Not verilecek testlere erişim

Not Verilmesi Gerekiyor sayfası veya Not Merkezi'nden not bekleyen testlere erişin.

Oluşturduğunuz her test için otomatik olarak bir Not Merkezi sütunu oluşturulur ve kursunuza bağlanır. Gönderilmiş ancak not verilmemiş bir test Not Bekleyenler simgesiyle gösterilir. Sistem bir çok soru türüne puan vermesine rağmen, Denemeler, Kısa Yanıt ve Dosya Yanıtı gibi bazı sorulara manuel olarak not vermelisiniz.

Testlere anonim olarak not verme, belirli bir soruya ait tüm yanıtlara not verme ve bir soruya ait tüm yanıtlar için tam kredi verme seçeneklerine sahipsiniz. Ayrıca, testten soruları silebilir ya da öğrencinin bir teste yeniden girmesine izin vermek üzere bir test denemesini temizleyebilirsiniz.


Eksik kurs ödevlerine ilişkin anımsatıcılar gönderme

Not Merkezi sütunlarından kurs ödevi eksik olan öğrencilere ve grup üyelerine anımsatıcı e-postalar gönderebilirsiniz. Öğrenciler sistem tarafından oluşturulan ve kursu, kurs ödevini ve belirlemişseniz son tarihi listeleyen bir e-posta alırlar.

Anımsatıcılar gönderme hakkında daha fazla bilgi


Not Bekleyenler sayfasını kullanarak testlere not verme

Kaydolmuş birçok öğrenciye ve not verilen ögelere sahip kurslar için Not Bekleyenler sayfası önce hangi testlere not verilmesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olabilir.

Devam eden testler, Not Verilmesi Gerekiyor sayfasında görünmez.

Örneğin, kurumunuzun bitiş tarihinden önce final testlerinizin puanlanması için son tarihe göre sıralayabilirsiniz. Not verilen tüm ögeler için tanımlanmış iş geri dönüş zamanlama kümesine sahipseniz ögelerin görünümünü Not Bekleyenler durumu ile özelleştirebilirsiniz. Listeyi sıralayıp filtreleyebilir ve en acil testlere önce not verebilirsiniz.

Denetim Masası > Not Merkezi bölümü > Not Verme Gerekiyor sayfası

Not Verilmesi Gerekiyor sayfasıyla ilgili daha fazla bilgi


Not Merkezi'nde testlere not verme

Not Merkezi'nde tüm puanlanabilir ögeler gösterilir. Ögelerin sayısı, puanlama görevleri için zamanınızı nasıl düzenleyeceğinizi etkileyebilir. Ayrıca not verdiğinizde öğrencinin önceki notunu görüntülemek de faydalı olabilir.

Not Merkezi'ne gidin:

 1. Denetim Masası'nda, Not Merkezi bölümünü genişletin.
 2. Test denemelerine erişmek için Tam Not Merkezi'ni veya varsa Testler akıllı görünümünü seçin.

Tek bir teste not verin:

 1. Not Verilmesi Gerekiyor simgesinin görüntülendiği öğrenci testlerinden birine ait hücreyi bulun.
 2. Hücre menüsüne gidin ve Deneme'yi seçin. Teste Not Ver sayfası görünür.

Teste ait tüm denemelere not verin:

 1. Test sütunu menüsüne gidin.
 2. Denemelere Not Ver seçeneğini tıklatın. Teste Not Ver sayfası görünür.

Not Merkezi'nde notları atama hakkında daha fazla bilgi


Teste Not Ver sayfası

Teste Not Ver sayfasında öğrenciler ve denemeler arasında gezinebilir, dereceli puanlama anahtarlarını görüntüleyebilir, anonim olarak not verebilir ve testlere ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Durumu, yönergeleri ve geçerli tarih ve süreleri görüntülemek için Test Bilgileri bağlantısını genişletin. Test denemesini temizleyebilirsiniz. Böylece öğrenciler testi yeniden gönderebilir. Aynı zamanda devam eden testi de gönderebilirsiniz. Böylece bu teste not verebilirsiniz.

