De volgende voorbeelden geven de compositie van COURSE-gegevensfeeds weer terwijl ze aan verschillende praktijkvoorbeelden voldoen. Deze voorbeelden gebruiken de eenvoudigste invoer van gegevensfeeds die nodig is om aan het praktijkvoorbeeld te voldoen. Er zijn veel meer COURSE-invoerheaders om te gebruiken bij het maken van cursusrecords. Analyses van het informatiesysteem van je instelling en registratievereisten en planning helpen om het niveau van de gegevens te bepalen die nodig zijn om Learn op de juiste manier te vullen waarbij er aan je doelen voor gegevens en de levensduur van cursussen wordt voldaan.

De voorbeelden zijn gebaseerd op standaardinstellingen van Learn die zichtbaar zijn in de integratieconfiguratie van de UI. Als je deze configuratie-elementen wijzigt, worden de resultaten van het voorbeeld gewijzigd. Uitleg van deze instellingen is beschikbaar in Overzicht van SIS Framework. Het wordt ook aangenomen, indien anders aangegeven, dat de integratie geconfigureerd is om dezelfde gegevensbron te gebruiken voor alle inkomende gegevens.


Cursussen

Cursusgegevens zijn de primaire informatiegegevens, waarmee een cursus in Learn beschreven wordt. In de context van SIS-gegevens worden COURSE-objecten vaak 'SECTIONS' genoemd en dit wordt weerspiegeld in bestaande standaarden. Voorafgaand aan veel van deze standaarden gebruikt het Momentopname-bestand van Learn ‘COURSE’ om naar cursusrecords te verwijzen op basis van de context.

Taken

Er kunnen gegevens worden verstrekt aan Learn en daarna worden bijgewerkt, verwijderd of gewijzigd. Je kunt dus beginnen met de eenvoudigste gegevensset en je kunt deze uitbreiden als de gegevensvereisten van de instelling veranderen.

Het enige onveranderbare COURSE-veld is COURSE_ID. Dit veld mag niet gewijzigd worden zodra een record is aangemaakt. De record moet uitgeschakeld en verwijderd zijn als de COURSE_ID gewijzigd moet worden. Dit heeft invloed op records van activiteiten. Het wordt daarom nadrukkelijk aanbevolen om een gegevenselement te gebruiken dat waarschijnlijk niet zal worden gewijzigd tijdens de levensduur van de cursus.

Beheer van Momentopname-bestand

Het SIS Framework ondersteunt gegevensfeeduploads van Momentopname-bestanden via een UI-feedupload en via een set URL's die door het Learn-systeem worden aangeboden.

Open HTTP-gegevens en Invoerbestand uploaden via het integratiemenu in de Gegevensintegratie van de Systeembeheerder voor UI-integraties voor Studenteninformatiesystemen.

In beide gevallen wordt het gedrag van de gegevensbewerking aangestuurd door de configuratie van de integratie en het geselecteerde type bewerking. Het geselecteerde type gegevensbewerking bepaalt hoe de gegevens in de feed 'geïnterpreteerd' worden en elke URL geeft een ander resultaat om te voldoen aan de gewenste doelen van de integratie.

Bewerking Beschrijving
Opslaan Wanneer je dit type taak gebruikt, dan worden gegevens die deel uitmaken van het bestand opgeslagen of bijgewerkt (per configuratie-instellingen) voor alle gegevensbronnen die eigendom zijn van de integratie. (zie het overzicht van SIS Framework voor gegevenseigendom en gegevensbron )
Volledig vernieuwen Met deze taak worden gegevens opgeslagen of bijgewerkt die deel uitmaken van de gegevensfeed tijdens het uitschakelen van gegevens die niet zijn opgenomen in de gegevensfeed die is gekoppeld aan de integratie in alle gegevensbronnen.
Verwijderen Deze taak schakelt per integratie-instellingen de records uit in de gegevensfeed die gekoppeld is aan de integratie in alle gegevensbronnen.
Complete Refresh By Data Source Geïntroduceerd in de SP12 voert deze taak een volledige vernieuwing van alle gegevens uit die ALLEEN zijn gekoppeld aan de geconfigureerde gegevensbron voor integratie. Deze taak imiteert de opdrachtregel nauwkeuriger voor het momentopnameproces voor het vernieuwen van gegevens.

