Wat is het verschil tussen een toets en een enquête?

Cursusleiders gebruiken toetsen om je kennis van cursusinhoud te beoordelen en te kijken in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt. De cursusleider kent puntwaarden toe aan vragen in een toets. Je levert je toets in ter beoordeling en de resultaten worden opgeslagen. Je kunt je cijfers bekijken als de cursusleider deze beschikbaar stelt.

Cursusleiders kunnen enquêtes gebruiken voor peilingen en evaluaties. Enquêtes worden niet beoordeeld, maar ze worden wel als voltooid of niet voltooid gemarkeerd. Je reactie op een vraag in een enquête is anoniem.


Waar vind ik toetsen en enquêtes?

Je vindt toetsen en enquêtes in alle inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten of mappen.

Tips voor het maken van een toets

Start de toets zo snel mogelijk. Als de cursusleider drie dagen reserveert voor de toets, probeer de toets dan zo vroeg mogelijk op de eerste dag te maken. Als er een probleem optreedt, heb je nog voldoende tijd om technische ondersteuning te vragen en contact op te nemen met de cursusleider.

Lees alle instructies. Als er problemen zijn met de toets of je bepaalde vragen niet begrijpt, neem dan direct contact op met de cursusleider.

Controleer je internetverbinding.

 • Een bekabelde verbinding is vaak betrouwbaarder dan een draadloze verbinding.
 • Overleg met de cursusleider en de instelling voordat je een toets gaat maken via een verbinding op je mobiele telefoon. De meeste instellingen zullen aanraden om geen verbinding op een mobiele telefoon te gebruiken. Uitzonderingen: Je instelling heeft Blackboard mobiel toegankelijk gemaakt, de Blackboard-app is beschikbaar en je cursusleider heeft een toets gemaakt die geschikt is voor mobiele apparaten.

Tijdens een toets mag je het volgende niet doen: de pagina vernieuwen, het venster sluiten of de knop Vorige van uw browser gebruiken. Als er problemen optreden tijdens een toets, neem dan direct contact op met de cursusleider.


Een toets maken of een enquête invullen

Ga naar de toets of enquête en selecteer de titel. Selecteer Starten op de volgende pagina. Je cursusleider kan een wachtwoord vereisen om te kunnen beginnen. Voer indien nodig het wachtwoord in en selecteer Verzenden. Het systeem blijft om een geldig wachtwoord vragen totdat je het juiste wachtwoord invoert.

Gebruik de terugtoets van de browser niet tijdens een toets of enquête, omdat er dan gegevens verloren kunnen gaan. Als er problemen optreden tijdens een toets, neem dan direct contact op met de cursusleider.

Pagina Toets maken of enquête invullen

Bekijk de details: Bovenaan iedere toets of enquête kun je informatie bekijken over meerdere pogingen, de tijdslimiet, navigatie en optionele beschrijvingen en instructies. Je leest ook of je de toets of de enquête na opening moet voltooien. Selecteer de pijlen naast het gedeelte met informatie om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Meer over verplicht voltooien en geen stap teruggaan

Als de test of de enquête een tijdslimiet heeft, word je hiervan op de hoogte gebracht. Op de statusbalk met de tijdslimiet kun je zien hoeveel tijd je nog hebt.

 1. Automatisch verzenden: De toets of enquête wordt automatisch opgeslagen en verzonden wanneer de tijd verloopt. De pagina Verzonden wordt weergegeven.

  -OF-

 2. Ga door als de tijd verstreken is: Je ontvangt geen automatische puntenaftrek als je doorgaat als de tijdslimiet is verstreken. Je cursusleider besluit echter of er uiteindelijk punten worden afgetrokken. Neem contact op met de cursusleider als je vragen hebt over deze optie. De totale tijd die je besteedt aan de toets of enquête wordt opgeslagen en is beschikbaar voor de cursusleider als je de toets verzendt.

  Als je opslaat en afsluit, blijft de tijd lopen. Stel, je begint op dinsdag, slaat op en sluit af, en op donderdag maak je de toets af. De timer geeft dan aan dat je er 48 uur over hebt gedaan.

Beantwoorde vragen bekijken. In het gedeelte Beantwoordstatus vraag wordt een pictogram voor 'opgeslagen' weergegeven voor iedere vraag die je hebt beantwoord. Je kunt het nummer van een vraag selecteren om naar die vraag te gaan. Selecteer de pijlen naast het statusgedeelte om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Antwoord voor meerkeuzevraag wissen. Als je niet zeker bent van je antwoord op een meerkeuzevraag, kun je er op dubbelklikken om het antwoord te wissen.

Je antwoorden worden automatisch opgeslagen. Je kunt ook Antwoord opslaan selecteren naast een vraag of Alle antwoorden opslaan als je aan het werk bent. Als je een antwoord opslaat, wordt Opgeslagen weergegeven in de rij van de vraag.

