 

Batch-UID van knooppunt (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    external_node_key

Beschrijving: het knooppunt voor deze koppeling, dat hetzelfde is als de knooppuntidentificatie die je in het gebied 'Knooppunt bewerken' in de GUI vindt.

Maximale lengte: 64.

 

Batch-UID van gebruiker (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    external_user_key

Beschrijving: de external_person_key (batch_uid) van de gebruiker die moet worden gekoppeld aan dit knooppunt.

Maximale lengte: 64.

 

Vervangende batch-UID

Vereist:    Nee

Uniek:    Ja

Koptekst:    new_external_association_key

Beschrijving: dit veld wordt alleen gebruikt in het zeldzame geval dat de EXTERNAL KEY van een koppeling wordt gewijzigd.

Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Vervangende gegevensbronbatch-Uid

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    new_data_source_key

Beschrijving: nieuwe sleutel wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.UserAssociationReplacementDataSourceBatchUid'

 

 

BOVEN

LEARN-object: Hiërarchiecursuskoppeling

SIS-object: cursuskoppeling

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: opschonen

Learn-velden

De minimaal vereiste kopteksten voor het koppelen van cursussen aan een hiërarchieknooppunt binnen de instelling zijn:

 • external_course_key
 • external_node_key
 • external_association_key
 • data_source_key

Batch-UID (Verplicht)

Vereist:    Ja

Uniek:    Ja

Koptekst:    external_association_key

Beschrijving: elke cursus- en knooppuntkoppeling moet een unieke waarde hebben die deze relatie identificeert. De batch-UID is de unieke identificatie voor de relatie tussen cursus en knooppunt. 

Maximale lengte: 64.

 

Batch-UID van cursus (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    external_course_key

Beschrijving: de external_course_key (batch_uid) van de cursus die moet worden gekoppeld aan dit knooppunt.

Maximale lengte: 64.

 

Gegevensbronsleutel (vereist): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    data_source_key

Beschrijving: deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van elementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.

Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Batch-UID van knooppunt (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    external_node_key

Beschrijving: het knooppunt voor deze koppeling.

Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Indicator primaire koppeling

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    is_primary_association

Beschrijving: vlag waarmee wordt aangegeven dat deze koppeling de primaire koppeling is als er andere zijn opgegeven.

Ondersteunde waarden: 'J', 'N'.

 

Vervangende batch-UID

Vereist:    Nee

Uniek:    Ja

Koptekst:    new_external_association_key

Beschrijving: dit veld wordt alleen gebruikt in het zeldzame geval dat de EXTERNAL KEY van een koppeling wordt gewijzigd.

Maximale lengte: 64. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Vervangende gegevensbronbatch-Uid

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    new_data_source_key

Beschrijving: nieuwe sleutel wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.CourseAssociationReplacementDataSourceBatchUid'

 

BOVEN

LEARN-object: Koppeling van doelen

SIS-object: koppeling van doelen

Standaardgedrag voor invoegen/bijwerken: slimme invoegingen of updates

Standaardgedrag voor verwijderen: opschonen

Learn-velden

Batch-UID (Verplicht)

Vereist:    Ja

Uniek:    Ja

Koptekst: deze optie heeft geen koptekst en wordt automatisch ingevuld. Negeren in integratievelden.

Beschrijving: een unieke identificatie voor de relatie tussen de cursus en het doel (standaard).

Maximale lengte: 64.

 

Batch-UID van cursus (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    course_key

Beschrijving: de unieke identificatie (external_course_key) voor de cursus waaraan het doel (standaard) wordt gekoppeld

Maximale lengte: 64.

 

Gegevensbronsleutel (vereist): wordt uitgegeven door de integratie of het gegevensbestand.

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    data_source_key

Beschrijving: deze sleutel wordt gebruikt om de groepering van gebruikerselementen tot stand te brengen. Dit wordt mogelijk uitgegeven door de integratieconfiguratie en is daarom niet vereist in het bestand.

Maximale lengte: 255. Tekens die uit meerdere bytes bestaan worden geaccepteerd.

 

Set met subdoelen (vereist)

Vereist:    Ja

Uniek:    Nee

Koptekst:    std_sub_doc_key

Beschrijving: De unieke identificatie voor het doel (standaard) dat aan een cursus moet worden gekoppeld.

Maximale lengte: 64.

 

Vervangende gegevensbronbatch-Uid

Vereist:    Nee

Uniek:    Nee

Koptekst:    new_data_source_key

Beschrijving: nieuwe sleutel wordt gebruikt om de groepering van gegevenselementen tot stand te brengen. Vervangt bestaande gegevensbron die gegevens koppelt aan de groep die is aangewezen door de opgegeven vervangende gegevensbronsleutel. Opmerking: Het UI-toewijzingsveld voor Vervangende gegevensbronbatch-Uid is 'script.flatfile.GoalAssociationReplacementDataSourceBatchUid'