In de editor kan de gebruiker één localebundel per keer selecteren en bewerken. Een localebundel is een bestand dat bestaat uit een set gerelateerde tekstreeksen. Het bestand announcements.properties bevat bijvoorbeeld tekstreeksen die betrekking hebben op de mededelingenfunctie. Wanneer een localebundel wordt geopend in Taalpakketeditor, wordt de originele tekst naast de bewerkbare tekst weergegeven. Ook wanneer de tekstreeks is vertaald, blijft de originele tekst ter referentie zichtbaar op de pagina.


Een localebundel wijzigen

Gebruikers kunnen taalpakketten bewerken die zijn geïmporteerd of gekopieerd. Ondersteunde taalpakketten kunnen niet worden bewerkt. Dit zijn de taalpakketten die standaard bij Blackboard Learn worden geleverd. Deze pakketten kunnen wel worden gekopieerd en gebruikt als referentietaal bij het maken van een nieuw taalpakket.

 1. Selecteer Taalpakketten in het configuratiescherm voor systeembeheer.
 2. Selecteer Bewerken in het menu van het taalpakket.
 3. Accepteer de Gebruiksvoorwaarden en selecteer Verzenden.
 4. Selecteer Bewerken in het menu van de relevante localebundel.
 5. Gebruik de knop Opmerkingen verbergen/Opmerkingen weergeven om te kiezen of je opmerkingen in de localebundel wel of niet wilt weergeven. Als deze optie is ingeschakeld, worden de opmerkingen weergegeven in de kolom Referentietaal en geven ze beschrijvende informatie over de tekstreeksen.
 6. Gebruik de lijst Referentietaal om een andere referentietaal te selecteren. De systeemstandaard wordt automatisch weergegeven, maar vertalers kunnen deze op elk gewenst moment wijzigen.
 7. Voeg de nieuwe tekst voor elke tekenreeks toe aan het juiste veld in de kolom Tekst bewerken.
 8. Selecteer Verzenden. Alle inhoud in de kolom Nieuwe taal wordt opgeslagen.

Een localebundel zoeken

Wanneer de gebruiker kleine wijzigingen doorvoert in een bestaand taalpakket, kan de zoekfunctie van pas komen. Met deze functie kan de gebruiker alle localebundels met een bepaald woord of een bepaalde zin selecteren. Wanneer u bijvoorbeeld een taalpakket wilt maken waarin het woord 'cursus' wordt veranderd in 'klas', gebruikt u deze functie om alle plaatsen te vinden waar de term moet worden gewijzigd.

 1. Selecteer Taalpakketten in het configuratiescherm voor systeembeheer.
 2. Selecteer Bewerken in het menu van het taalpakket.
 3. Typ de gewenste term in het veld In bestandsinhoud zoeken naar en selecteer Start.
 4. Er wordt een lijst weergegeven met alle localebundels die tekstreeksen bevatten met het gezochte woord of de gezochte zin.
 5. Selecteer Bewerken in het menu van een bestandsnaam. Zie de bovenstaande instructies voor het bewerken van een localebundel. Bewerk de bundels één voor één.