Klaar om te verzenden? Als je klaar bent, selecteer je Opslaan en verzenden. Je kunt je score direct bekijken als alle vragen automatisch een cijfer krijgen en de cursusleider deze informatie vrijgeeft. Je cursusleider moet echter bepaalde vragen handmatig beoordelen, bijvoorbeeld open vragen.

Meer informatie over cijfers en feedback


Een toetsvraag met een rubriek bekijken

Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan een open vraag, een vraag met een bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, dan selecteer je Rubriek weergeven. Je kunt de beoordelingscriteria bekijken voordat je de vraag beantwoordt.


Statusbalk met tijd

Wanneer je een toets maakt of enquête invult met een tijdslimiet, wordt de resterende tijd weergegeven op een statusbalk. Selecteer de pijlen naast de timer om deze samen te vouwen of uit te vouwen.

Je ontvangt een waarschuwing als er nog de helft van de tijd, 5 minuten, 1 minuut en 30 seconden te gaan zijn. De statusbalk wordt geel wanneer je nog anderhalve minuut de tijd hebt. Als er nog 1 minuut te gaan is, wordt de waarschuwing rood weergegeven. Als de resterende tijd nog 30 seconden bedraagt, wordt zowel de statusbalk als de waarschuwing rood weergegeven. Als je de timer samenvouwt, zie je de kleuren niet veranderen.


Weergaveopties

In het informatiegedeelte van de toets of enquête word je geïnformeerd over welke presentatie-opties je cursusleider heeft gekozen.

Als verplicht voltooien is ingeschakeld, moet je de enquête tijdens de eerste poging afronden. Je kunt de toets of enquête niet afsluiten en later afronden. Met de optie Opslaan kun je je antwoorden opslaan, maar je kunt niet afsluiten en opnieuw openen.

Als een stap teruggaan verboden is, kun je niet terugkeren naar vragen die je al hebt beantwoord. Je ziet een foutmelding wanneer je de optie Terug probeert te gebruiken in de toets of enquête.

De cursusleider kan ervoor kiezen om alle vragen tegelijk of één voor één weer te geven.

Bij de optie Tegelijk worden alle vragen tegelijkertijd weergegeven. Dit zijn de beschikbare opties:

 • Antwoord opvragen. Selecteer Alle antwoorden opslaan. In het gedeelte Beantwoordstatus vraag wordt een pictogram voor 'opgeslagen' weergegeven voor iedere vraag die je hebt beantwoord. Je kunt antwoorden wijzigen nadat je ze hebt opgeslagen.
 • Rond de toets of enquête af. Selecteer Opslaan en verzenden. Je ontvangt een bevestiging en een pagina met een ontvangstbevestiging waarop wordt gemeld dat de toets of enquête is voltooid.

In een één voor één-toets worden de vragen afzonderlijk gepresenteerd. Er verschijnt slechts een vraag tegelijk op het scherm. Je bepaalt zelf wanneer je naar de volgende vraag wilt gaan. Dit zijn de beschikbare opties:

 • Navigeren door vragen. Gebruik de navigatiepijlen (<<, <, >, of >>). In het gedeelte Beantwoordstatus vraag wordt de huidige locatie in de toets en het totale aantal vragen weergegeven. Wanneer je geen stap terug mag, worden de pijlen niet weergegeven.
 • Sla je antwoorden op. Selecteer Alle antwoorden opslaan. Vragen die tot dan toe zijn beantwoord, worden opgeslagen.
 • Rond de toets of enquête af. Selecteer Opslaan en verzenden. Je ontvangt een bevestiging en een pagina met een ontvangstbevestiging waarop wordt gemeld dat de toets of enquête is voltooid.

Een toets opnieuw maken of een enquête opnieuw invullen

Als je een toets of enquête voor het eerst opent, word je verteld of je meerdere pogingen hebt. Als er een limiet geldt voor het aantal pogingen, wordt dit ook vermeld. Je kunt ook bekijken aan welke poging je begint.

Als je naar een toets of enquête terugkeert om een nieuwe te verzenden, kun je bekijken hoeveel pogingen je nog hebt en hoeveel je er al gebruikt hebt.

Je cursusleider bepaalt welke score van de verschillende pogingen er wordt opgeslagen voor je cijfer, bijvoorbeeld het gemiddelde van alle pogingen of de hoogste score.


Waar kan ik toetsen weergeven?

Je kunt toetsen openen vanuit verschillende gebieden, inclusief binnen en buiten je cursussen. Je kunt bijvoorbeeld toetsen in de activiteitenstream of in de agenda openen als je cursusleider einddatums heeft toegevoegd.

Test notification in a student's activity stream.

Als de einddatum voor een toets is verstreken, krijg je hiervoor een waarschuwing in de sectie Belangrijk van de activiteitenstream.

Meer informatie over te laat ingeleverd werk

Je kunt ook je toetsen op de pagina Cursusinhoud vinden. Je cursusleider kan ook toetsen ordenen in mappen en leermodules. Enquêtes worden momenteel niet ondersteund in de Ultra-cursusweergave.