De objecten die zijn gekoppeld aan Course-taken zijn:

Object Taken
Cursus Store, Complete Refresh, Delete, Complete Refresh By Data Source
Cursuskoppeling Store, Complete Refresh, Delete, Complete Refresh By Data Source
Koppeling cursusstandaard Store, Complete Refresh, Delete, Complete Refresh By Data Source

Voorbeelden van cursuskoppelingen kun je vinden in de sectie Hiërarchievoorbeeld.

De opgegeven voorbeelden worden weergegeven met behulp van de Momentopname Framework UI-functie voor het uploaden van invoerbestanden. Voor meer informatie over het automatiseren of gebruik van andere opdrachtregel-/ programmatische taken, raadpleeg je Automatisering van Momentopname-bestand.

Een herinnering over gegevensbronsleutels

Alle gegevensobjecten ondersteunen de mogelijkheid om de gegevensbronsleutel te wijzigen voor de groepering van die gegevensset en kan gebruikt worden om de bijbehorende gegevensbron te wijzigen. Opmerking: dit veld is niet vereist in gegevensfeeds op basis van Framework en tenzij de volgende voorbeelden worden vermeld, wordt ervan uitgegaan dat de integratie is geconfigureerd voor het gebruik van één gegevensbron.

In SP 12 bestaat de mogelijkheid om de gegevensbron in de gegevensfeed apart te specificeren van de specificatie van een nieuwe gegevensbron.

Raadpleeg Beheer gegevensbronsleutel en de sectie over het wijzigen van een gegevensbron van een cursusrecord.

Een opmerking over veldtoewijzing

Veldtoewijzing biedt de mogelijkheid om inkomende gegevens te wijzigen voordat deze in Learn worden opgeslagen. Op deze manier heb je volledige controle over de opgeslagen gegevens en kun je voldoen aan de specifieke regels voor Learn wanneer de SIS-gegevens die je hebt opgegeven onvoldoende zijn, bijvoorbeeld: het maken van een geschikte cursusnaam. Wanneer dit wordt toegepast op een veld van het COURSE-object, wordt het bijbehorende script uitgevoerd per cursusrecord, door de gegevens te wijzigen of in te leveren voordat het wordt opgeslagen in Learn. Voor meer informatie over veldtoewijzing, raadpleeg je Aangepaste veldtoewijzing van Momentopname-bestand.


Voorbeelden van Course-taken

Je kunt op een hoog niveau drie gegevensfeedpatronen van SIS-integratie vaststellen die toegepast kunnen worden op alle taken voor cursusgegevens en de selectie van het patroon is afhankelijk van de gegevens die je opgeeft.

  1. Als je een enkel invoerbestand gebruikt, kun je de records opslaan en bijwerken (Store) om een afzonderlijk proces te gebruiken voor het uitschakelen (Delete) van records
  2. Als je een enkel invoerbestand gebruikt, kun je records opslaan, bijwerken en uitschakelen (Volledig vernieuwen)
  3. Als je een combinatie van bestanden gebruikt, kun je met één opslaan en met een tweede uitschakelen.

Tot slot kun je ook, en dit is niet een SIS-invoerpatroon maar wel noemenswaardig, uitschakelen en verwijderen op basis van alleen gegevensbronsleutels waarbij er gebruik wordt gemaakt van de Gegevensbronbeheertool die beschikbaar is in de UI. Je moet uiterst zorgvuldig zijn met de SIS-gegevens die je op deze manier verkrijgt. Dit is erg handig bij het opschonen van gegevens die nooit werden of niet meer worden aangeboden via het SIS of het resultaat van de uitvoering van testen.

Alleen de basis: Cursussen

Voor alle cursusaccounts is een basisset van informatie vereist om een account op te kunnen stellen. Zie Gegevensindeling van Momentopname-bestand en Header-beschrijvingen van Momentopname-bestand voor meer informatie.

