Gebruik de wizard Cursus maken om stapsgewijs een nieuwe cursus in te richten.

Er zijn maar twee stappen vereist in de wizard: het invoeren van gegevens van de cursus en het maken van het cursusmateriaal. Alle andere stappen zijn optioneel.

Als je een instelling niet opgeeft, gebruikt Blackboard Learn hiervoor de standaardwaarde. Nadat u de cursus hebt gemaakt, kunt u instellingen van de cursus wijzigen via het configuratiescherm van de cursus.

Wanneer u de wizard opent, ziet u op de pagina Welkom een voorbeeldcursus. De voortgangsindicator geeft aan op welke pagina van de wizard u bent. Deze indicator kunt u niet wijzigen en vermeldt alleen de stappen in de wizard. Het is dus geen navigatiemenu.


De wizard Cursus maken

 1. De eerste pagina van de wizard Cursus maken is de pagina Welkom.
 2. De voortgangsindicator geeft aan op welke pagina van de wizard u bent.
 3. De pagina Welkom bevat een voorbeeldcursus. Deze cursus kun je niet wijzigen.
 4. Selecteer Volgende om te beginnen met het maken van een cursus.

Met de wizard kun je alleen cursussen maken. Je kunt geen organisaties maken met de wizard.


Een cursus maken met de wizard

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Wijs Cursus maken aan en klik op Wizard.
 3. Als de wizard niet automatisch wordt geopend, selecteer je Start de wizard Cursus maken. De wizard wordt niet geopend als in de browser pop-upvensters worden geblokkeerd. Blackboard adviseert daarom de browser zo in te stellen dat pop-upvensters worden toegestaan binnen Blackboard Learn.
 4. Gebruik de knoppen onder aan de pagina's om door de wizard te navigeren: Annuleren, Vorige, Volgende en Voltooien. Gebruik niet de knoppen van uw browser om te navigeren.
 5. Selecteer Volgende om aan de slag te gaan.
 6. Geef op de pagina Cursusinformatie ten minste waarden op voor Cursusnaam en Cursus-ID. Dit zijn verplichte velden.
  In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Beschikbare velden voor cursusgegevens
  Veld Beschrijving
  Cursusinformatie
  Cursusnaam [v] Voer een naam in voor de cursus. De cursusnaam hoeft niet uniek te zijn. U kunt dus bijvoorbeeld drie cursussen maken die allemaal "Componeren voor beginners" heten. U kunt een cursus op ieder moment een andere naam geven.

  Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd op de inhoud van dit veld.

  Cursus-ID [v] Geef een cursus-ID op. De cursus-ID moet uniek zijn binnen Blackboard Learn. Als u bijvoorbeeld drie cursussen hebt met de naam "Componeren voor beginners", moet u drie verschillende cursus-ID's maken, zoals comp01, comp02 en comp03.

  U kunt cijfers, letters, afbreekstreepjes (-), liggende streepjes (_) en punten (.) gebruiken in een cursus-ID. Alle andere tekens, inclusief spaties, zijn niet toegestaan.

  U kunt een ingestelde cursus-ID achteraf niet meer wijzigen.

  Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd op de inhoud van dit veld.

  Beschrijving Voer een beschrijving in van de cursus. Vergeet niet een korte samenvatting van de cursus te geven en instructies om in te schrijven. De beschrijving wordt weergegeven in de cursuscatalogus.

  Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd op de inhoud van dit veld. Gebruik daarom trefwoorden in het veld die gebruikers waarschijnlijk invoeren als ze naar een cursus gaan zoeken.

 7. Selecteer Next.
 8. Selecteer op de pagina Cursusmaterialen het materiaal dat u als de basis voor deze cursus wilt gebruiken. Je moet cursusmateriaal opgeven. Je kunt achteraf altijd nog extra materiaal voor de cursus toevoegen.
  In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Beschikbare velden voor cursusmateriaal
  Veld Beschrijving
  Een nieuwe cursus maken Selecteer deze optie als je een cursus wilt maken die niet is gebaseerd op een bestaande cursus of sjabloon.
  Een sjabloon gebruiken Selecteer deze optie als u een cursus wilt maken op basis van een cursussjabloon in het systeem. Selecteer vervolgens een sjabloon in de keuzelijst.

  Wanneer u een sjabloon gebruikt, kopieert Blackboard Learn alle cursusinhoud in de sjabloon naar de nieuwe cursus. Als de wizard is voltooid, kunt u de cursusinstellingen en -inhoud van de doelcursus wijzigen.

  Een bestaande cursus kopiëren Selecteer deze optie als u de cursus wilt maken door een bestaande cursus te kopiëren.

  Typ de cursus-ID rechtstreeks in het vak Cursus-ID.

  Als je niet de juiste cursus-ID hebt, selecteer je Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en selecteer Verzenden om deze als de broncursus te gebruiken. Blackboard Learn kopieert de inhoud van de cursus, niet de inschrijvingen of records van gebruikers, naar de nieuwe cursus.

 9. Als je de wizard wilt blijven gebruiken om deze cursus te maken, selecteer je Volgende.
  -OF-
  Selecteer Opslaan en afsluiten om de wizard af te sluiten. Blackboard Learn maakt de cursus met de vereiste gegevens die u hebt opgegeven. Je kunt de cursus verder bewerken buiten de wizard.
 10. Bekijk op de pagina Cursusstijl de huidige stijl van de cursus en de manier waarop inhoud wordt weergegeven. Als je een andere cursus hebt gekopieerd of een sjabloon hebt gebruikt, zijn de stijl en weergave afkomstig uit de broncursus. Selecteer Volgende als je deze stijl en weergave wilt overnemen.
  Als je de stijl of weergave aanpast, gelden de wijzigingen alleen voor de cursus die je nu maakt. De sjabloon of de broncursus blijven ongewijzigd.
  In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Beschikbare velden voor cursusstijl
  Veld Beschrijving
  Menustijl selecteren
  Voorbeeld U kunt de navigatie van de cursus op twee manieren instellen: via tekstkoppelingen of via afbeeldingen uit de knoppenbibliotheek van Blackboard Learn. Als u de tekst- of knopstijl wijzigt, ziet u direct wat het effect is.
  Stijl (Tekst) Selecteer Tekst om tekstnavigatiekoppelingen te maken voor de cursus.