Sizin puan atamanız gereken sorulara sahip olan testin durumu Not Bekleyenler simgesiyle gösterilir ve Deneme Puanı 0'dır.

 1. Teste Not Ver sayfasında, otomatik olarak not verilemeyen her bir soru için bir puan girin. Aynı zamanda mevcut puanları da değiştirebilirsiniz.
 2. İsteğe bağlı olarak dereceli puanlama anahtarlarından birini Deneme, Kısa Yanıt veya Dosya Yanıtı soruları ile ilişkilendirdiyseniz soruya dereceli puanlama anahtarı kullanarak not vermek için Dereceli Puanlama Anahtarını Görüntüle'yi seçin.
 3. İsteğe bağlı olarak, ayrı sorulara olmak üzere özel Yanıt Geri Bildirimi ekleyin. Denemeler gibi tek tek sorular için geri bildirimlerinizin gösterilmesini istiyorsanız Soru Ayarları sayfasında o seçeneği seçin. Varsayılan olarak bir Yanıt Geri Bildirimi metin kutusu görüntülense de, siz ilgili seçeneği seçmedikçe öğrenciler eklediğiniz geri bildirimleri göremez. Doğru/Yanlış, Sıralama ve Eşleştirme sorularına verilen yanıtlar için tek tek geri bildirim sağlayamazsınız.
 4. İsteğe bağlı olarak, yorumları Öğrenciye Geri Bildirim kutusuna girebilirsiniz.
 5. İsteğe bağlı olarak, yorumları Not Vermeye İlişkin Notları kutusuna girebilirsiniz. Bu metin öğrenciler tarafından görülmez.
 6. Kaydet ve Çık seçeneğini tıklatarak not vermenin başladığı yere bağlı olarak Tam Not Merkezi, Not Bekleyenler sayfası veya Not Ayrıntıları sayfasına geri dönün.

  -VEYA-

  Varsa sonraki öğrenciyi göstermek için Kaydet ve İleri seçeneğini tıklatın.

  -VEYA-

  Varsa önceki veya sonraki öğrenciye gitmek için okları kullanın.

Testle için birden fazla denemeye izin veriyorsanız tüm denemelere not verinceye kadar öğrencinin notu yayınlanmaz.


Geri bildirim kayıtları ekleme

Denemelere not verirken düzenleyicide geri bildiriminizin ses veya video kaydını ekleyebilirsiniz. Kursunuzdaki en çok not verilen ögeler için geri bildirim düzenleyicisinde kayıt seçeneği görünür. Öğrenciler, eklediğiniz metinle birlikte geri bildiriminizi izler veya dinler.

Sesli/videolu geri bildirim ekleme hakkında daha fazla bilgi


Testlere öğrenci adları gizli olarak not verme

Önemli sonuçları olan ödevlerde not verme önyargısını önlemek üzere oluşturma aşamasında not verme süresince herhangi bir zamanda kullanıcı adlarını gizleyebilirsiniz.

Anonim olarak not verme başka bir eşitlik ve tarafsızlık katmanı ekler. Gönderimi kimin yaptığınız bilmezsiniz, böylece öğrencinin önceki performansı, sınıf katılımı, çatışmalar, ırk, cinsiyet veya algılanan öğrenci eğiliminden aşırı derecede etkilenmezsiniz. Öğrenciler not vermenin önyargısız olduğundan emin olduğundan, bu uygulama ayrıca öğrenci-eğitmen ilişkisine de katkıda bulunur.

Anonim olarak not verdiğinizde, tüm kimlik bilgileri gizlenir ve test denemeleri rastgele sırayla görünür. Her öğrenciye, Öğrenci 8 gibi bir sayı atanır.

Not Bekleyenler sayfasına erişin:

 1. Test denemesi menüsüne gidin.
 2. Kullanıcı Adları Gizli Olarak Not Ver seçeneğini tıklatın. Teste Not Ver sayfası görünür.