Als je momenteel de UI-batchtools gebruikt om te schakelen naar SIS Framework en de minimale cursusgegevens en de UI-uploadfuncties van het SIS Framework, bieden we een betere logboekregistratie en rapportage van je gegevensuploads zonder je processen voor gegevensverzameling aan te passen.

Gegevens in het kort

De minimale gegevensset of headers die vereist zijn voor het maken van een cursusaccount in Learn bestaat uit:

EXTERNAL_COURSE_KEY: een unieke ID voor deze cursusrecord.

DATA_SOURCE_KEY - een unieke ID voor de gegevensset van deze record. Opmerking: dit wordt aangeboden in de feed of via de integratieconfiguratie)

COURSE_ID: de ID van de cursus, deze wordt gebruikt als een unieke weergave-ID voor de cursus. COURSE_NAME: de titel van de cursus.

Het SIS Framework biedt per integratieconfiguratie standaardwaarden voor de niet-verplichte velden, of negeert deze. Twee nuttige velden die niet vereist zijn voor een COURSE-invoer zijn AVAILABLE_IND en ROW_STATUS. Deze worden besproken in het volgende praktijkvoorbeeld.

Elk van deze headers wordt volledig beschreven in Header-beschrijvingen van Momentopname-bestanden.

Cursusinformatie toevoegen

Er zijn twee voorbeelden voor het toevoegen van COURSE-informatie. De eerste is om COURSE-informatie additief op te slaan waardoor het toevoegen of bijwerken van de records wordt weergegeven in de gegevensfeed. De tweede is om de COURSE-informatie te vernieuwen die al aanwezig is in Learn, waardoor nieuwe of bestaande records worden toegevoegd zoals weergegeven in het gegevensbestand. Bestaande Learn-records worden uitgeschakeld die niet aanwezig zijn in het COURSE-gegevensbestand.

Voorbeelden store-taak

Voorbeeld nr. 1: Cursussen maken

Je wilt cursussen toevoegen aan LEARN zonder dat dit gevolgen heeft voor bestaande accounts. Je hebt de integratie geconfigureerd om dezelfde gegevensbron voor alle inkomende gegevens te gebruiken.

Vereiste

Geen.

Minimale vereisten voor gegevensfeed

EXTERNAL_COURSE_KEY

COURSE_ID

COURSE_NAME

Oplossing

Maak een COURSE.txt-gegevensbestand met de vereiste kopteksten en de bijbehorende gegevens per COURSE die je wilt toevoegen aan het systeem. Bijvoorbeeld:

EXTERNAL_COURSE_KEY|COURSE_ID|COURSE_NAME
testCourse1|Course.1.1.SP2013|Test Course 1
testCourse2|Course.2.1.SP2013|Test Course 2
testCourse3|Course.3.1.FA2013|Test Course 3

Gebruik de UI om dit bestand te uploaden via het gegevenstype van de COURSE met behulp van de STORE-taak. De cursusaccounts worden gemaakt en je kunt ze vinden via de cursustools van de systeembeheerder.

Voorwaarde achteraf

COURSE-records voor Course.1.1.SP2013, Course.2.1.SP2013 en Course.3.1.FA2014 worden gemaakt.

Voorbeeld nr. 2: Cursussen bijwerken

Je hebt cursusaccounts gemaakt en je moet deze wijzigen. Bijvoorbeeld: het bovenstaande voorbeeld bevat niet de term in de naam van de cursus.

Vereiste

Geen: bestaande cursussen worden bijgewerkt, alle nieuwe cursusgegevens in de feed zullen nieuwe cursussen maken.

Oplossing

Maak een COURSE.txt-gegevensbestand met de vereiste kopteksten en de bijbehorende gegevens per COURSE die je wilt bijwerken in het systeem. Bijvoorbeeld:

EXTERNAL_COURSE_KEY|COURSE_ID|COURSE_NAME
testCourse1|Course.1.1.SP2013|Test Course 1 (SP2013)
testCourse2|Course.2.1.SP2013|Test Course 2 (SP2013)

Aangezien STORE alleen werkt met de gegevens in het bestand heeft dit geen invloed op de record Course.3.1.FA2013 die eerder is verzonden.

