Batchbestanden zijn speciale bestanden waarmee je tegelijkertijd maximaal 500 cursussen kunt maken of kopiëren.

Meer informatie over richtlijnen voor batchbestanden voor cursussen


Maken via batch

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Wijs naar Cursus maken om het menu te openen en selecteer Batch.
 3. Selecteer op de pagina Maken via batch het veld Bestandslocatie of selecteer Bladeren.
 4. Navigeer in het dialoogvenster Bestand uploaden naar het batchbestand en selecteer Openen.
 5. Selecteer bij Type scheidingsteken het scheidingsteken voor het batchbestand. Als u Automatisch selecteert, wordt het batchbestand geanalyseerd en wordt het scheidingsteken bepaald op basis van het aantal keren dat een teken in het bestand voorkomt.
 6. Als het batchbestand niet het kenmerk Button_Style bevat, gebruik je de opties bij Stijlinstellingen om het navigatiemenu van de cursus op te maken. Als in het batchbestand wel een kenmerk Button_Style is ingesteld voor een cursus, worden de hier opgegeven stijlinstellingen vervangen door de instellingen van het batchbestand.
  In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Beschikbare velden voor stijlinstellingen
  Veld Beschrijving
  Menustijl selecteren
  Voorbeeld U kunt de navigatie van de cursus op twee manieren instellen: via tekstkoppelingen of via afbeeldingen uit de knoppenbibliotheek van Blackboard Learn. Als u de tekst- of knopstijl wijzigt, ziet u direct wat het effect is.
  Stijl (Tekst) Selecteer Tekst om tekstnavigatiekoppelingen te maken voor de cursus.

  Open het menu voor Achtergrondkleur of Tekstkleur als je kleuren wilt definiëren. Selecteer een kleurenstaal om een kleur te selecteren of voer een hexadecimale waarde in voor Kleurwaarde (bijvoorbeeld 00FF00 voor lichtgroen). Als je een hexadecimale waarde invoert of Overslaan selecteert, wordt de kleurenstaal gesloten. Selecteer Voorbeeld om de gekozen kleur te bekijken. Selecteer Toepassen.

  1. Geef een kleurwaarde op in hexadecimale notatie.
  2. Selecteer een staal om een kleur te kiezen.
  3. Bekijk een voorbeeld van de geselecteerde kleur.
  Stijl (Knoppen) Selecteer Knoppen om navigatiekoppelingen in de vorm van afbeeldingen te maken voor de cursus. Selecteer indien nodig het plusteken (+) om de knoppenbibliotheek uit te vouwen.

  Gebruik de menu's om de knoppen te filteren op knoptype, zoals Patroon of Effen, en op knopvorm, zoals Rechthoekig of Afgeronde hoeken.

  Als je wilt filteren op Knopkleur, selecteer je een zoekterm en selecteer je Zoeken. Typ bijvoorbeeld 'blauw' om alle knoppen met 'blauw' in de naam te zoeken. U kunt ook zoeken door een deel van een woord in te voeren. Typ bijvoorbeeld "bl" om alle knoppen te vinden met "bl" in hun naam, zoals Kant groenblauw of Zonlicht blauw.

  1. Filter de knoppenbibliotheek met behulp van de menu's en het zoekvak.
  2. Bekijk knoppen die overeenstemmen met de filtercriteria.
  Standaardweergave van inhoud
  Weergave Inhoud Deze instelling bepaalt hoe cursusbestanden worden weergegeven. Selecteer Alleen pictogram om alleen een pictogram voor het bestandstype weer te geven, Alleen tekst om alleen de bestandsnaam weer te geven of Pictogram en tekst om zowel een pictogram als een bestandsnaam weer te geven.
 7. Selecteer Verzenden.

Cursussen kopiëren (batch)

Voor een betere integratie biedt het nieuwe SIS Framework een verbeterde interface voor het beheer en de verwerking van Snapshot-gegevens. Terwijl de opdrachtregel-snapshots nog steeds zullen werken met oudere gegevensobjecten, worden de Snapshot-opdrachtregeltool en het Snapshot XML-gegevensformaat niet langer ondersteund in Blackboard Learn 9.1 Service Pack 8 en krijgen zij slechts onderhoudscorrecties. Daarnaast worden de Snapshot opdrachtregeltools verwijderd in een toekomstige release. Zie het studenteninformatiesysteem (SIS) voor het voorgestelde alternatief.