Not Merkezi'ne gidin:

 1. Sütun başlığı menüsüne gidin.
 2. Kullanıcı Adları Gizli Olarak Not Ver seçeneğini tıklatın. Teste Not Ver sayfası görünür.

Teste Not Ver sayfasından başlatın:

 1. Kullanıcı Adlarını Gizle'yi seçin.
 2. Tamam ögesini seçin. Puanlama sürüyorsa, açık denemeye kaydedilmeyen değişiklikler kaybolur. Teste Not Ver sayfası yenilenir, yeni deneme görünür ve tüm kimlik bilgileri gizlenir.

Teste soruya göre not verme

Her bir test için, belirli bir soruya ait tüm yanıtlara not vermeyi seçebilirsiniz. Gönderimler arasında gezinebilir ve öğrencilerin aynı soruyu hangi yanıtı verdiğini görüntüleyebilir ve yanıtlara not verebilirsiniz. Yalnızca tek bir soru için gönderilen yanıtlara konsantre olduğunuzda zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. Belirli bir soruyla ilgili nasıl grup yapılacağı hakkında anlık geri bildirim sağlayarak tüm öğrencilerin nasıl yanıt verdiğini görebilirsiniz. Ayrıca, öğrencilerin tamamı ya da bir grup öğrenci için bir puan ayarı gerektiren bir soruyu yeniden ziyaret etmek istediğinizde soruya göre not verebilirsiniz.

Aynı zamanda, sorulara öğrenci adları gizli olacak şekilde de not verebilirsiniz. Tüm sorulara ait tüm yanıtlara not verinceye kadar tüm test denemeleri Not Bekleyenler durumunda kalır.

 1. Not Merkezi'nde test sütunu menüsüne gidin ve Sorulara Not Ver seçeneğini tıklatın.

  -VEYA-

  Not Bekleyenler sayfasında, test menüsüne gidin ve Soruya Göre Not Ver seçeneğini tıklatın.

 2. Sorulara Not Ver sayfasında, soruları duruma göre filtreleyebilirsiniz: Not Verildi, Not Bekleyenler veya Devam Ediyor. Ayrıca gerekirse Kullanıcı Adları Gizli Olarak Not Ver onay kutusunu da işaretleyebilirsiniz.
 3. Her bir soru için Yanıtlar sütunundaki değeri seçin.
 4. Yanıtlara Not Ver sayfasında, soruyu görüntülemek için Soru Bilgileri bağlantısını genişletin. Önceden anonim not vermeyi seçmediyseniz Kullanıcı Adlarını Gizle'yi seçin. Açılır pencerede Tamam'ı seçin.
 5. Öğrenci puanının yanındaki Düzenle seçeneğini tıklatın.
 6. Puan kutusuna bir not girin. İsteğe bağlı olarak, ayrı sorulara olmak üzere özel Yanıt Geri Bildirimi ekleyin. Denemeler gibi belirli soru türleri için yalnızca geri bildirim kutusu görünür. Gönder'i seçin.
 7. İsteğe bağlı olarak dereceli puanlama anahtarlarından birini Deneme, Kısa Yanıt veya Dosya Yanıtı soruları ile ilişkilendirdiyseniz soruya dereceli puanlama anahtarı kullanarak not vermek için Dereceli Puanlama Anahtarını Görüntüle'yi seçin.
 8. Tüm öğrenci yanıtlarına not verdikten sonra, Sorulara Not Ver sayfasına geri dönmek için Sorulara Geri Dön'ü seçin.

Tam kredi verme veya kaldırma

Görüntülemekte olduğunuz soruya ait tüm test gönderimleri için Tam Kredi Verebilirsiniz. Sonraki gönderimlere de tam kredi verilir. Tam kredi verdikten sonra, otomatik notu veya önceden manuel olarak atanan notu geri almak için Tam Krediyi Kaldır seçeneğini kullanabilirsiniz.