Je cursusleider kan groepen maken of je vragen om jezelf in te schrijven voor groepstoetsen. Meer informatie over hoe groepsopdrachten in zijn werk gaan vind je in het onderwerp Groepsopdrachten.

Students can take a test by clicking on this icon.

Nadat je een toets hebt geselecteerd, wordt het venster Details en informatie geopend. Bekijk hier de einddatum, het toegestane aantal pogingen, de tijdslimiet als die is ingesteld, en mogelijk doelen en een rubriek voor beoordeling Controleer of de einddatum is verstreken en of er inzendingen te laat zijn of te laat zullen worden ingeleverd.

Toegangscode

Je cursusleider kan een 6-cijferige toegangscode vereisen. Cursusleiders verstrekken de toegangscodes, maar ze kunnen de codes ook door iemand anders laten verstrekken, zoals een surveillant. Nadat je de code hebt ingetypt, kun je de toets openen. Je kunt de code gebruiken om een toets te hervatten die je hebt opgeslagen. Je hebt de code niet nodig om de cijfers en feedback te bekijken die je cursusleider heeft gepost. Als de cursusleider de code tussen de pogingen door wijzigt, moet je deze opnieuw vragen.

Test setting panel open focused on the assessment security section

Je cursusleider kan ook een toets beveiligen met de LockDown Browser. Je moet de juiste toegangscode invoeren voordat de LockDown Browser wordt geopend.

Toetsen met surveillance

Toetsen met surveillance worden aangeboden met tools van de surveillanceservices. De cursusleider kan een surveillanceservice toevoegen aan een toets. Dit is anders dan het toevoegen van een toegangscode, en misschien is er een verificatiecontrole nodig voor de surveillanceservice om er zeker van te zijn dat de vereiste configuratie wordt uitgevoerd op je systeem. Je kunt zien of er surveillance bij een toets is wanneer je de titel ziet in het cursusoverzicht.

This is how a proctored exam looks like.

Is de toets een toets met een tijdslimiet? Maak je geen zorgen! De timer voor toetsen start pas nadat je de verificatiecontrole voor surveillance hebt voltooid. Je krijgt dus nog steeds de toegekende tijd voor een toets als er een tijdslimiet op de toets zit en er surveillance bij is.

Assessment security message telling students they must meet the proctor requirements for their test to start.

Klaar om te beginnen?

Als er geen tijdslimiet is, kun je een toets bekijken en hoef je deze niet te verzenden. Als je Opdracht weergeven selecteert, kun je de toets bekijken of iets toevoegen. Nog niet klaar om te verzenden? Selecteer Opslaan en sluiten in het venster. Als je al eerder aan de toets hebt gewerkt, is je werk opgeslagen. Selecteer Opdracht weergeven om verder te werken aan de opdracht.

Als de cursusleider een tijdslimiet heeft toegevoegd, wordt deze met de andere toetsdetails weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Bovendien zie je de tijdslimiet in het venster Details en informatie van de toets en binnen de toets zelf als je die aan het maken bent. Je ziet Poging starten in plaats van Opdracht weergeven. Wanneer je Poging starten selecteert, verschijnt er een venster waarin je de timer moet starten om toegang te krijgen tot de toets. Als je nog niet wilt beginnen, selecteer je Annuleren. De toets wordt automatisch verzonden wanneer de tijd voorbij is.

Als de cursusleider de optie Te late inzendingen niet toestaan heeft ingeschakeld, wordt de toets automatisch op de einddatum ingeleverd.

Meer informatie over tijdslimieten

Je kunt de timer verbergen voor toetsen met een tijdslimiet, zodat je je beter kunt focussen tijdens beoordelingen. Als je wilt weten hoeveel tijd je nog hebt, selecteer je het pictogram Weergeven naast de timer.

New timer with visibility control for students when answering tests with time limit

 

Hidden timer with visibility controls for students, when answering tests with time limit

Meldingen over resterende tijd. Als je een beoordeling met een tijdsnotatie neemt, zie je een melding over hoeveel tijd je nog hebt om je werk in te dienen. De meldingen zijn afhankelijk van de tijd die de cursusleider heeft toegewezen voor de beoordeling: 

 • 10 minuten tot 1 uur: je ontvangt één herinnering wanneer 10% van de tijd over is. Als er voor een beoordeling bijvoorbeeld een tijdslimiet van tien minuten geldt, wordt de melding weergegeven wanneer er nog één minuut over is. 

 • 1 uur of langer: je ontvangt een melding wanneer 50% van de tijd over is en een tweede melding wanneer 10% van de tijd over is. Als er voor een beoordeling bijvoorbeeld een tijdslimiet van één uur geldt, worden er meldingen weergegeven wanneer er nog 30 minuten te gaan zijn en wanneer er nog 6 minuten over zijn. 

