Bij Directe toegang worden de toegangs- en aanmeldingspagina's overgeslagen wanneer gebruikers de URL voor Blackboard Learn openen. In plaats daarvan wordt voor gebruikers het eerste portaaltabblad weergegeven. Als gebruikers toegang tot het systeem hebben via Directe toegang, worden ze beschouwd als gasten totdat ze zich hebben aangemeld. De aanmeldingsmodule is een portaalmodule waarmee gebruikers een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen invoeren om zich aan te melden bij het systeem. Je kunt deze module toevoegen aan elk moduletabblad om het gebruikers mogelijk te maken zich bij het systeem aan te melden.

Meer informatie over het maken van moduletabbladen

Als je gebruikers toestaat accounts te maken en Directe toegang is ingeschakeld, wordt in de aanmeldingsmodule de koppeling Account maken weergegeven. De module is niet meer beschikbaar wanneer gebruikers zich hebben aangemeld.

Meer informatie over directe toegang tot het portaal of het maken van een account


Verificatietypen

De aanmeldingspagina voor het portaal wordt alleen weergegeven als een van de volgende verificatietypen is ingesteld: Datatel, LDAP of RDBMS.

Meer informatie over het verificatieframework


Eigenschappen van de aanmeldingsmodule wijzigen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Open het menu van de aanmeldingsmodule en selecteer Eigenschappen bewerken. In deze tabel worden de beschikbare opties beschreven.
  Eigenschappen van de aanmeldingsmodule
  Optie Beschrijving
  Algemene eigenschappen
  Titel [v] Bewerk de titel.
  Moduletype De aanmeldingsmodule wordt hier automatisch weergegeven.
  Beschrijving Voer een beschrijving in voor de module. Deze beschrijving is niet zichtbaar voor gebruikers.
  beschikbaarheid
  Systeembeschikbaarheid Dit veld is standaard ingesteld op Ja wanneer Directe toegang is ingeschakeld. Je kunt deze optie instellen op Nee als Directe toegang is ingeschakeld. Als Nee is geselecteerd, wordt de aanmeldingsmodule van alle modulepagina's verwijderd en moeten gebruikers het pictogram boven aan de pagina gebruiken om de aanmeldingspagina te openen. Het is niet mogelijk om de Aanmeldingsmodule in te schakelen als Directe toegang niet is ingeschakeld.
  Beschikbaar voor gebruik op pagina van cursusmodule Selecteer Ja om de module beschikbaar te stellen op de pagina's van een cursusmodule.
  Pagina Beschikbaar voor gebruik in een organisatiemodule Selecteer Ja om de module beschikbaar te stellen op de pagina's van een organisatiemodule.
 4. Selecteer Verzenden.

Inhoud van de aanmeldingsmodule wijzigen

De aanmeldingsmodule wordt weergegeven wanneer Directe toegang is ingeschakeld. Je kunt tekst voor de module toevoegen op de pagina Module wijzigen voor de aanmeldingsmodule. De tekst wordt samen met de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord weergegeven in de module.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Open het menu en selecteer Inhoud bewerken.
 4. Voer in het veld Tekst de tekst in die in het tekstvak van de module moet worden weergegeven. Je kunt hier tekst met HTML-codes invoeren. Gebruikers mogen niet de tags <body>, <form> of <form element> toevoegen. Wanneer ze dat wel doen, kunnen er problemen ontstaan wanneer de pagina wordt geopend door eindgebruikers.
 5. Selecteer Verzenden.