Cijfers voor alle cursussen

Selecteer Cijfers in de lijst waar je naam wordt weergegeven.

Deze informatie is ook van toepassing op organisaties.

Je cijfers worden per cursusnaam en periode ingedeeld in alfabetische volgorde. Je kunt de meeste items selecteren om details te bekijken.

Wil je erin duiken en je op één cursus concentreren? Selecteer een cursusnaam om naar de pagina met cijfers voor die cursus te gaan. Je kunt twee cursustypen hebben.

Als de cursusleider het totaalcijfer heeft ingesteld, selecteer je de cijferbal naast de naam van je cursus om een deelvenster met meer informatie te openen.

Meer informatie over je totaalcijfer


Cijfers in een cursus

 1. In een cursus kun je de pagina Cursuscijfers openen via de navigatiebalk. Selecteer het pictogram Cijferlijst om de cijfers weer te geven die je cursusleider heeft gepost.
 2. Je Totaalcijfer berekent je prestaties tot nu toe. Selecteer de cijferbal om meer informatie weer te geven over hoe je totaalcijfer tot stand is gekomen. Je cursusleider kan ervoor kiezen geen totaalcijfer toe te voegen.
 3. Voor elk item kun je de status bekijken en hoeveel pogingen je hebt. Bekijk welke pogingen je hebt gestart of hebt ingediend voor de einddatum en welke inzendingen te laat zijn of zullen zijn. Nadat de einddatum is verstreken, wordt inzendingsinfo in het rood weergegeven.

  Als je maar één poging krijgt en inzendt voor de einddatum, zie je geen tweede regel tekst voor het item.

 4. Selecteer een item om het deelvenster Details en informatie panel en bekijk je huidige cijfer en hoe dit tot stand is gekomen. Je kunt ook bekijken hoeveel pogingen je hebt en of er inzendingen te laat zijn of zullen zijn.
 5. Als de einddatum voorbij is, krijg je een melding dat de volgende poging gemarkeerd wordt als te laat.
 6. Selecteer de cijferbal om je inzendingen te openen. Als je meerdere inzendingen hebt gedaan, wordt het deelvenster Inzending geopend. Als de cursusleider aantekeningen heeft gemaakt in een bestand dat jij hebt geüpload, kun je de aantekeningen inline weergeven. Raadpleeg het onderwerp Opdrachtcijfers voor meer informatie over hoe meerdere opmerkingen in een PDF-bestand met aantekeningen worden weergegeven.

Nadat de einddatum is verstreken, worden er nullen weergegeven voor werk dat je nog niet hebt verzonden. Je kunt nog steeds pogingen verzenden om te cijfer bij te werken. De cursusleider bepaalt de puntenaftrek voor te laat ingeleverd werk.

Meer informatie over nullen die worden toegewezen aan werk dat te laat is ingeleverd

Als je cursusleider de aanwezigheidsfunctie gebruikt, zie je een aanwezigheidscijfer.

Meer informatie over je aanwezigheidscijfer

Pogingen en feedback weergeven

In het venster Inzending kun je zien welke pogingen cijfers en feedback hebben. Selecteer de poging die je wilt bekijken. De inzending wordt geopend en je kunt je cijfer bekijken en hoe dit is berekend. Je kunt nog eens nakijken wat je precies hebt ingeleverd en het venster Feedback uitklappen als de cursusleider opmerkingen heeft toegevoegd.

Meer informatie over de weergave van werk dat te laat is

Als de cursusleider feedback heeft gegeven voor meerdere pogingen, kun je de feedback van elke poging lezen. Er verschijnt een bericht als de cursusleider het definitieve cijfer voor het item heeft vervangen.

Example of a grade override from the student view

Je kunt ook zien hoeveel pogingen je hebt op de pagina Cursuscijfers. Je kunt zien welke pogingen je hebt ingeleverd voor de einddatum en welke inzendingen te laat zijn of zullen zijn.

Inzendingsbewijzen

Als je instelling het toestaat, ontvang je een melding via e-mail voor elke opdracht of toets die je hebt ingezonden. Hierin staat informatie over bijvoorbeeld de bestandsnamen en -groottes. Voor groepsopdrachten ontvangen alle groepsleden een ontvangstbericht wanneer een van hen voor de groep inzendt.Je kunt je inzendingsbewijzen (.txt) ook downloaden.
 

Meer informatie over de pagina Cursuscijfers


Meldingen voor nieuwe cijfers

Wanneer cijfers zijn gepost, vind je deze in je activiteitenstream. Selecteer Je cijfer bekijken om je cijfer weer te geven.

Meer informatie over de activiteitenstream

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Je kunt het item ook in je cursus openen om je cijfer en de feedback in context te bekijken.