 1. Yanıtlara Not Ver sayfasına erişmek için devam eden bölümde adım 1-3'ü izleyin.
 2. Soruyu görüntülemek için Soru Bilgileri seçeneğini tıklatın. Önceden anonim not vermeyi seçmediyseniz Kullanıcı Adlarını Gizle'yi seçin. Açılır pencerede Tamam'ı seçin.
 3. Soruya tam kredi atamak için Tam Kredi Ver -VEYA- Tam Krediyi Kaldır seçeneklerinden birini belirleyin.
 4. Sorulara Not Ver sayfasına geri dönmek için Sorulara Geri Dön seçeneğini tıklatın.

Soru değerini düzenleyin, silin veya değiştirin

Test veya Anket Tuvali'nde soru ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca öğrenciler gönderim yapmadan önce, soru kümeleri veya rastgele bloklar ekleyebilir, soruları yeniden sıralayabilir ve test veya ölçme sınavı bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Test gönderimleri yapıldıktan sonra, soru ekleyemez, soru kümesindeki soru sayısını değiştiremez veya rastgele blok tanımı giremez veya blok seçeneklerini değiştiremezsiniz.

Testi veya ölçme sınavını dağıttıktan ve öğrenciler gönderim yaptıktan sonra, soruları silebilirsiniz. Etkilenen tüm test gönderimlerine yeniden not verilir ve etkilenen tüm ölçme sınavı sonuçları güncellenir. Soru sayıları otomatik olarak güncellenir. Test gönderimleri varsa ve soru sildiyseniz bu soru, kazanılan olası notlarla birlikte testten kaldırılır. Sorular teste eklenmediyse test denemelerine yeniden not verilir.

Soruları düzenleme ve silme hakkında daha fazla bilgi


Öğrenci yorumlarını ve dosyalarını görüntüleme

Bb Annotate

Kurslarınızda satır içi not vermeyi kullanmak için Bb Annotate kullanabilirsiniz. Bb Annotate, öğrencilere özelleştirilebilir geri bildirimler sağlamak üzere daha güçlü bir özellik seti sunar. Özellikler arasında kenar çubuğu özet görünümü, serbest çizim araçları, çeşitli renk seçimleri ve çok daha fazlası yer alır.


Bb Annotate not verme iş akışı

Ödev Gönderimi sayfasında, desteklenen dosya türleri tarayıcı içinde açılır. Tarayıcıda görüntüleyebileceğiniz ve açıklama ekleyebileceğiniz belge türleri şunlardır:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice® Belgeleri (ODS, ODT, ODP)
 • Dijital Görüntüler (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Kaynak kodu (Java, PY, C, CPP, vb.)
 • Medikal Görüntüler (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Visual Basic benzeri Office Suite Makroları desteklenmez.

Açıklama ekleme oturumlarının süresi bir saat sonra sona erer. Oturumunuz sona ermeden önce bir uyarı iletisi alırsınız. Tamamlanan ek açıklamalarınız, geri bildirimleriniz ve dosyalarınız sayfada kaydedilir. Geri döndüğünüzde, çalışmaya devam edebilirsiniz.

Pdf görüntüleyicide, açıklama amaçlı olarak animasyonlu gif'lerin yalnızca ilk kareleri gösterilir. Animasyonlu gif'i görüntülemek için gönderimi indirin.

Orijinal biçimlendirme ve eklenen görüntüler korunur. Öğrenci desteklenmeyen bir dosya göndermişse bu dosyayı indirmeniz istenir. Düzenleyici yoluyla oluşturulan ödev gönderimleri, satır içi not verme ile uyumlu değildir.

10 Aralık 2020 tarihinden itibaren:Gönderilen dosyanın (dönüştürülen hâlinin değil) boyutu 300 MB'tan büyükse veri kaybı olmamasını ve performans kalitesini garanti altına almak üzere işlem durdurulacaktır.

Bb Annotate; Firefox, Chrome, Edge ve Safari'nin son sürümlerinde desteklenmektedir.

