Waarom taalpakketten maken?

Het zelf maken van taalpakketten en het aanpassen van bestaande taalpakketten biedt verschillende mogelijkheden. Zo kun je een taalpakket maken om de huisstijl van de instelling uit te dragen, maar ook om informatie voor specifieke instellingen, cursussen, gebruikers of rollen aan te bieden.

Taalpakketten bestaan uit drie onderdelen:

  • Gebruikersinterface (UI)
  • Thema's en afbeeldingen
  • Help-koppelingen

Als u een aangepast taalpakket gaat maken, kan het nodig zijn een of meer van deze onderdelen te wijzigen. In de onderstaande tabel worden enkele veelvoorkomende doelstellingen beschreven voor het maken van een taalpakket. Daarnaast wordt aangegeven welke onderdelen hiervoor het meest geschikt zijn.

Doelstellingen voor het maken van taalpakketten
Doelstelling Gebruikersinterface Thema's Documentatie
Taal leren door onderdompeling Ja Ja Ja
Culturele identiteit uitdragen Ja Ja Nee
Specifieke instructies geven Ja Ja Ja
Culturele integratie verstevigen Ja Ja Ja
Huisstijl van instellingen uitdragen Ja Ja Nee

Gebruikersinterface

Via de taalpakketeditor heb je toegang tot de landinstellingsbundels die overal in het systeem worden gebruikt. Aangezien de UI (gebruikersinterface) het onderdeel van het taalpakket is waarmee gebruikers van Blackboard Learn het meest te maken hebben, heeft het aanpassen van deze landinstellingsbundels de grootste impact.

Taalonderdompeling en culturele integratie zijn overduidelijke voordelen, maar de bundels kunnen ook worden aangepast om informatie toe te voegen voor het afdwingen van regels en aanbevolen procedures binnen de instelling. Stel dat een instelling bepaalde regels wil introduceren met betrekking tot het downloaden van Grade Center-gegevens. Het veld instructor.exportDownloadGrades.instructions in de landinstellingsbundel gradebook.properties kan dan worden aangepast om specifieke downloadinstructies toe te voegen die cursusleiders moeten volgen.

Meer informatie over het gebruik van de taalpakketeditor


Thema's

De Cascading Style Sheets (CSS) van een thema kunnen worden aangepast om de huisstijl van een instelling door te voeren in het systeem. Veel instellingen passen thema's aan om communities te stimuleren en Blackboard Learn nog uitnodigender te maken. Thema's kunnen ook worden gebruikt om ontwerpelementen van Blackboard Learn te wijzigen, zoals lettertypen, kleurenschema's en achtergrondafbeeldingen.

Meer informatie over thema's


Help-koppelingen

De bundels documentation.properties bevatten de URL-koppelingen naar documentatie die wordt aangeboden door Blackboard. Je kunt de velden in deze bundel laten verwijzen naar je eigen documentatie.

Meer informatie over het aanpassen van de Help-ervaring


Alle onderdelen

Als je alle drie de onderdelen van een taalpakket aanpast, resulteert dit in een ervaring voor de gebruikers van Blackboard Learn die zowel inhoudelijk als cultureel volledig is afgestemd op de regio waarin de instelling zich bevindt. Het weergeven van de UI in de taal van het land of de regio stimuleert niet alleen taalonderwijs, maar ook culturele integratie. Het aanpassen of introduceren van cultureel relevante ontwerpelementen kan bijdragen aan het verstevigen van de culturele normen, maar ook de eigen identiteit van een instelling stimuleren. De mogelijkheid om de documentatie van Blackboard Learn aan te passen, betekent dat een instelling relevante informatie op de gewenste manier kan aanbieden.


Bewerkte taalpakketten onderhouden

Elke keer dat er een nieuwe versie van Blackboard Learn wordt geïnstalleerd, moeten aanpassingen van taalpakketten worden doorgevoerd in de taalpakketten van de nieuwe versie.

Meer informatie over het onderhouden van bewerkte taalpakketten