Cijfers en feedback

Als je cursusleider vragen in de beoordeling moet beoordelen, zie je Geen cijfer in de sectie Beoordeling staan.

Je cursusleider kan ervoor kiezen om niet de juiste antwoorden weer te geven op vragen die automatisch worden beoordeeld totdat alle studenten hebben ingezonden. Bovenaan de beoordeling staat een banner met deze informatie. Kom later terug om te zien of er antwoorden worden weergegeven.

De cursusleider moet bepaalde vraagtypen, zoals open vragen, handmatig beoordelen, en vervolgens het cijfer en de feedback voor de beoordeling posten. Jouw cijfers worden ook weergegeven op de pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers.

Meer informatie over de toegang tot cijfers

Meer informatie over de scoreopties voor vragen

Meer over scorewijzigingen voor vragen

Je kunt de beoordeling ook in je cursus openen om je cijfer en de feedback in context te bekijken. Selecteer de titel van de toets of beoordeling op de pagina Cursusinhoud om het deelvenster Details en informatie te openen. Klik ergens in de sectie Beoordeling als je wilt zien wat je hebt ingezonden, plus je correcte antwoorden, je cijfer en eventuele feedback. Als je cursusleider feedback heeft achtergelaten, kun je op de spraakballon klikken om deze te bekijken.

Voor meerkeuzevragen kun je Andere opties tonen kiezen om de antwoordmogelijkheden te bekijken.

Nullen die worden toegewezen aan werk dat te laat is ingeleverd

Als dit is ingesteld door de cursusleider, zie je mogelijk nullen voor werk dat na de einddatum niet verzonden is. Je kunt nog steeds pogingen verzenden om te cijfer bij te werken. De cursusleider bepaalt de puntenaftrek voor te laat ingeleverd werk.

Je ziet het cijfer nul op de pagina's Cijfers en in het deelvenster Details en informatie voor het item.

Als je stream-meldingen over cijfers hebt ingeschakeld, ontvang je een melding over de nul in je stream.


Cijferballen

De cursusleider bepaalt hoe het cijfer voor elk beoordeeld item wordt weergegeven:

 • Letter
 • Punten
 • Percentage
Grades organized by letter

De cijferbal voor elke vraag van de beoordeling en elk beoordeeld item kan in kleur of met donkere achtergronden worden weergegeven.

Wat betreft de gekleurde cijferballen zijn de hoogste scores groen en de laagste rood. Op dit moment kunnen je cursusleiders de kleuren van de percentages niet wijzigen. De kleuren zijn gekoppeld aan deze percentages:

 • > 90% = groen
 • 89-80% = geel/groen
 • 79-70% = geel
 • 69-60% = oranje
 • 59-50% = rood
Course grades for an individual student

Je instelling kan het kleurenschema voor alle cursussen uitschakelen. De cijferballen worden weergegeven met donkere achtergronden en witte cijfers. Kleuren worden niet gebruikt voor het overbrengen van prestaties.

Course grades for an individual student

Opname met feedback afspelen

De cursusleider kan een video- of audio-opname achterlaten met extra feedback over je cijfer. Opnamen worden weergegeven in het deelvenster Feedback nadat de cursusleider een cijfer aan elke inzending heeft toegekend.

Selecteer het filmpictogram om de video naar je computer of apparaat te streamen. Je hebt de beschikking over de gebruikelijke afspeelknoppen, zoals pauzeren, maar je kunt ook de afspeelbalk verslepen. Het afspelen wordt ondersteund in moderne browsers zonder dat je een invoegtoepassing hoeft te installeren. Het is op dit moment niet mogelijk om de opname van feedback te exporteren of te downloaden.


Totaalcijfer

Met het totaalcijfer kun je je voortgang in al je cursussen bijhouden. Je kunt zien of je op schema ligt voor het cijfer dat je wilt halen of dat je harder moet werken.

Als de cursusleider het totaalcijfer heeft ingesteld, wordt dit weergegeven op de algemene pagina Cijfers en in de cursus op de pagina Cursuscijfers. Selecteer de cijferbal als je wilt weten hoe het is berekend.

In het deelvenster Totaalcijfer zie je hoe items en categorieën worden gewogen. Zo is het mogelijk dat de cursusleider er de voorkeur aan heeft gegeven dat toetsen zwaarder wegen dan huiswerk of testen. Het percentage onder elke vermelding laat zien in welke mate het bijdraagt aan de berekening van het totaalcijfer.

Als je cursusleider beslist om het totaalcijfer te vervangen, wordt boven aan dit deelvenster een bericht weergegeven. Misschien zie je hier nog een cijfer of een aantekening om aan te geven dat je deelname aan de cursus uniek is. Voorbeelden van aantekeningen zijn Uitgesloten, Teruggetrokken, en Niet voltooid. Je cursusleider kan ook aangepaste aantekeningen maken.