Hier vind je informatie over problemen die kunnen optreden tijdens het maken, wijzigen en implementeren van taalpakketten in Blackboard Learn.

Verbroken koppelingen naar documentatiebronnen

Nadat een taalpakket is bijgewerkt of gewijzigd, hebben gebruikers vanuit Learn geen toegang meer tot de Blackboard Help. In plaats daarvan belanden ze op de Help-pagina Kan pagina niet vinden met het bericht:

Sorry, we kunnen de pagina of het document waarnaar je zoekt niet vinden.

Dit geeft aan dat de bestaande koppelingen naar de documentatie zijn verbroken door het bijwerken van het taalpakket.

Open het gewijzigde taalpakket en controleer of de koppelingen bij documentation.properties voor het Nederlands naar het juiste materiaal verwijzen.


Problemen met de samenwerkingsserver

Als je een aangepast taalpakket implementeert in een omgeving met load balancing (verdeling van belasting over verschillende servers), kan dit problemen met de samenwerkingsserver veroorzaken. Dit geldt alleen voor gebruikers die werken met het aangepaste taalpakket. Als een taalpakket wordt aangepast, wordt er op de volgende locatie op de toepassingsserver een nieuw jar-bestand aangemaakt:

blackboard/apps/collab-server/http/webapps/clientlib/uwtaalpakket-collab-locale.jar

Dit nieuwe jar-bestand wordt echter niet op de samenwerkingsserver zelf gemaakt, wat dit probleem tot gevolg heeft.

Er zijn twee oplossingen voor dit probleem:

Oplossing 1

 1. Meld u aan bij de samenwerkingsserver.
 2. Navigeer naar deze locatie: blackboard/content/locale/YOURLANGUAGEPACK/collab/
 3. Voer het volgende script uit:

  [root@grimlock collab]# cat BuildCollabLocaleJar.sh

  #! /bin/bash

  ## Voor dit script moet de omgevingsvariabele JAVA_HOME zijn ingesteld

  ## Dit script accepteert een optionele parameter voor PATH_TO_COLLAB

  ############## BuildCollabLocaleJar.sh

  #############################

  #

  # WIJZIG DEZE WAARDE ALS JE DIT SCRIPT KOPIEERT VOOR EEN ANDERE

  LOCALE

  ################################################################

  ###

  LOCALE=en_US <-------VERVANGEN DOOR LOCALE VAN JE TAALPAKKET

  LOCALE

  PATH_TO_COLLAB=$1

  export LOCALE PATH_TO_COLLAB

  if [ "$PATH_TO_COLLAB" != "" ]; then cd $PATH_TO_COLLAB; fi

  if [ "$JAVA_HOME" = "" ]; then

  echo "JAVA_HOME variabele niet gedefinieerd."

  exit 1

  fi

  echo "JAVA_HOME wordt gebruikt: $JAVA_HOME"

  echo "PATH_TO_COLLAB: $PATH_TO_COLLAB"

  JAR_CMD="$JAVA_HOME/bin/jar -cf"

  JAR_DEPLOY_DIR=../../../../apps/collabserver/

  http/webapps/client-lib/

  export JAR_CMD JAR_DEPLOY_DIR

  JAR_CMD="$JAR_CMD $LOCALE-collab-locale.jar images messages"

  echo "$LOCALE-collab-locale.jar bouwen"

  $JAR_CMD

  echo "$LOCALE-collab-locale.jar implementeren naar $JAR_DEPLOY_DIR"

  cp $LOCALE-collab-locale.jar $JAR_DEPLOY_DIR

  rm $LOCALE-collab-locale.jar

  exit

Oplossing 2

 1. Meld je aan bij de toepassingsserver.
 2. Navigeer naar deze locatie: blackboard/apps/collab-server/http/webapps/client-lib/
 3. Kopieer het nieuwe jar-bestand (gemaakt na de implementatie van het gewijzigde taalpakket) op de toepassingsserver.
 4. Meld u aan bij de samenwerkingsserver.
 5. Plak het nieuwe jar-bestand op dezelfde locatie op de samenwerkingsserver.
 6. Start de samenwerkingsserver opnieuw op.

Problemen met de weergave van pagina's

Het is mogelijk dat de inhoud van bepaalde portaalpagina's en het configuratiescherm voor systeembeheer niet goed wordt weergegeven. In dat geval verschijnt het volgende foutbericht:

can't parse argument number module_title

Dit probleem treedt meestal op na een upgrade. Je kunt dit probleem oplossen door de wijzigingen door te voeren die worden beschreven in het bestand bundle_diff.txt dat deel uitmaakt van de upgrade. Als de upgrade is voltooid, moet u niet vergeten het taalpakket van de nieuwe versie bij te werken.

Open en lees het bestand bundle_diff.txt en werk vervolgens het aangepaste taalpakket bij.

Meer informatie over het onderhouden van taalpakketten


Thema's

Thema's werken alleen goed in Blackboard Learn als ze op de juiste manier zijn opgeslagen. Controleer of de thema's op alle toepassingsservers in de juiste mappen staan.

Thema's moeten na wijziging als standaard worden ingesteld. Dit kan via het configuratiescherm voor systeembeheer.

Ga voorzichtig te werk bij het wijzigen van het CSS-bestand voor een thema. Het is raadzaam hiervoor een teksteditor te gebruiken die kan controleren of de integriteit van de CSS-bestanden niet beschadigd is.

Meer informatie over thema's