Gebruik de UI om dit bestand te uploaden via het gegevenstype van de COURSE met behulp van de STORE-taak. De cursusrecords in het bestand worden bijgewerkt.

Voorwaarde achteraf

De COURSE-record voor Course.1.1.SP2013 en Course.2.1.SP2013 wordt bijgewerkt met de term in de COURSE_NAME

De COURSE-record voor Course.3.1.FA2014 wordt niet beïnvloed.

Cursus: Course-taak voor complete refresh

COMPLETE REFRESH werkt anders dan STORE. Met COMPLETE REFRESH worden twee taken uitgevoerd die een vergelijking hebben tussen de gegevens in het invoerbestand en de records in LEARN die eigendom zijn van de integratie: opslaan van nieuwe records, bijwerken van bestaande records of het uitschakelen van records in LEARN die niet in het gegevensbestand staan.

Voorbeeld: Complete refresh

De gegevens die je SIS geeft, bevatten een volledige momentopname van de COURSEs die in Learn moeten bestaan. Deze gegevens bevatten COURSE-records om toe te voegen, COURSE-records om bij te werken en records die verwijderd zijn sinds de vorige uitvoering van COMPLETE REFRESH die op de juiste manier afgehandeld zou moeten zijn per configuratie (uitschakelen of verwijderen).

Vereiste

Geen.

Minimale vereisten voor gegevensfeed

EXTERNAL_COURSE_KEY

COURSE_ID

COURSE_NAME

Oplossing

Begin met de gegevens van onze eerste COURSE-taak voor opslaan en voeg Course.1.2.SP2013 toe aan de gegevensfeed en verwijder Course.3.1.FA2013:

EXTERNAL_COURSE_KEY|COURSE_ID|COURSE_NAME
testCourse1|Course.1.1.SP2013|Test Course 1.1 (SP2013)
testCourse1.2|Course.1.2.SP2013|Test Course 1.2 (SP2013)
testCourse2|Course.2.1.SP2013|Test Course 2 (SP2013)

Opmerking: als andere COURSE-records beheerd worden door deze integratie dan zullen deze uitgeschakeld of verwijderd worden omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed.

Voorwaarde achteraf

De COURSE-record voor Course.1.1.SP2013 wordt behouden en bijgewerkt met de sectie in de COURSE_NAME

De COURSE-record voor Course.1.2.SP2013 wordt toegevoegd aan Learn

De COURSE-record voor Course.2.1.SP2013 wordt behouden en niet beïnvloed.

De COURSE-record voor Course.3.1.FA2013 is gemarkeerd als uitgeschakeld of klaar voor verwijdering per integratieconfiguratie, omdat deze niet aanwezig is in de gegevensfeed.

Cursus: Complete refresh by data source

COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE werkt als een COMPLETE REFRESH maar beperkt de gegevens die worden beïnvloed door de integratie van de gegevensbron.

Voorbeeld: Complete refresh by data source

De gegevens die je SIS geeft, bevatten een volledige momentopname van de COURSEs die in Learn moeten bestaan. Deze gegevens bevatten COURSE-records om toe te voegen, COURSE-records om bij te werken en records die verwijderd zijn sinds de vorige uitvoering van COMPLETE REFRESH die op de juiste manier afgehandeld zou moeten zijn per configuratie (uitschakelen of verwijderen). Daarnaast zijn alle gegevens in deze vernieuwing bestemd om dezelfde gegevensbron te gebruiken zoals gedefinieerd in de integratie en worden ALLEEN gegevens met betrekking tot deze gegevensbronsleutel beïnvloed.

Vereiste

Geen.

Minimale vereisten voor gegevensfeed

EXTERNAL_COURSE_KEY

COURSE_ID

COURSE_NAME

Oplossing

Het gebruik van de gegevens van de laatste keer dat we de store-taak hebben toegepast en Course.2.1.SP2013 verwijderen uit de gegevensfeed:

EXTERNAL_COURSE_KEY|COURSE_ID|COURSE_NAME
testCourse1|Course.1.1.SP2013|Test Course 1.1 (SP2013)
testCourse1.2|Course.1.2.SP2013|Test Course 1.2 (SP2013)

Voorwaarde achteraf

De COURSE-records voor Course.1.1.SP2013 en Course.1.2.SP2013 worden behouden en niet beïnvloed.