Je ziet geen meldingen over resterende tijd als: 

 • je beoordeling een tijdslimiet heeft die korter is dan 10 minuten.

 • je een student bent met een onbeperkte tijdsaccommodatie.

Example notification of time remaining

Te laat ingeleverd werk

Als je een toets opent waarvan de einddatum is verstreken, zie je een waarschuwing dat de inzending als te laat zal worden gemarkeerd. Je kunt de waarschuwing bekijken in het venster Details en informatie en op de toetspagina. In het venster Details en informatie kun je ook zien of inzendingen al te laat zijn of te laat zullen zijn.

Op de toetspagina kun je ook zien of je een inzending te laat hebt verstuurd.

Als dit is ingesteld door de cursusleider, zie je mogelijk nullen voor werk dat na de einddatum niet verzonden is. Je kunt nog steeds pogingen verzenden om te cijfer bij te werken. De cursusleider bepaalt de puntenaftrek voor te laat ingeleverd werk.

Meer informatie over nullen die worden toegewezen aan werk dat te laat is ingeleverd

Meer informatie over cijfers voor meerdere pogingen


Een toets maken

Bekijk de details. In het rechterdeelvenster vind je alle informatie die je nodig hebt om een toets te maken, waaronder de einddatum, maximumscore en tijdslimiet. Bekijk hoeveel vragen nog resteren bovenaan de quiz.

Gebruik het menu Vragenfilter onderaan de pagina om je te helpen met veelgebruikte strategieën voor het maken van een toets. Je kunt het gebruiken om:  
 • eerst de vragen waarop je het antwoord weet, te beantwoorden en moeilijkere vragen over te slaan.
 • eenvoudig tussen beantwoorde en onbeantwoorde vragen te navigeren.
 • snel open vragen te bekijken. 
 • eventuele vragen voor extra punten te bekijken, indien aanwezig.  
   

Typ of kies je antwoorden. Gebruik de opties van de editor om de tekst op te maken, afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen. Als je de editor op een kleiner scherm bekijkt, kun je het plusteken selecteren om het menu met opties weer te geven.

Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Je antwoorden worden twee seconden na het toevoegen van je antwoord automatisch opgeslagen. Antwoorden op open vragen worden elke tien seconden opgeslagen terwijl je typt en ook nog eens twee seconden nadat je bent gestopt met typen. Elke keer dat een antwoord automatisch is opgeslagen, zie je onder aan de beoordeling een melding Laatst opgeslagen.
 

Last saved time stamp for auto save capability of the content editor

Als de verbinding met het internet verbroken wordt, zie je een waarschuwing dat de verbinding verbroken is.Werk de pagina niet bij of gebruik de knop Terug van je browser niet en controleer of je verbinding met internet hebt.
 

Connection lost warning

De waarschuwing verdwijnt na 20 seconden. Als je verbinding niet is hersteld op dat moment, zie je een andere waarschuwing dat je meest recente werk niet is opgeslagen.
 

Connection lost and progress not saved warning

Je werk wordt automatisch opgeslagen nadat de verbinding is hersteld en je krijgt een melding.
 

Connection restored and progress saved alert

Automatisch opslaan staat los van de actie Ongedaan maken van de browser. Als je de actie Ongedaan maken gebruikt, wordt de inhoud gewijzigd op basis van de instellingen van de browser. Als je wijzigingen ongedaan maakt, worden deze automatisch opgeslagen. 

Bestanden bekijken. De cursusleider heeft misschien bestanden bijgevoegd die je nodig hebt om een toets te maken.

Meer informatie over het bekijken van bijgevoegde bestanden

Deelnemen aan het gesprek. Als de cursusleider gesprekken heeft ingeschakeld, selecteer je het pictogram Conversatie in klas openen. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gesprek over een toets, ook de cursusleider.

Meer informatie over gesprekken

Extra inhoud toevoegen. Aan het einde van een toets kun je ter ondersteuning van je antwoorden tekst, bestanden of opmerkingen voor je cursusleider toevoegen. Je cursusleider kan de mogelijkheid uitschakelen om extra inhoud toe te voegen.Als je besluit bestanden toe te voegen en er is een tijdslimiet ingesteld, moet je er zeker van zijn dat de bestanden zijn geüpload voordat de tijdslimiet is verstreken. Anders worden ze niet in je inzending opgenomen.

Meer informatie over het toevoegen van extra inhoud

Nog niet gereed om de opdracht te verzenden? Selecteer Opslaan en sluiten als je je werk wilt opslaan en later verder wilt gaan. Je antwoorden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items. Als de cursusleider echter een tijdslimiet heeft toegevoegd, wordt de toets verzonden als de tijd is verstreken.

De toets verzenden. Klaar? Selecteer Verzenden als de cursusleider je werk mag beoordelen.

Als je probeert een toets met onbeantwoorde vragen in te dienen, verschijnt er een waarschuwing met het aantal onbeantwoorde vragen. Je kunt nu beslissen of je de toets wilt verzenden of verder wilt werken.

