Blackboard zet zich in voor de bruikbaarheid en toegankelijkheid van al onze producten en services. Omdat we een sterkte traditie hebben als het gaat om vooruitstrevendheid op het gebied van toegankelijkheid, zijn onze producten over het algemeen ontworpen en ontwikkeld in overeenstemming met de internationaal erkende WCAG-richtlijnen (Web Content Accessibility Guidelines) en artikel 508 van de Amerikaanse rehabilitatiewet (Rehabilitation Act) uit 1973 en de wijzigingen van deze regelgeving. Blackboard streeft ernaar om te voldoen aan de internationaal erkende WCAG-succescriteria 2.1 klasse AA en voert regelmatig toegankelijkheidstests van derden uit voor de producten om de naleving van industrievereisten te beoordelen.

Alle documenten zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Naleving van toegankelijkheid: Blackboard Learn met de Ultra-ervaring

Meer informatie over de commitment van Blackboard inzake toegankelijkheid

Met vragen of problemen kun je terecht bij [email protected].


Informatie over de structuur van Blackboard Learn-pagina's

Er is een logische structuur ontwikkeld om pagina's correct te structureren en gebruikers te laten navigeren aan de hand van koppen. Koppen worden consistent gebruikt binnen de toepassing. Hierdoor hebben gebruikers snel de structuur van een pagina in de toepassing door en kunnen ze eenvoudig naar de juiste sectie gaan van de pagina of het inhoudsitem.

Er wordt één H1 gebruikt om de pagina te identificeren voor de gebruiker. In Blackboard Learn is de paginatitel, bijvoorbeeld Cursusdocumenten, altijd de H1.

H2-koppen worden gebruikt om grote secties van een pagina af te bakenen. Deze koppen worden verborgen, zodat gebruikers van een schermlezer rechtstreeks naar grote paginasecties kunnen gaan. Een cursuspagina heeft bijvoorbeeld twee H2-koppen: één voor het cursusmenu en één voor de hoofdinhoud direct boven de actiebalk op de inhoudspagina.

H3-koppen worden meestal gebruikt als de titel van inhoudsitems of belangrijke inhoudselementen op een pagina. Zo is de titel van een opdracht op een pagina Cursusdocumenten een H3, zodat de gebruiker de opdracht gemakkelijk kan vinden.

Om een pagina overzichtelijker te maken, worden verschillende items verborgen totdat ze de focus krijgen met de muisaanwijzer of het toetsenbord. Dan worden deze elementen actief en volgen zij de typische interactiemodellen van toetsenborden.

Frames verwijderd en vervangen door DIV's en iFrames

Technische aanpassingen van de primaire navigatie in Blackboard Learn maken de navigatie eenvoudiger voor gebruikers met een visuele beperking.

Frames zijn allemaal verwijderd uit de Learn-applicatie en vervangen door HTML5-compatibele DIV's en iFrames. Deze wijziging biedt verbeteringen bij het afdrukken van pagina's, toegankelijkheid en het navigeren op een pagina.

Deze wijziging betekent een verbeterde toegankelijkheid voor gebruikers van schermlezers waarbij identificatie van paginalocatie, navigatie en paginatitels noodzakelijk zijn.


Oriëntatiepunten

Oriëntatiepunten worden ingesteld op basis van ARIA (Accessible Rich Internet Applications Suite), ARIA is een richtlijn die is opgesteld om inhoud op het internet en webtoepassingen beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. In Blackboard Learn worden de volgende oriëntatiepunten gebruikt:

 • application
 • banner
 • complementair
 • inhoudsgegevens
 • cursusmenu
 • content area
 • form
 • main
 • navigation
 • search

Toetsenbordnavigatie in Blackboard Learn

In Blackboard Learn worden de gebruikelijke toetscombinaties gebruikt om te navigeren tussen menu's, menu's te openen en items te selecteren binnen een menu. De toetsenbordnavigatiepatronen kunnen variëren tussen browsers (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome) maar de interacties binnen een bepaalde browser zijn algemeen en consistent. In onderstaande secties worden notities gebruikt om aan te geven waar interacties tussen ervaringen en cursusweergaven in Blackboard Learn kunnen verschillen.