De COURSE-record voor Course.2.1.SP2013 wordt gemarkeerd als uitgeschakeld of klaar voor verwijdering per integratieconfiguratie.

Als andere COURSE-records beheerd worden door deze integratie dan worden ze NIET uitgeschakeld of verwijderd omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed, tenzij ze dezelfde gegevensbron hebben zoals opgegeven door de integratie.

Cursusbeschikbaarheid

De instelling voor de COURSE-beschikbaarheid zorgt ervoor dat een account in LEARN zichtbaar is voor studenten (beschikbaar) of niet zichtbaar (niet-beschikbaar). Opmerking: dit is niet hetzelfde als het uitschakelen van een cursus. Door het uitschakelen van een cursus is deze niet beschikbaar voor studenten en cursusleiders maar ook niet beschikbaar voor aanvullende taken zoals lidmaatschapsbeheer. De toevoeging van deze gegevensfeedheader heeft geen invloed op het bovenstaande gebruik van STORE, COMPLETE REFRESH, COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE voor het maken van COURSE-records.

Let op de standaardinstellingen voor integratie wanneer een AVAILABILITY-instelling niet geleverd is voor het object dat beschikbaar gemaakt moet worden voor de taken maken/bijwerken.

Voorbeeld: Beschikbaarheid cursusaccount

Je SIS beheert de beschikbaarheid van toegang tot LEARN en de gegevensfeed geeft de beschikbaarheidsinstelling aan voor gebruikers zodat je kunt beheren wanneer ze toegang hebben tot LEARN en je kunt deze toegangsinstelling beheren voor het maken/bijwerken van PERSON.

Vereiste

Geen.

Minimale vereisten voor gegevensfeed

EXTERNAL_COURSE_KEY

COURSE_ID

COURSE_NAME

AVAILABILITY_IND

Oplossing

Voeg de AVAILABLE_IND-header toe aan je gegevensfeeds en geef het teken Y op voor beschikbaar en N voor niet-beschikbaar.

Voorwaarden achteraf
STORE

Alleen de COURSE-records voor Course.1.1.SP2013 en Course.1.2.SP2013 worden bijgewerkt (ze zijn eerder gemaakt) en Course.5.1.FA2013 wordt gemaakt.

COMPLETE REFRESH

De COURSE-records voor Course.1.1.SP2013 en Course.1.2.SP2013 worden bijgewerkt (ze zijn eerder gemaakt) en Course.5.1.FA2013 wordt gemaakt. Alle andere records worden uitgeschakeld of gemarkeerd om verwijderd te worden omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed.

COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE

De COURSE-records voor Course.1.1.SP2013 en Course.1.2.SP2013 worden bijgewerkt (ze zijn eerder gemaakt) en Course.5.1.FA2013 wordt gemaakt met beschikbaarheid expliciet ingesteld op Y waardoor de cursussen beschikbaar worden.

Als andere COURSE-records beheerd worden door deze integratie dan worden ze NIET uitgeschakeld of verwijderd omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed, tenzij ze dezelfde gegevensbron hebben zoals opgegeven door de integratie. COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE werkt alleen voor records van de gegevensbron van de integratie.

Cursusrecords uitschakelen

Als je een COURSE-record in Learn uitschakelt, dan is deze niet meer toegankelijk voor alle gebruikers (de status uitgeschakeld vervangt de beschikbaarheidsinstelling) en de record is ook niet meer toegankelijk voor UI-taken. Bijv.: je kunt een uitgeschakelde COURSE niet via de UI beheren. Als je daarnaast een record uit Learn verwijdert, moet de record eerst uitgeschakeld worden.

Het uitschakelen van een record en de daarop volgende verwijdering heeft als gevolg dat alle referenties van de record verwijderd worden uit Learn. Het wordt aanbevolen dat het verwijderen of uitschakelen van records alleen plaats mag vinden na een bepaalde tijdsperiode zoals bepaald door je bedrijf en/of juridische praktijken waarvan een record met activiteiten wordt vereist.

