De module Mijn cursussen stelt beheerders in staat verschillende typen informatie over cursussen weer te geven. Deze module wordt standaard weergegeven op het tabblad Mijn instelling. Net als bij andere modules kunnen beheerders deze module weergeven op elk moduletabblad.

Als het tabblad Community is ingeschakeld, is er ook een module Mijn organisaties beschikbaar. Deze module werkt hetzelfde als de module Mijn cursussen. Ook de opties zijn hetzelfde.

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Tabbladen en modules.
  2. Selecteer Modules.
  3. Open het menu van de module Mijn cursussen.
  4. Klik op Inhoud bewerken.
  5. Selecteer de informatie die u wilt weergeven door het bijbehorende selectievakje in te schakelen.
  6. Selecteer Verzenden.

als de optie Gebruikers toestaan om de module aan te passen is geselecteerd op de pagina Module-eigenschappen voor deze module, kunnen gebruikers de informatie wijzigen die wordt weergegeven wanneer ze de module weergeven.