De module Cursus maken biedt beheerders de mogelijkheid functies voor het maken van cursussen beschikbaar te stellen voor gebruikers, gebruikers aanvragen te laten verzenden voor het maken van een cursus of te verhinderen dat gebruikers cursussen kunnen maken. Als gebruikers cursussen mogen maken, wordt de module Cursus maken weergegeven op het tabblad Cursussen.

Als de instelling toegang heeft tot functies van Community Engagement, kunnen beheerders deze module aan gebruikers ter beschikking stellen met specifieke rollen, zoals faculteitsleden, op de pagina Module-eigenschappen.

Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen om niet alle gebruikers cursussen te laten maken. Als alle gebruikers cursussen mogen maken, wordt dringend aangeraden om cursusleiders niet de mogelijkheid te bieden om gebruikersinformatie te wijzigen. Als u alle gebruikers toestaat cursussen te maken en de cursusleider, die mogelijk degene is die de cursus heeft gemaakt, toestaat om gebruikersinformatie te wijzigen, levert dit ernstige veiligheidsrisico's op.