Het uitschakelen van records kan twee modellen volgen: Uitschakelen via de uitsluiting van invoergegevens bij REFRESH-taken en Uitschakelen door middel van de feedheader ROW_STATUS.

De bovenstaande COURSE-taken met gebruik van REFRESH-taken tonen Uitschakeling door middel van uitsluiting aan. Het volgende geval en voorbeeld toont het aan door middel van ROW_STATUS.

Voorbeeld: Cursusrecords uitschakelen

Beleid bepaalt dat je je cursussen volledig van Learn moet verwijderen na 5 jaar (in tegenstelling tot het niet-beschikbaar maken van de record waardoor alleen zichtbaarheid wordt beperkt). Als je STORE-taken gebruikt, moet je de cursus expliciet uitschakelen om deze te verwijderen door de header ROW_STATUS te gebruiken. Dit is ook handig voor handmatige taken buiten het bereik van SIS-feeds.

Vereiste

Er bestaat een cursus of er wordt een cursus gemaakt en row_status wordt ingesteld zoals aangegeven in de gegevensfeed.

Minimale vereisten voor gegevensfeed

EXTERNAL_COURSE_KEY

COURSE_ID

COURSE_NAME

ROW_STATUS

Oplossing

Voeg de ROW_STATUS-header toe aan je gegevensfeeds en geef ENABLED op voor ingeschakeld en DISABLED voor uitgeschakeld.

EXTERNAL_COURSE_KEY|COURSE_ID|COURSE_NAME|ROW_STATUS
testCourse1|Course.1.1.SP2013|Test Course 1.1 (SP2013)|enabled
testCourse1.2|Course.1.2.SP2013|Test Course 1.2 (SP2013)|enabled
testCourse5.1|Course.5.1.FA2013|Test Course 5.2 (FA2013)|disabled

Voorwaarden achteraf
STORE

Alleen de COURSE-records voor Course.1.1.SP2013, Course.1.2.SP2013 en Course.5.1.FA2013 worden gemaakt of bijgewerkt waarbij de ROW_STATUS expliciet wordt bijgewerkt.

COMPLETE REFRESH

De COURSE-records voor Course.1.1.SP2013, Course.1.2.SP2013 en Course.5.1.FA2013 worden gemaakt of bijgewerkt waarbij de ROW_STATUS expliciet wordt bijgewerkt. Alle andere records worden uitgeschakeld of gemarkeerd om verwijderd te worden omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed.

COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE

De COURSE-records voor Course.1.1.SP2013, Course.1.2.SP2013 en Course.5.1.FA2013 worden gemaakt of bijgewerkt waarbij de ROW_STATUS expliciet wordt bijgewerkt.

Als andere COURSE-records beheerd worden door deze integratie dan worden ze NIET uitgeschakeld of verwijderd omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed, tenzij ze dezelfde gegevensbron hebben zoals opgegeven door de integratie. COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE werkt alleen voor records van de gegevensbron van de integratie.

Cursus samenvoegen

Het samenvoegen van cursussen biedt de mogelijkheid om meerdere secties van een cursus weer te geven als één cursus in Learn. Dit wordt gerealiseerd door de cursussen met relaties tussen boven- en onderliggende elementen samen te voegen. Het bovenliggende element wordt weergegeven aan gebruikers als de cursus waaraan ze deelnemen en de onderliggende secties/cursussen nemen de lidmaatschappen, etc. Cursusleiders hoeven dan alleen inhoud op te geven voor één cursus en het Learn-systeem houdt een koppeling bij met het SIS met betrekking tot de cursus-ID's , waardoor de communicatie tussen Learn en het SIS wordt vergemakkelijkt voor informatie met betrekking tot de cursus.

Voorbeeld: Cursus samenvoegen

De afdeling Engels heeft vier cursussen op instapniveau waarvoor meerdere secties nodig zijn om de gewenste verhouding van studenten en cursusleiders te kunnen bieden. Ze willen één cursus bieden voor de cursusleiders om hun cursus te beheren.

Minimale vereisten voor gegevensfeed

EXTERNAL_COURSE_KEY

COURSE_ID

COURSE_NAME

MASTER_COURSE_KEY

Oplossing

Voeg de ROW_STATUS-header toe aan je gegevensfeeds en geef ENABLED op voor ingeschakeld en DISABLED voor uitgeschakeld.

