SafeAssign ile ilgili bir video izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.

Video: SafeAssign nasıl etkinleştirilir?

SafeAssign nasıl çalışır?

SafeAssign, gönderilen ödev ile mevcut çalışmalar arasında çakışan bölümleri tanımlamak üzere gönderilen ödevleri bir dizi akademik makale ile karşılaştırabilir.

Hem caydırma hem de eğitim bakımından etkili bir araç olan SafeAssign'dan, ödev gönderimlerinin orijinalliğini değerlendirmek ve öğrencilerin kaynakları yeniden yorumlamak yerine bu kaynaklara uygun şekilde nasıl atıfta bulunacaklarını öğrenmelerine yardımcı olmak için yararlanabilirsiniz.

SafeAssign, bir makale ile kaynak materyal arasında eşleşen tam veya tam olmayan eşleşmeleri algılama kapasitesine sahip benzersiz bir metin eşleştirme algoritmasına dayanmaktadır. Gönderimler birkaç adet veritabanı ile karşılaştırılır:

  • Global Reference Database: Blackboard müşteri kurumlarındaki öğrenciler tarafından kurumlar arası bir şekilde yazılı eser kopyalanmasını önlemeye yardımcı olmak üzere gönüllü olarak gönderilen 15 milyonun üzerinde makaleden oluşur.
  • Kurumsal belge arşivleri: Öğrencilerin bünyesinde bulundukları kurumdaki kullanıcılar tarafından SafeAssign'a gönderilen tüm makaleleri içerir.
  • İnternet: SafeAssign, metin eşleştirmesi yapmak üzere dahili bir arama hizmeti kullanarak internetteki geniş kaynaklar arasında arama yapar.
  • ProQuest ABI/Inform Journal Database: 1970'lerden bugüne, "reklamcılıktan" "kadınlara yönelik araştırmalara" kadar çeşitli konuları ele alan 3000'den fazla yayın adı, 4,5 milyon belge ve 200'den fazla konu kategorisi.

Global Reference Database

Blackboard'un Global Reference Database'i, orijinalliğin geliştirilmesine yardımcı olması için öğrencilerin kendi makalelerinin kopyalarını gönüllü olarak paylaştığı bağımsız bir veritabanıdır. Bu veritabanı, ilgili kurumun tüm makalelerinin saklandığı dahili veritabanından ayrıdır. Öğrenciler makalelerinin Global Reference Database'e göndermeme seçeneğini tercih etme özgürlüğüne sahiptir. Öğrenciler makalelerini veritabanına gönüllü olarak gönderir ve bu makaleleri gelecekte silmeyeceklerini kabul eder. Global Reference Database'e yapılan gönderimler, orijinalliği sağlamaya yardımcı olmak üzere gönüllü olarak verilmiş ekstra kopyalardır. Blackboard, gönderilen makaleler üzerinde herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmamaktadır.

Yeni URL önerme

Bu araç, yalnızca Orijinal Kurs Görünümü’nü kullanan Blackboard Learn kurslarında mevcuttur

URL Ekleyici aracını kullanarak SafeAssign'a Orijinallik Raporlarında işaretlenmemiş veya referans gösterilmemiş ek web sayfaları ve web siteleri önerebilirsiniz.

Eğitmenler, URL Ekleyici aracına şu şekilde ulaşabilirler: Kurs Araçları > SafeAssign > URL Ekleyici. Bir web adresini göndermek için SafeAssign sayfasında URL öner'i seçin.

Bir kullanıcı belirli bir web sayfasını önerdiğinde; SafeAssign, temel web sitesi URL'sinin altındaki tüm web sayfalarını eklemeye çalışır. Örneğin, http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx adresi önerildiğinde, http://www.blackboard.com temel web sitesi URL'siyle ilişkili tüm web sayfalarını bulmaya çalışılır.

URL Ekleyici ile eklenen tüm URL'ler tüm SafeAssign kullanıcıları ve kurumları tarafından kullanılabilir, yani bir URL önerildiğinde bundan tüm SafeAssign topluluğu yararlanır.

Desteklenen dosyalar

SafeAssign sadece düz metne dönüştürülebilen aşağıdaki dosya türlerini destekler: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML ve HTM. Elektronik tablo dosyaları desteklenmez.

SafeAssign, aynı zamanda ZIP dosyalarını da kabul etmekte ve bu dosya türleri ile eşleşen dosyaları da işleme almaktadır.

SafeAssign bir gönderimdeki toplam ek sayısının yanı sıra SafeAssign tarafından işleme alınan ek sayısını da belirler ve görüntüler. SafeAssign yalnızca desteklenen dosya türleri ile eşleşen ekleri işleme alır ve yalnızca bu ekler için Orijinallik Raporu oluşturur. Desteklenmeyen dosya türleri için, SafeAssign Orijinallik Raporu bir eşleşme puanı belirlemez.

SafeAssign Orijinallik Raporları

Bir gönderim işleme alındıktan sonra, gönderilen makalede mevcut kaynaklar ile eşleşen metin yüzdesini ayrıntılı olarak gösteren bir rapor oluşturulur. Rapor gönderilen makalede eşleşme olan her bir kısım için şüphelenilen kaynakları da gösterir. Doküman aynı öğrencinin daha önce gönderdiği bir çalışmanın devamı niteliğinde ise eşleşen kaynakları rapordan silerek yeniden işleme alabilirsiniz.

Raporu dikkatli bir şekilde okuyun ve her metin bloğu için uygun şekilde atıfta bulunulduğundan emin olun.

SafeAssign Orijinallik Raporları Hakkında daha fazla bilgi

SafeAssign’ı çalışırken görün

SafeAssign’ı kursunuzda nasıl kullanacağınızı öğrenin!


SafeAssign ile ilgili bir video izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.

Video: SafeAssign SafeAssign'ın nasıl kullanılacağını açıklar