Editing menu

Esnek tasarımın bir parçası olarak, ekran boyutuna göre menü görünümü değişir. Orta ve küçük boyutlu ekranlarda Belge Görünümü ayarları, görüntülediğiniz sayfa numarasını gösterir. Anlatım araçları, Anlatım araçlarını Görüntüle simgesinin altında sıralanır. Küçük ekranlarda İçerik Kitaplığı gizlidir.

Belge Görüntüleme Ayarları

A. Kenar çubuğu: Gönderimin Küçük Resim, Ana Hat veya Ek Açıklama görünümlerini görüntüleyin.

B. Sayfalar: Gönderimdeki farklı sayfalara geçmek için okları kullanın.

C. Kaydır: Sayfadaki gönderimi taşıyın.

D. Yakınlaştır/Uzaklaştır ve Sığdır: Gönderimi yakınlaştırıp uzaklaştırın veya görünümü sayfaya sığacak ya da en uygun boyuta getirecek şekilde ayarlayın.

Ek Açıklamalar

E. Anlatım araçları: Özelliklerini görüntülemek her bir aracı seçin.

 • Çizim, Fırça ve Silgi: Gönderim üzerinde çeşitli renkler, kalınlık ve saydamlık ayarları ile serbest çizimler yapın. Ek açıklamaları kaldırmak için silgiyi seçin. Silgiden yararlanarak serbest çizimin bir kısmını silebilir veya çizimin tamamını silmek için Delete simgesini seçebilirsiniz.
 • Görüntü veya Damga: Önceden yüklenmiş bir damgayı seçebilir veya gönderime eklenecek kendi özel damganızı ya da görüntünüzü oluşturabilirsiniz.
 • Metin: Gönderime doğrudan metin ekleyin. Metni taşıyabilir, düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Ayrıca; metnin yazı tipini, boyutunu, hizalamasını ve rengini seçebilirsiniz.
 • Şekiller: Çizgi, Ok, Dikdörtgen, Elips, Çokgen ve Çoklu çizgi'yi seçin. Her şeklin renk, genişlik, saydamlık ve daha birçok özelliğini değiştiren kendi ayarları mevcuttur.

F. Yorum: Yorumlarda geri bildirim sağlayın. Yorumlarınız, gönderimin yanındaki bir panelde görünür.

Öğrenciler ek açıklamalar içeren dosyalara erişebilir ancak kendi gönderimlerine açıklama ekleyemez.

G. Yazdır veya İndir: Gönderimi ek açıklamalarla birlikte yazdırın veya indirin.

Bazı tarayıcıların yerleşik PDF görüntüleyicisinde bilinen bir sorun nedeniyle tüm ek açıklamalarınız görüntülenmeyebilir. Açıklama eklenen PDF dosyalarını lütfen Adobe Acrobat gibi bağımsız bir PDF görüntüleyicide görüntüleyin.

H. Ara: Gönderimde belirli bir metni arayın.

I. İçerik Kitaplığı: Yeniden kullanılabilir bir yorum kümesi oluşturun. Kitaplıkta yorum ekleyebilir, düzenleyebilir, silebilir ve arayabilirsiniz. Menüden, gönderim sayfasına doğrudan yorum da ekleyebilirsiniz. İçerik Kitaplığına yeni bir yorum eklemek için artı işaretini seçin. Kitaplıktaki içeriklere Yorum yapabilir, onları Panoya kopyalayabilir, Düzenleyebilir veya Silebilirsiniz. Kaydedilmiş yorumları aramak için anahtar kelimeleri veya ifadeleri yazın.

İçerik Kitaplığı yalnızca SaaS ortamlarında mevcuttur.

Vurgulayıcı: Gönderimin vurgulamak amacıyla belirli bölümlerini seçin. Siz gönderimdeki metni vurgularken ek bir menü açılır. İşaretlenen bölümü vurgulayabilir, üstü çizili, altı çizili, dalgalı yapabilir veya bu bölüme yorum ekleyebilirsiniz.