EXTERNAL_COURSE_KEY|COURSE_ID|COURSE_NAME|MASTER_COURSE_KEY
testCourse1|Course.1.1.SP2013|Test Course 1.1 (SP2013)|
testCourse1.2|Course.1.2.SP2013|Test Course 1.2 (SP2013)|testCourse1
testCourse5.1|Course.5.1.FA2013|Test Course 5.2 (FA2013)|

Als je MASTER_COURSE_KEY leeg laat, betekent dit dat er geen 'bovenliggende' is voor de cursus of dat de cursus niet wordt samengevoegd met een bovenliggende cursus.

Voorwaarden achteraf
STORE

Alleen de COURSE-records voor Course.1.1.SP2013, Course.1.2.SP2013 en Course.5.1.FA2013 worden gemaakt of bijgewerkt, waarbij een relatie tussen boven- en onderliggende elementen wordt vastgesteld tussen Course.1.1.SP2013 (bovenliggend) en Course.1.2.SP2013.

COMPLETE REFRESH

De COURSE-records voor Course.1.1.SP2013, Course.1.2.SP2013 en Course.5.1.FA2013 worden gemaakt of bijgewerkt, waarbij een relatie tussen boven- en onderliggende elementen wordt vastgesteld tussen Course.1.1.SP2013 (bovenliggend) en Course.1.2.SP2013. Alle andere records worden uitgeschakeld of gemarkeerd om verwijderd te worden omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed.

COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE

De COURSE-records voor Course.1.1.SP2013, Course.1.2.SP2013 en Course.5.1.FA2013 worden gemaakt of bijgewerkt, waarbij een relatie tussen boven- en onderliggende elementen wordt vastgesteld tussen Course.1.1.SP2013 (bovenliggend) en Course.1.2.SP2013.

Als andere COURSE-records beheerd worden door deze integratie dan worden ze NIET uitgeschakeld of verwijderd omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed, tenzij ze dezelfde gegevensbron hebben zoals opgegeven door de integratie. COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE werkt alleen voor records van de gegevensbron van de integratie.

Cursussjabloon

Cursussjablonen worden gebruikt op het moment dat een cursus wordt gemaakt om consistentie te bieden in het uiterlijk, cijferlijsten, inhoudsstructuur, etc. Een cursus die is gemaakt met behulp van een sjabloon is een afspiegeling van dat sjabloon met uitzondering van de specifieke cursusinstellingen die in de COURSE-gegevensfeed worden weergegeven. Je kunt een willekeurige cursus voor dit doel gebruiken.

Sjablonen worden alleen gebruikt bij het maken van een cursus, dus het is niet mogelijk om een cursus te maken en vervolgens een sjabloon toe te voegen via een updatefeed.

Voorbeeld: Cursussjabloon

De afdeling wiskunde vereist dat alle wiskundecursussen er vergelijkbaar uitzien met een vergelijkbare inhoudsopmaak en gevuld met bepaalde kerninhoud.

Vereiste

Er is een cursusstructuur gemaakt met de vereiste inhoud, opmaak en instellingen.

Minimale vereisten voor gegevensfeed

EXTERNAL_COURSE_KEY

COURSE_ID

COURSE_NAME

TEMPLATE_COURSE_KEY

Oplossing

Voeg de TEMPLATE_COURSE_KEY-header toe aan je gegevensfeeds en geef het external_course_key op van de cursus voor het sjabloon.

EXTERNAL_COURSE_KEY|COURSE_ID|COURSE_NAME|TEMPLATE_COURSE_KEY
testCourse1|Course.6.1.SP2013|Test Course 1.1 (SP2013)|testCourseTemplate.SP2013
testCourse5.1|Course.5.1.FA2013|Test Course 5.2 (FA2013)|

Als je TEMPLATE_COURSE_KEY leeg laat, betekent dit dat er geen sjabloon voor de cursus vereist is.

