In de module Nieuwe items wordt informatie bijgehouden over uitbreidingen en wijzigingen van de cursusinhoud. Deze module is alleen beschikbaar als de instelling toegang heeft tot functies van Community Engagement. Deze module geeft het aantal nieuwe items weer voor elk type inhoud en biedt een koppeling naar die inhoud. De module geeft items weer tot 7 dagen terug. In de module worden de volgende typen inhoud gerapporteerd:

  • Beoordelingen
  • Opdrachten
  • Inhoud
  • Ongelezen blogberichten, dagboekberichten en discussiebijdragen

De module Nieuwe items informeert gebruikers niet over nieuwe adaptieve inhoud die beschikbaar is gekomen. Er wordt alleen melding gemaakt van inhoud die aan alle gebruikers in de cursus beschikbaar is gesteld.

De module Nieuwe items rapporteert wijzigingen eenmaal per dag. Gebruikers krijgen updates te zien zodra zij zich voor de eerste keer op een dag aanmelden. Wijzigingen die worden doorgevoerd nadat de gebruiker zich heeft aangemeld, worden pas de volgende dag weergegeven in de module Nieuwe items, tenzij de gebruiker Vernieuwen selecteert in de lijst Acties .

Gebruikers krijgen alleen updates van een cursus te zien als de cursus beschikbaar is en de gebruiker deelneemt aan die cursus. Wanneer een gastgebruiker is ingeschreven voor een of meer cursussen, worden in de module Nieuwe items gegevens van deze cursussen weergegeven aan iedereen die zich als gast bij het systeem aanmeldt.