Warning for students to let them know when a question in a test hasn't been answered before submission


Je kunt je score direct bekijken als alle vragen automatisch worden beoordeeld. Wanneer je een opdracht verzendt, verschijnt er een deelvenster met de datum en tijd van de inzending.

Kopieer het unieke inzendingsnummer voor je administratie en sla het op. Deze bevestiging bevestigt dat de beoordeling is verzonden naar het systeem.

Je inzending wordt gemarkeerd als Niet beoordeeld als deze door de cursusleider moet worden beoordeeld. Klik ergens in de sectie Beoordeling van het deelvenster Details en informatie om je inzending te controleren.

Als je cursusleider meerdere pogingen heeft toegestaan en je een poging na de einddatum inlevert, wordt de poging als te laat aangemerkt. Alle pogingen die je inlevert vóór de einddatum, worden niet aangemerkt als te laat.

Als de cursusleider maar één poging toestaat, kun je je werk niet meer bewerken nadat je het hebt verzonden.

Extra inhoud toevoegen

Aan het eind van een toets selecteer je Inhoud toevoegen om de editor te openen. Je kunt tekst en bestanden toevoegen ter ondersteuning van je antwoorden. Je cursusleider kan je vragen om een bestand met bronnen mee te leveren. Je kunt ook opmerkingen over de toets toevoegen. Alleen de cursusleider kan de inhoud die je toevoegt bekijken.

Gebruik de opties van de editor om de tekst op te maken, afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen.

Als je de editor op een kleiner scherm bekijkt, kun je het plusteken selecteren om het menu met opties weer te geven. Je kunt de optie vinden om een bestand aan je toets toe te voegen.

Selecteer bijvoorbeeld Lokale bestanden invoegen/bewerken, weergegeven als een paperclippictogram. Blader naar een bestand op je computer. Er wordt een statusvenster geopend om de voortgang van de bestandsupload weer te geven.

Invoegen vanuit cloudopslag: Je kunt rechtstreeks vanuit een cursus verbinding maken met verschillende web-apps waarin je bestanden hebt opgeslagen, zoals OneDrive® en Google Drive™. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in cloudopslag, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus. Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt inline weergegeven.

Woorden tellen in de editor

Terwijl je typt in de editor voor Essayvragen en het gebied voor aanvullende inhoud, wordt het aantal woorden onderaan weergegeven. Dit aantal verdwijnt wanneer je op Opslaan drukt.

Deze items worden opgenomen in het aantal woorden:

 • Individuele woorden
 • Webkoppelingen
 • Tekst in lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten; de opsommingstekens of nummers zelf worden niet meegeteld
 • Tekst in superscript en subscript die geen deel uitmaakt van een ander woord

Deze items en opmaakelementen hebben geen invloed op het aantal woorden:

 • Afbeeldingen, video's en bestandsbijlagen
 • Wiskundige formules
 • Witruimten en lege regels
 • Alternatieve tekst

Wanneer je leestekens gebruikt om woorden of cijfers te verbinden, heeft dit gevolgen voor het aantal woorden. Zo wordt "We zijn...zonder jou vertrokken" geteld als vier woorden. De woorden of cijfers aan weerszijden van de leestekens worden als één woord geteld.

Je inhoud bewerken

Nadat je inhoud hebt toegevoegd, openen je het menu en selecteer je Bewerken om wijzigingen aan te brengen of meer inhoud toe te voegen.

Je kunt instellingen bewerken voor de bestanden die je hebt toegevoegd. Selecteer een bestand in de editor en selecteer vervolgens het pictogram Bijlage bewerken in de rij met opties van de editor. Je kunt een Weergavenaam en Alternatieve tekst toevoegen. Met alternatieve tekst beschrijf je de afbeelding voor mensen die een schermlezer gebruiken of die webpagina's bezoeken met afbeeldingen uitgeschakeld.

Je kunt ook kiezen of je het bestand wilt invoegen als koppeling in de editor of het rechtstreeks wilt insluiten, zodat het inline wordt weergegeven bij de andere inhoud die je hebt toegevoegd.

Je tekst en bestanden opnieuw ordenen

Wijs een tekstblok of bestand aan om het pictogram Verplaatsen weer te geven. Sleep het tekstblok of bestand naar een andere locatie.

Je kunt een item ook verplaatsen met het toetsenbord.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

Bijgevoegde bestanden weergeven

De cursusleider heeft misschien bestanden bijgevoegd die je moet lezen of gebruiken om een toets te maken. De cursusleider bepaalt hoe bestanden worden weergegeven, inline of als bijlagen.

Video- en audiobestanden die inline worden weergegeven, kun je openen in een apart venster door de bestandsnaam te selecteren. Je kunt knoppen om voor het afspelen en onderbreken van het bestand en om het volume te regelen. Voor videobestanden heb je de mogelijkheid om de video in het volledige scherm te bekijken. Je kunt het bestand ook downloaden.