Voorwaarden achteraf
STORE

Alleen de COURSE-record voor Course.6.1.SP2013 en Course.5.1.FA2013 wordt gemaakt of bijgewerkt, waarbij Course.6.1.SP2013 wordt gemaakt met het sjabloon testCourseTemplate.SP2013.

COMPLETE REFRESH

Alleen de COURSE-record voor Course.6.1.SP2013 en Course.5.1.FA2013 wordt gemaakt of bijgewerkt, waarbij Course.6.1.SP2013 wordt gemaakt met het sjabloon testCourseTemplate.SP2013. Alle andere records worden uitgeschakeld of gemarkeerd om verwijderd te worden omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed.

COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE

Alleen de COURSE-record voor Course.6.1.SP2013 en Course.5.1.FA2013 wordt gemaakt of bijgewerkt, waarbij Course.6.1.SP2013 wordt gemaakt met het sjabloon testCourseTemplate.SP2013.

Als andere COURSE-records beheerd worden door deze integratie dan worden ze NIET uitgeschakeld of verwijderd omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed, tenzij ze dezelfde gegevensbron hebben zoals opgegeven door de integratie. COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE werkt alleen voor records van de gegevensbron van de integratie.

Volledig voorbeeld

Als je de bovenstaande headers combineert in één bestand dan kunnen we meer praktijkvoorbeelden tegelijkertijd bespreken.

Vereiste

De taak voor het kopiëren van sjablonen kan alleen slagen als testCourse8 niet eerder is gemaakt.

Om de serversnelheid te behouden en onnodige wachtrijen voor databasetaken te voorkomen, kunnen slechts twee taken voor het kopiëren van de cursus gelijktijdig in het cluster worden uitgevoerd.

EXTERNAL_COURSE_KEY|COURSE_ID|COURSE_NAME|AVAILABLE_IND|ROW_STATUS|MASTER_COURSE_KEY|TEMPLATE_COURSE_KEY
testCourse8|Course.8.SP2013|Test Course 8 (SP2013)|Y|ENABLED||testCourseTemplate.SP2013
testCourse8.1|Course.8.1.SP2013|Test Course 8.1 (SP2013)|Y|ENABLED|testCourse8|
testCourse8.2|Course.8.2.SP2013|Test Course 8.2 (SP2013)|Y|ENABLED|testCourse8|
testCourse9.1|Course.9.1.FA2013|Test Course 5.2 (FA2013)|Y|DISABLED||

Voorwaarde achteraf

STORE

Alleen de COURSE-records voor Course.1.1.SP2013, Course.1.2.SP2013 en Course.5.1.FA2013 worden gemaakt of bijgewerkt met de volgende resultaten:

Voor alle cursussen is de beschikbaarheid ingesteld op Y, om aan te geven dat de cursussen beschikbaar zijn.

Course.1.1.SP2013 en Course.1.2.SP2013 zijn ingesteld op ENABLED, terwijl Course.5.1.FA2013 is DISABLED.

Het vaststellen van een relatie tussen bovenliggende en onderliggende elementen tussen Course.1.1.SP2013 (bovenliggend) en Course.8.1.SP2013 en Course.8.2.SP2013.

Voor het maken van Course.8.SP2013 worden de inhoud en instellingen van het sjabloon testCourseTemplate.SP2013 in Course.8.SP2013 gekopieerd.

COMPLETE REFRESH

Dezelfde resultaten als de store-taak met de toevoeging dat alle andere records uitgeschakeld worden of gemarkeerd om verwijderd te worden omdat ze niet aanwezig zijn in de gegevensfeed.

COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE

Dezelfde resultaten als de store-taak met de toevoeging dat als andere COURSE-records beheerd worden door deze integratie dan worden ze NIET uitgeschakeld of verwijderd omdat ze niet aanwezig zijn in de bovenstaande gegevensfeed, tenzij ze dezelfde gegevensbron hebben zoals opgegeven door de integratie. COMPLETE REFRESH BY DATA SOURCE werkt alleen voor records van de gegevensbron van de integratie.


Meer informatie

Overzicht van SIS Framework

Header-beschrijvingen van Momentopname-bestand

Gegevensindeling van Momentopname-bestand

Automatisering van Momentopname-bestand