URL-modules tonen de inhoud van webpagina's van buiten het systeem. Via deze pagina kunt u de URL van de webpagina opgeven. De inhoud van de URL wordt in de module weergegeven. URL-modules moeten worden getest voordat deze beschikbaar worden gemaakt om te zorgen dat de inhoud juist wordt weergegeven in een module.

URL-modules verschillen van webkoppelingsmodules omdat in URL-modules de werkelijke inhoud van de URL weergeven in plaats van een koppeling.

Een URL-module wijzigen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Communities op Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Open het menu van de module URL.
 4. Klik op Inhoud bewerken. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven.
  Opties voor URL-module
  Optie Beschrijving
  URL De URL die hier wordt ingevoerd, geeft de webpagina aan die in de module wordt weergegeven. De URL moet volledig worden ingevoerd. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com, niet www.blackboard.com of blackboard.com
  Maximumaantal uren in cache Selecteer het aantal uren (of dagen) dat de webpagina in het cachegeheugen blijft staan. Bijvoorbeeld: wanneer dit ingesteld is op 12 uur, wordt de module-inhoud van de URL elke 12 uur vernieuwd.
  Cache vernieuwen bij verzenden Schakel dit selectievakje in om het cachegeheugen direct te vernieuwen nadat je Verzenden hebt geselecteerd. Wanneer dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt het geheugen vernieuwd na het volgende geplande vernieuwingsinterval.
 5. Selecteer Verzenden.