Voor mediabestanden die als bijlagen worden weergegeven, open je het menu. Selecteer Download het oorspronkelijke bestand om afbeeldingen, Word-documenten, pdf's of diapresentaties naar je computer te downloaden. Selecteer Voorbeeld van bestand weergeven om het bestand (zoals een afbeelding) te openen op de cursuspagina.

Voor afbeeldingsbestanden die inline worden weergegeven, kun je een afbeelding selecteren die je afzonderlijk wilt bekijken.


De rubriek weergeven

Als de cursusleider een beoordelingsrubriek aan een toets heeft toegevoegd, kun je deze bekijken voordat je de toets opent en nadat je de poging hebt gestart. Selecteer Dit item wordt beoordeeld met een rubriek om de rubriek te bekijken.

This is how students view a rubric before they open a gradable item or after they start the attempt.

Je kunt de rubriek desgewenst naast de toetsinstructies weergeven. Je kunt elk rubriekcriterium uitvouwen om de prestatieniveaus te bekijken en je inspanningen ordenen conform de vereisten van het beoordeelde werk.


Toetsen met tijdslimiet

Je cursusleider kan de hoeveelheid tijd beperken die je hebt voor verzending van je toets. Als er een tijdslimiet is ingesteld, wordt deze met de andere toetsgegevens weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Bovendien zie je de tijdslimiet in het venster Details en informatie van de toets en binnen de toets zelf als je die aan het maken bent.Je vindt een aftelling in de linkerbovenhoek van het scherm die de resterende tijd in minuten laat zien en, gedurende de laatste minuut, de tijd die je nog hebt tot de laatste seconde.

Missing media item.

Wanneer je Poging starten selecteert, verschijnt er een venster waarin je de timer moet starten om toegang te krijgen tot de toets. Als je nog niet wilt beginnen, selecteer je Annuleren.

Als je Opdracht weergeven ziet in plaats van Poging starten, is er geen tijdslimiet aan de toets gekoppeld. Je hoeft de toets dan dus niet in de huidige sessie in te leveren.

Start the timer pop-up window with options to cancel timer or start timer.

Als je cursusleider meerdere pogingen heeft toegestaan, geldt de tijdslimiet voor elke poging.

De timer blijft lopen, ook als je niet actief werkt aan de toets. Als je een concept opslaat of het toetsvenster verlaat, blijft de timer aftellen. Je werk wordt dan opgeslagen en verzonden zodra de tijd om is. Wanneer je Opslaan en sluiten selecteert om later terug te gaan naar de toets, zie je een bericht dat de timer blijft doorlopen.

De timer verschijnt bovenaan het scherm om je te laten weten hoeveel tijd er nog over is. Je werk wordt opgeslagen en automatisch verzonden als de beschikbare tijd is verstreken.

Students can see a test's time limit and the time remaining for the test to end.

Anoniem beoordeelde toetsen

Wanneer je een toets opent, kun je zien of je inzending is ingesteld om anoniem te worden beoordeeld:

Deze opdracht wordt anoniem beoordeeld. Vermeld geen persoonlijke informatie, zoals je naam.

Je cursusleider kan je naam niet zien tijdens het beoordelen. Je cursusleider kan ervoor kiezen om anoniem te beoordelen om objectief te blijven. Je cursusleider kan anoniem beoordelen niet inschakelen voor groepstoetsen.

Je kunt beter geen persoonlijke informatie vermelden in je inzending. Vermeld je naam niet in bestanden die je uploadt of in tekst die je toevoegt.

Anonieme beoordelingen worden niet als zodanig aangegeven op je pagina Cijfers. Tot de cursusleider cijfers post, wordt Geen cijfer weergegeven in de kolom Cijfer. Als de cursusleider meerdere pogingen toestaat, wordt Geen cijfer weergegeven voor elke poging die je hebt verzonden.

The Submission page from the Student's view is open with two attempts on screen. One of it has a "Not graded" message and the other one has a "100/100" grade.

Respondus LockDown Browser

Student - Beveiligde beoordeling

De cursusleider kan opdrachten en toetsen op een veilige manier aanbieden. Beveiligde beoordelingen helpen om de academische integriteit en eerlijkheid in inzendingen van studenten te bevorderen. De instelling kan tools van Respondus gebruiken om beveiligde beoordelingen te beheren.

Over Respondus

Respondus LockDown Browser blokkeert je toegang tot ander materiaal, inclusief internetbrowsers of andere software, terwijl je een beoordeling open hebt. Je kan dus geen externe informatie inzien of materiaal uit externe bronnen kopiëren terwijl je de beoordeling uitvoert. Binnen het venster van LockDown Browser wordt de beoordeling weergegeven zoals elke andere Ultra-beoordeling.

