In SafeAssign worden niet automatisch cijfers gegenereerd op basis van tekstovereenkomst. Cursusleiders kunnen SafeAssign gebruiken om inzendingen van toetsen te beoordelen op originaliteit en om studenten duidelijk te maken hoe ze bronvermelding kunnen toepassen in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen.


Beoordelen met SafeAssign in Blackboard Learn: Originele cursusweergave

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over beoordelen met SafeAssign.

Als je een opdracht samenstelt, kun je SafeAssign inschakelen, een voorziening voor het opsporen van plagiaat. Als je cijfers gaat geven, kun je een Originality Report openen met informatie over de gebruikte bronnen.

Als een SafeAssign-rapport klaar is, kun je het openen vanaf de pagina Opdracht beoordelen. De pagina Opdracht beoordelen kun je openen via de pagina Cijfer nodig of het Grade Center.

Zoek in het Grade Center de opdracht waarvoor je opties van SafeAssign hebt ingeschakeld. Wanneer studenten hun opdrachten hebben ingeleverd, zie je het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken). Open het menu van de cel en selecteer de poging.

Op de pagina Opdracht beoordelen zie je nu een sectie SafeAssign in het zijpaneel voor cijfertoekenning. Deze melding wordt weergegeven terwijl het rapport wordt verwerkt: Rapport wordt gemaakt...

Als er een percentage wordt weergegeven in het zijpaneel, kun je het rapport bekijken. Klik op de koppeling van SafeAssign en selecteer Originality Report weergeven om de resultaten in een nieuw venster te bekijken.

Als je inline beoordeling wilt gebruiken met SafeAssign, moeten studenten een van deze bestandstypen gebruiken voor hun inzendingen:

  • DOC
  • DOCX
  • PDF

Meer informatie over het interpreteren en gebruiken van het Originality Report


Beoordelen met SafeAssign in Blackboard Learn: Ultra-weergave van cursus

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het geven van cijfers met SafeAssign.

Je kunt SafeAssign gebruiken om inzendingen van studenten te controleren op mogelijk plagiaat. Dit kan voor zowel opdrachten als toetsen in de Ultra-cursusweergave.

Als je opdrachten of toetsen gaat beoordelen met SafeAssign ingeschakeld, kun je een Originaliteitsrapport openen om te zien hoeveel ingezonden inhoud van een student overlapt met ander gepubliceerd materiaal. SafeAssign-resultaten zijn verborgen wanneer Anoniem beoordelen is ingeschakeld. Je kunt de SafeAssign-resultaten en de Originaliteitsrapporten bekijken nadat je cijfers hebt geplaatst en de namen worden weergegeven.

SafeAssign controleert geen inzendingen die zijn ingeleverd terwijl de service is uitgeschakeld.

Open een poging om aan de slag te gaan. SafeAssign begint de inhoud van een inzending automatisch te verwerken nadat een student werk heeft ingeleverd. Als de verwerking van het Originality Report is voltooid, verschijnt er een SafeAssign-venster naast de inhoud van de inzending. Als dit venster niet wordt weergegeven, is de verwerking van het rapport nog niet voltooid.

Als het rapport klaar is, verschijnen er percentages in het venster Originality Report van SafeAssign van een poging. SafeAssign analyseert elk onderdeel van de poging, met inbegrip van tekstantwoorden en bijlagen. Selecteer een vermelding in de lijst Originaliteitsrapport om de gedetailleerde resultaten in een nieuw venster te bekijken.

Meer informatie over het lezen van een Originality Report van SafeAssign

Als je inline beoordeling wilt gebruiken met SafeAssign, moeten studenten een van deze bestandstypen gebruiken voor hun inzendingen:

  • DOC
  • DOCX
  • PDF

Gebruik dezelfde werkstroom om groepsopdrachten en groepstoetsen te beoordelen of opdrachten en toetsen met meerdere pogingen. Als je meerdere pogingen toestaat voor een opdracht of toets met SafeAssign, wordt er voor elke poging een Originality Report gegenereerd. Je kunt het Originality Report voor een poging bekijken in de lijst Inzendingen.

Meer informatie over het beoordelen van meerdere pogingen


Beoordelen met SafeAssign in Blackboard Open LMS

Als je opdrachten gaat beoordelen met SafeAssign ingeschakeld, kun je een Originaliteitsrapport openen om te zien hoeveel ingezonden inhoud van een student overlapt met ander gepubliceerd materiaal.

SafeAssign controleert geen inzendingen die zijn ingeleverd terwijl de service is uitgeschakeld.

Als je een opdracht samenstelt, kun je SafeAssign inschakelen, een voorziening voor het opsporen van plagiaat. Als je het werk van studenten gaat beoordelen, kun je een Originaliteitsrapport openen met informatie over de gebruikte bronnen.

Ga naar Open Grader en selecteer de opdracht om te beginnen. SafeAssign begint de inhoud van een inzending automatisch te verwerken nadat een student werk heeft ingeleverd. Nadat het Originality Report is verwerkt, verschijnt de koppeling naar het rapport. Als je de melding Rapport wordt gemaakt... ziet, is de verwerking van het rapport nog niet voltooid.

Selecteer Originality Report weergeven om het rapport voor de student te bekijken. Geef bij Cijfer een score op voor de student en selecteer Wijzigingen opslaan.