Als je een Mac gebruikt met Firefox of Safari en het navigeren met het toetsenbord lastig is, controleer dan de instellingen van het besturingssysteem en de browser en pas deze eventueel aan. Zorg ervoor dat de instellingen goed zijn geconfigureerd voor navigatie met het toetsenbord. Raadpleeg deze onderwerpen voor meer informatie:

Toetsenbordnavigatie met de inhoudseditor

De inhoudseditor in Blackboard Learn is gebaseerd op externe technologie van TinyMCE. De editor bevat verschillende besturingselementen voor het opmaken van tekst, maar dit kan ook via toetscombinaties. De inhoudseditor verschijnt in al je cursussen, bijvoorbeeld wanneer je deelneemt aan een discussie.

Druk op Alt + F10 als je met behulp van het toetsenbord naar de werkbalk van de inhoudseditor wilt gaan. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een lijst met opsommingstekens.

Algemene sneltoetscombinaties

Voor veelvoorkomende acties binnen Blackboard Learn zijn algemene sneltoetscombinaties vastgesteld.

 • Tab: Navigeren naar koppelingen, velden en opties op de pagina.
 • Shift + Tab: Terugwaarts navigeren naar koppelingen, velden en opties.
 • Enter: Koppeling of functie selecteren, optie activeren en samengevouwen sectie uitvouwen.
 • Spatiebalk: Opties selecteren of schakelen tussen opties.
 • Pijlen omhoog en omlaag: Vervolgkeuzemenu's openen die een functie Toepassen of Start hebben om een optie te activeren. Door keuzemogelijkheden navigeren met de pijlen omhoog en omlaag.
 • Vervolgkeuzemenu's openen die GEEN functie Toepassen of Start hebben: Ga met Tab naar de vervolgkeuzemenu's en druk op Enter om deze te openen. Gebruik Alt/Option + pijl-omhoog of -omlaag om een optie te selecteren.

Inhoudspagina

Op de pagina Cursusinhoud kun je het toetsenbord gebruiken om een item te verplaatsen naar een andere locatie, om een item te verplaatsen naar een uitgevouwen map en om een map te verplaatsen naar een andere uitgevouwen map. Er zijn maar twee mapniveaus mogelijk.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

Schermlezers

Voor de beste ervaring met je schermlezer, gebruik je ChromeTM en JAWS® op een Windows®-systeem, en Safari® en VoiceOver op een Mac®.

Blackboard Learn heeft een zelfstudie gemaakt voor gebruikers die werken met Blackboard Learn via een schermlezer.


Inhoudseditor voor wiskundige formules

WIRIS biedt de functies voor het bewerken van wiskundige formules van de inhoudseditor die is geïntroduceerd in SP 10. In SP 10 werd de invoegtoepassing WIRIS aangeboden in de vorm van een Java-applet. Dat betekende dat wiskundige formules niet konden worden bewerkt op platforms die geen ondersteuning boden voor Java. In SP 12 is de WIRIS-editor gebaseerd op JavaScript. Daardoor is de afhankelijkheid van Java verdwenen en zijn alle bewerkingsmogelijkheden voor wiskundige formules ingeschakeld op platforms die geen Java in browsers kunnen uitvoeren, waaronder iOS. De functionaliteit van de wiskundige editor WIRIS is niet beschikbaar op alle platforms waarop een browser met JavaScript-ondersteuning wordt uitgevoerd.

De overstap van de niet-toegankelijke applet-gebaseerde editor naar een op JavaScript gebaseerde editor is een verdere verbetering van de toegankelijkheid.


Interactieve tools

We hebben de bruikbaarheid van al onze interactieve tools verbeterd. Dit zijn tools zoals discussieruimten, wiki's, blogs en dagboeken. Elke release introduceert gebruiksverbeteringen voor iedereen, maar met name voor klanten die gebruikmaken van ondersteunende technologie. De nieuwe aanpak voor het lezen van een discussielijn is eenvoudig te verwerken door schermlezers. Bovendien is de interface wat opgeruimd, zodat gebruikers van een schermlezer of het toetsenbord minder ruis tegenkomen wanneer ze door de interface navigeren.

Meer informatie over de commitment van Blackboard inzake toegankelijkheid vind je op de Blackboard-website.


*Verklaringen met betrekking tot onze productontwikkelingsinitiatieven, waaronder nieuwe producten en toekomstige productupgrades, -updates of -verbeteringen, weerspiegelen onze huidige intenties, maar kunnen worden gewijzigd, uitgesteld of gestaakt zonder voorafgaande aankondiging. Er wordt geen garantie gegeven dat een dergelijk aanbod of dergelijke upgrades, updates of functionaliteit beschikbaar komen, tenzij en totdat deze algemeen beschikbaar zijn gesteld aan onze klanten.