U kunt tegelijkertijd verschillende cursussen kopiëren door een batchbestand te gebruiken met de opdrachtregeltool Momentopname.

Als u een batchbestand gebruikt om cursussen te kopiëren, wordt altijd een exacte kopie gemaakt van elke broncursus. Een exacte kopie bevat niet alleen alle cursusgegevens en materialen, maar ook inschrijvingen van gebruikers.

U kunt nieuwe cursussen maken met een batchbestand of u kunt de gegevens en inhoud van een cursus naar een bestaande cursus kopiëren. Als de doelcursus al bestaat, worden de gegevens van de cursus bijgewerkt maar wordt er geen cursusinhoud overschreven.

 1. Maak het batchbestand. De indeling van het batchbestand voor het kopiëren van cursussen is niet hetzelfde als die voor het maken van een nieuwe cursus. In het eerste geval wordt de bestandsindeling zonder opmaak van de tool Momentopname gebruikt.
 2. Voer de opdracht voor het kopiëren via een batchbestand uit in Momentopname vanaf de web- of toepassingsserver. De opdrachtsyntaxis is als volgt, waarbij je path_to_file moet vervangen door het volledige pad naar het batchbestand:
  Syntaxis voor Windows: C:\Blackboard\tools\admin\BatchCourseCopy.cmd path_to_file
  Syntaxis voor UNIX: /usr/local/blackboard/tools/admin/BatchCourseCopy.sh path_to_file
  Het exacte pad naar de map van Blackboard Learn kan variëren al naar gelang de locatie waar Blackboard Learn is geïnstalleerd.
  De opdracht verwerkt alleen een batchkopie voor de standaard virtuele installatie. Als je een batchkopie voor een andere virtuele installatie wilt uitvoeren, moet je de Momentopname-opdracht COPYINTO gebruiken.

Het batchbestand maken

In de Momentopname-indeling bepaalt de eerste rij de kenmerken die moeten worden gekopieerd en de volgende rijen de waarden voor elk kenmerk. Het bestand moet een txt-bestand zijn en het gebruikte scheidingsteken moet overeenkomen met het scheidingsteken dat is gedefinieerd in het bestand snapshot.properties. Standaard wordt het pipe-symbool (|) gebruikt als scheidingsteken.

Voorbeeld:

In dit voorbeeld zie je een batchbestand waarmee via een kopieerbewerking drie nieuwe cursussen worden gemaakt.

EXTERNAL_COURSE_KEY|COURSE_ID|COURSE_NAME|TEMPLATE_COURSE_KEY

HIST101a|HIST101a|Inleiding Amerikaanse geschiedenis tot 1865|HIST101
HIST102a|HIST102a|Inleiding Amerikaanse geschiedenis na 1865|HIST102
HIST103a|HIST103a|Inleiding Geschiedenis van Midden-Amerika|HIST103

EXTERNAL_COURSE_KEY is een kenmerk dat wordt gebruikt voor geavanceerd gegevensbeheer. Als de cursus zou worden gemaakt via het configuratiescherm voor systeembeheer, zou de waarde voor EXTERNAL_COURSE_KEY overeenkomen met de cursus-ID.

Het kenmerk TEMPLATE_COURSE_KEY geeft aan welke broncursus moet worden gekopieerd. De kenmerken COURSE_ID en COURSE_NAME geven aan wat de waarden voor de nieuwe cursus zijn.

Voorbeeld:

Dit voorbeeld bevat een batchbestand waarmee de cursusgegevens en inschrijvingen van een broncursus worden gekopieerd naar drie bestaande cursussen.

EXTERNAL_COURSE_KEY|TEMPLATE_COURSE_KEY

HIST101a|HIST101 HIST102|HIST101 HIST103|HIST101

In dit geval gebruik je geen cursus-ID's of cursusnamen. Het kenmerk EXTERNAL_COURSE_KEY bepaalt de cursus-ID van de doelcursus. Het kenmerk TEMPLATE_COURSE_KEY geeft aan welke broncursus moet worden gekopieerd.