Modules en module-eigenschappen worden ingesteld en bijgewerkt via de pagina Module-eigenschappen. Deze pagina's bevatten dezelfde opties voor het configureren van modules. Om de inhoud van een module te bewerken, ga je naar de pagina Modules, open je het menu van een module en selecteer je Inhoud bewerken.

Nadat je de pagina Module-eigenschappen hebt voltooid en Verzenden hebt geselecteerd, wordt de pagina Module bewerken weergegeven. De inhoud van de module kunt u via deze pagina bepalen en de inhoud varieert afhankelijk van het type module dat u maakt.


Module-eigenschappen wijzigen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Selecteer Module maken of selecteer Eigenschappen bewerken in het menu van een module. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven.
  Module-eigenschappen
  Optie Beschrijving
  Titel [v] Voer een titel in voor de module of wijzig deze.
  Moduletype [v] Selecteer een type module in de keuzelijst. Het geselecteerde type module kunt u achteraf niet meer wijzigen.
  Modulecategorie[v] Selecteer een categorie voor de module in de keuzelijst.
  Referentienaam Typ een naam die eenvoudig kan worden onthouden.
  Beschrijving Voer een beschrijving in voor de module of wijzig deze. Gebruikers kunnen de beschrijving zien wanneer ze modules selecteren die moeten worden weergegeven op een tabblad.
  Gebruikers toestaan om de module aan te passen Selecteer Ja of Nee zodat gebruikers de inhoud van de module al dan niet kunnen wijzigen. Er wordt een potloodpictogram in de hoek rechtsboven van de module weergegeven. Wanneer een gebruiker het pictogram selecteert, wordt een pagina weergegeven waar de inhoud van de module kan worden bewerkt. Deze optie is niet beschikbaar voor Blackboard Learn - Basic Edition-clients.
  Gebruikers toestaan om de module te ontkoppelen Selecteer Ja of Nee zodat de module door een gebruiker van het tabblad al dan niet kan worden verwijderd.
  Systeembeschikbaarheid Selecteer Ja om de module beschikbaar te stellen.
  Beschikbaar voor gebruik op pagina van cursusmodule Selecteer Ja om de module beschikbaar te stellen op de pagina's van een cursusmodule.
  Beschikbaar voor gebruik op pagina van organisatiemodule Selecteer Ja om de module beschikbaar te stellen op de pagina's van een organisatiemodule.
  Beschikbaar voor gebruikers voor selectie uit modulelijst Selecteer Ja zodat gebruikers de module uit de modulelijst kunnen selecteren. Als u Nee selecteert, maar de module is geselecteerd als onderdeel van de Standaardinhoud, kunnen gebruikers de module altijd zien. De module wordt niet weergegeven op de pagina Inhoud waar gebruikers modules kunnen selecteren.
  Beschikbaar voor Selecteer Iedereen of Specifieke rollen. Wanneer u Specifieke rollen selecteert, schakelt u de selectievakjes in voor de rollen die de bevoegdheid hebben het tabblad weer te geven.
  Asynchroon laden toestaan Schakel dit selectievakje in als de module asynchroon mag worden geladen. De gebruiker keert terug naar de portaalpagina, ongeacht of deze module al dan niet is geladen.
  Datum- en tijdbeperkingen

  Modules met een datumbeperking worden pas weergegeven aan gebruikers als de begindatum van de module is bereikt. Vanaf de einddatum hebben gebruikers geen toegang meer tot de module.

  Gedelegeerd beheer Voer de gebruikersnamen in voor alle gebruikers die bevoegdheden moeten hebben voor het wijzigen en toevoegen van module-inhoud. Plaats een komma tussen de gebruikersnamen. De gebruikers die zijn geselecteerd voor beheer van een module, zien een knop Modulebeheer op het tabblad waarmee ze de inhoud van de module kunnen wijzigen.

  De optie Gebruikers toestaan om de module te ontkoppelen wordt niet weergegeven voor Content Collection-modules.

 4. Selecteer Verzenden.