Modules bevatten informatie over wat er allemaal gebeurt in cursussen van gebruikers en kunnen toegang bieden tot veelgebruikte tools. Modules worden weergegeven op het tabblad Mijn instituut of op aangepaste moduletabbladen. Via de pagina Modules beheren kunnen beheerders modules toevoegen en wijzigen, en de inhoud van modules bepalen.

Op de pagina Standaardinhoud voor een bepaald inhoudsgebied kun je kiezen welke modules op een tabblad worden weergegeven.

Modules beheren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Communities op Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules. In deze tabel worden de beschikbare taken beschreven.
  Modules beheren
  BewerkingSelecteren
  Een module toevoegenModule maken.
  Een module verwijderenSchakel het selectievakje voor de module in en selecteer vervolgens Verwijderen.
  Een module wijzigenSelecteer Eigenschappen bewerken in het menu van een module in de lijst. Stel de systeembeschikbaarheid in via dit menu.
  De inhoud van een module aanpassenSelecteer Inhoud bewerken in het menu van een module in de lijst.
  Een module weergevenKlik op de modulenaam. De module wordt weergegeven zoals gebruikers die op een tabblad zien.
 3. Selecteer Verzenden.

Modules van Content Collection

Als de instelling toegang heeft tot functies van Inhoudsbeheer, is een extra set portaalmodules beschikbaar:

 • Content Collection: Bladwijzers
 • Content Collection: Instellingsinhoud
 • Content Collection: Mijn inhoud
 • Content Collection: Organisatie-inhoud
 • Content Collection: Zoeken naar inhoud
 • Content Collection: Werkstroomactiviteiten
 • Content Collection: Cursusinhoud

  Als je de module Cursusinhoud beschikbaar stelt aan studenten, hebben ze mogelijk toegang tot cursusinhoud die ze niet mogen zien van de cursusleider. In deze module wordt alle inhoud in de Content Collection voor de cursus weergegeven, ongeacht de instellingen voor adaptieve inhoud.