Respondus Monitor gebruikt je webcam om te voorkomen dat je fysiek materiaal raadpleegt tijdens de beoordeling. Je cursusleider kan ook vereisen dat je je webcam inschakelt of dat je je ID moet laten zien om je identiteit te verifiëren.

Raadpleeg voor meer informatie de knowledgebase van Respondus

Wat mag ik niet doen tijden een beveiligde beoordeling?

Als je cursusleider ‘Beveiliging van beoordeling’ heeft ingeschakeld, kun je deze acties niet uitvoeren:

 • De beoordeling openen in een standaardbrowser
 • Andere programma's of browservensters openen
 • Andere websites bezoeken
 • Kopiëren en plakken
 • Afdrukken
 • Bestanden, koppelingen of video's toevoegen aan de inzending
 • Bepaalde sneltoetscombinaties gebruiken
 • Gebruik je telefoon om pogingen in te dienen

  De cursusleider kan toestemming geven om de Respondus iPad-app te gebruiken. Anders moet je een beveiligde beoordeling indienen met de desktopsoftware.

De tools downloaden

Respondus LockDown Browser moet zijn gedownload op je computer om een beveiligde beoordeling te kunnen openen in Blackboard Learn. Als je de tools niet hebt gedownload en je probeert de beoordeling te openen, verschijnt er een bericht met koppelingen waar ze die kunnen downloaden. Selecteer een koppeling om aan de slag te gaan.

Respondus Monitor is onderdeel van de LockDown Browser-software. Je instelling gebruikt een unieke downloadkoppeling en applicatie van LockDown Browser. Je instelling of de helpdesk van je instelling kan je de download-URL geven.

Een beveiligde beoordeling openen

Op de pagina Cursusinhoud kun je de tools zien die nodig zijn om beveiligde beoordelingen te openen en pogingen in te leveren. Wanneer je een beveiligde beoordeling opent, verschijnt het venster Details en informatie met aanvullende informatie over het cijfer, het aantal pogingen en andere instellingen. Je kan zien welke tools je nodig hebt om verder te gaan.

Begin pas aan een poging als je zeker weet dat je de vereiste software hebt gedownload. Let op: Als je de tools niet hebt gedownload en je probeert de beoordeling te openen, verschijnt er een bericht met koppelingen waar ze die kunnen downloaden.

Selecteer Beoordeling bekijken. LockDown Browser wordt in een nieuw venster geopend. Als de cursusleider Respondus Monitor vereist, begint de opstartreeks.

Voeg tekst toe en beantwoord vragen in de beoordeling net als bij een standaardbrowser. Je kunt conceptversies van je werk opslaan en hier later aan verder werken of de poging verzenden. Let op: Je kunt geen bestanden, koppelingen of video's toevoegen aan de editor wanneer je een beveiligde beoordeling inlevert.

Een poging bekijken

Je hebt Respondus LockDown Browser ook nodig om ingeleverde pogingen voor beveiligde beoordelingen te bekijken. Nadat je cursusleider je cijfer heeft gepost, kun je het cijfer vinden op verschillende locaties zonder aanvullende software.

Om de juiste antwoorden voor je inzending te bekijken, heb je Respondus LockDown Browser nodig. Open de poging en selecteer Resultaten controleren in Respondus LockDown Browser om de tool te starten.


Cijfers en feedback

Je cursusleider kan ervoor kiezen om niet direct de juiste antwoorden weer te geven op vragen die automatisch worden beoordeeld. Bovenaan de beoordeling staat een banner met deze informatie. Kom later terug om te zien of er antwoorden worden weergegeven.

De cursusleider moet bepaalde vraagtypen, zoals open vragen, handmatig beoordelen, en het cijfer en de feedback voor de toets posten.

Wanneer cijfers zijn gepost, vind je deze in je activiteitenstream. Selecteer Je cijfer bekijken om je cijfer weer te geven. Als je cursusleider feedback heeft toegevoegd, wordt deze achter de titel van de toets weergegeven.

Students can view their grade by clicking on View my grade on their activity stream.

Meer informatie over de activiteitenstream

Jouw cijfers worden ook weergegeven op je pagina's met algemene cijfers en cursuscijfers.

Meer informatie over de toegang tot cijfers

Je kunt de toets ook in je cursus openen om je cijfer en de feedback in context te bekijken. Selecteer de titel van de toets op de pagina Cursusinhoud om het deelvenster Details en informatie te openen. Klik ergens in de sectie Beoordeling als je wilt zien wat je hebt ingezonden, plus je correcte antwoorden, je cijfer en eventuele feedback. Als je cursusleider feedback heeft achtergelaten, kun je op de spraakballon klikken om deze te bekijken. Als de cursusleider feedback heeft gegeven voor meerdere pogingen, kun je de feedback van elke poging lezen.

Meer informatie over feedbackopnamen

Voor meerkeuzevragen kun je Andere opties tonen kiezen om de antwoordmogelijkheden te bekijken.

Als de cursusleider vragen in de toets moet beoordelen, zie je Geen cijfer staan in de sectie Beoordeling van het zijpaneel van de toets.

