De meerkeuzepeilingmodule geeft een vraag met meerdere antwoordmogelijkheden. Gebruikers zien de vraag en de antwoordmogelijkheden. Nadat gebruikers een antwoord hebben geselecteerd, krijgen zij de resultaten van de peiling tot op dat moment te zien. Gebruikers krijgen de resultaten van een peiling alleen te zien nadat zij hebben gestemd.

Een meerkeuzepeilingmodule wijzigen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Communities op Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Open het menu van de module Meerkeuzepeiling.
 4. Klik op Inhoud bewerken. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven.
  Opties voor meerkeuzepeilingmodule
  OptieBeschrijving
  vraagVoer de vraag in.
  AntwoordVoer maximaal vijf mogelijke antwoorden op de peilingvraag in.
  Bestaande uitslag opnieuw instellen Schakel dit vakje in om alle opgeslagen stemmen te verwijderen. Het aantal voor de opties wordt weer op nul gezet. Gebruikers die al hebben gestemd, kunnen dan nog een keer stemmen.
  FeedbackVoer tekst in die wordt weergegeven wanneer de gebruikers de vraag in de module hebben beantwoord.
 5. Selecteer Verzenden.