Meer informatie over kleuren van cijferballen

Waarom kan ik mijn inzending niet meer zien nadat ik deze heb verzonden?

Cursusleiders bepalen wanneer de resultaten van beoordelingen beschikbaar worden. Hierdoor kun je je inzending mogelijk niet direct bekijken. 

Beoordelingsopties

De cursusleider bepaalt hoe combinatievragen en vragen met meerdere antwoorden worden beoordeeld.

Voorbeeld: Beoordeelde combinatievraag

Submitted question with visible grade and feedback on correct answer and overall matched pairs.
 1. De verdiende punten worden weergegeven in de cijferbal van de vraag. Combinaties worden beoordeeld op basis van de scoreoptie die de cursusleider heeft gekozen.
 2. Boven de vragen en antwoorden wordt een overzicht weergegeven met het aantal juiste combinaties.
 3. Juiste combinaties zijn voorzien van een vinkje en hebben een groene achtergrond.
 4. Onjuiste combinaties krijgen een X-pictogram en hebben een lichtrode achtergrond.

Combinatievragen

Deelpunten Je krijgt deelpunten als je een deel van de vraag juist beantwoordt. Combinaties hebben evenveel gewicht.

Alles of niets. Je moet alles juist combineren om het volle aantal punten te krijgen. Een of meer onjuiste combinaties = 0 punten.

Puntenaftrek voor onjuiste antwoorden, maar de vraagscore kan niet negatief zijn. Je verliest punten voor onjuiste combinaties of lege antwoorden. Combinaties hebben evenveel gewicht. De vraagscore kan niet minder bedragen dan 0 punten.

Een negatieve vraagscore toestaan. Je verdient punten voor elke juiste combinatie en verliest punten voor elke onjuiste combinatie of een leeg antwoord. De vraagscore kan in totaal minder bedragen dan 0.

Voorbeeld:

Een vraag heeft 5 mogelijke combinaties die elk 2 punten waard zijn voor een totale score van 10 punten. Je maakt 2 goede combinaties:

Je verdient 4 punten voor 2 juiste combinaties en verliest 6 punten voor 3 onjuiste combinaties, wat leidt tot een negatieve score van -2 voor de vraag.

Vragen met meerdere antwoorden

 • Alles of niets: Je moet alle juiste antwoorden kiezen om het volle aantal punten te krijgen. Een of meer onjuiste antwoorden = 0 punten.
 • Deelpunten toestaan: Je krijgt deelpunten als je een deel van de vraag juist beantwoordt.
 • Trek punten af voor onjuiste antwoorden: Je verliest punten voor onjuiste antwoorden. De vraagscore kan in totaal minder bedragen dan 0.

Scorewijzigingen voor vragen

Je cursusleider kan de punten voor een vraag wijzigingen nadat de beoordeling is afgerond. Je bijgewerkte cijfer verschijnt ook in de activiteitenstream en op de pagina Cijfers.

Je cursusleider kan ook het volle aantal punten toekennen voor een vraag waaraan niet voldoende aandacht is besteed tijdens college of die niet goed is uitgelegd. Nadat de beoordeling is afgerond kun je zien voor welke vragen je cursusleider het volle aantal punten heeft toegekend. Naast de cijferbal verschijnt Volle aantal punten toegekend en dit wordt ook aangegeven in het antwoordenveld.

This is how students view full credit given for a question.

Offline inzendingen (student)


Offline inzendingen

De cursusleider kan beoordelingen toevoegen waarvoor je geen werk hoeft te uploaden.

Voorbeelden van offline werk:

 • Mondelinge presentaties
 • Wetenschappelijke experimenten
 • Optredens
 • Kunstwerken
 • Face-to-face teambuildingoefeningen, paneldiscussies en debatten

Je kunt de beoordeling samen met andere content bekijken op de pagina Cursusinhoud en op je algemene cijferpagina en cijferpagina van de cursus. Wanneer je de beoordeling vanuit deze cursusgebieden opent, zie je een bericht dat je geen werk online kunt inleveren. De cursusleider kan instructies, bestanden, een rubriek en doelen toevoegen zodat je je kunt voorbereiden op het offline werk. Je kunt ook deelnemen aan de gesprekken over de opdracht, indien dit is ingeschakeld.

The Course content panel from the Student's view is open with 1) an example assignment selected and 2) the "Grading rubric" and "Goals standards" options highlighted.

In het geval van offline inzendingen is het niet mogelijk om meerdere pogingen in te leveren en kan de cursusleider geen tijdslimiet toevoegen.

Wanneer de cursusleider een cijfer toekent, zie je hiervan een melding in je activiteitenstream.

Op de pagina Cursuscijfers wordt Offline ingezonden vermeld bij je cijfer. Als de cursusleider een rubriek heeft gebruikt bij het beoordelen, bevat de cijferbal het pictogram Rubriek.