  Open het menu voor Achtergrondkleur of Tekstkleur als je kleuren wilt definiëren. Selecteer een kleurenstaal om een kleur te selecteren of voer een hexadecimale waarde in voor Kleurwaarde (bijvoorbeeld 00FF00 voor lichtgroen). Als je een hexadecimale waarde invoert of Overslaan selecteert, wordt de kleurenstaal gesloten. Selecteer Voorbeeld om de gekozen kleur te bekijken. Selecteer Toepassen.

  1. Geef een kleurwaarde op in hexadecimale notatie.
  2. Selecteer een staal om een kleur te kiezen.
  3. Bekijk een voorbeeld van de geselecteerde kleur.
  Stijl (Knoppen) Selecteer Knoppen om navigatiekoppelingen in de vorm van afbeeldingen te maken voor de cursus. Selecteer indien nodig het plusteken (+) om de knoppenbibliotheek uit te vouwen.

  Gebruik de vervolgkeuzelijsten om de knoppen te filteren op knoptype, zoals Patroon of Effen, en op knopvorm, zoals Rechthoekig of Afgeronde hoeken.

  Als je wilt filteren op Knopkleur, selecteer je een zoekterm en selecteer je Zoeken. Typ bijvoorbeeld 'blauw' om alle knoppen met 'blauw' in de naam te zoeken. U kunt ook zoeken door een deel van een woord in te voeren. Typ bijvoorbeeld "bl" om alle knoppen te vinden met "bl" in hun naam, zoals Kant groenblauw of Zonlicht blauw.

  1. Filter de knopbibliotheek aan de hand van de vervolgkeuzelijsten en het zoekvak.
  2. Bekijk knoppen die overeenstemmen met de filtercriteria.
  Standaardweergave van inhoud
  Weergave Inhoud Deze instelling bepaalt hoe cursusbestanden worden weergegeven. Selecteer Alleen pictogram om alleen een pictogram voor het bestandstype weer te geven, Alleen tekst om alleen de bestandsnaam weer te geven of Pictogram en tekst om zowel een pictogram als een bestandsnaam weer te geven.
 11. Als je de wizard wilt blijven gebruiken om deze cursus te maken, selecteer je Volgende.
  -OF-
  Selecteer Opslaan en afsluiten om de wizard af te sluiten. Blackboard Learn maakt de cursus met de vereiste gegevens die u hebt opgegeven. Je kunt de cursus verder bewerken buiten de wizard.
 12. Op de pagina Cursusmenu kunt je het cursusmenu aanpassen als je de cursus helemaal zelf samenstelt. Als je deze cursus baseert op een sjabloon of broncursus kun je niets wijzigen op deze pagina. Je kunt het cursusmenu achteraf wijzigen in het configuratiescherm voor de cursus.
  • Wijs de knop Toevoegen aan om inhoudsgebieden, pagina's, koppelingen en scheidingslijnen aan de cursus toe te voegen. U kunt een item beschikbaar maken aan ingeschreven gebruikers door het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in te schakelen. Trek de beschikbaarheid van het item in door het selectievakje uit te schakelen.
  • Open het menu van het item om de naam van het item wijzigen of het item te verbergen of te verwijderen.
  • Selecteer en sleep de sorteerknop van het item om het omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.
 13. Als je de wizard wilt blijven gebruiken om deze cursus te maken, selecteer je Volgende.
  -OF-
  Selecteer Opslaan en afsluiten om de wizard af te sluiten. Blackboard Learn maakt de cursus met de vereiste gegevens die u hebt opgegeven. Je kunt de cursus verder bewerken buiten de wizard.
 14. Op de pagina Cursusbeschikbaarheid en -duur geeft u aan wie zich kan inschrijven voor deze cursus en of inschrijving altijd mogelijk is of alleen in een bepaalde periode. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Cursusbeschikbaarheid en -duur
  Veld Beschrijving
  Gasttoegang Als niet-geverifieerde gebruikers zich mogen inschrijven voor de cursus, selecteer je Gasten toestaan.

  Als je wilt voorkomen dat niet-geverifieerde gebruikers zich inschrijven voor de cursus, selecteer je Gasten beperken.

  beschikbaarheid Selecteer Ja om de cursus beschikbaar te stellen. Selecteer Nee om de cursus niet beschikbaar te maken. Gebruikers kunnen zich alleen inschrijven voor beschikbare cursussen.
  Duur Definieer de periode waarin de cursus beschikbaar is.

  Als u geen beperkingen wilt instellen voor de cursus, selecteert u Doorgaand.

  Klik op Datums selecteren en typ waarden in de velden Begindatum en Einddatum als u de cursusbeschikbaarheid wilt beperken.

  Als u de beschikbaarheid van de cursus wilt beperken tot een bepaald aantal dagen na de inschrijvingsdatum van een student, selecteert u Dagen vanaf datum van inschrijving en voert u het aantal dagen in.

  In de onderstaande tabel wordt beschreven welk type toegang verschillende gebruikersrollen hebben tot een cursus die niet beschikbaar is.

  Toegang voor cursusrollen wanneer de cursus niet beschikbaar is
  Cursusrol Toegang wanneer de cursus niet beschikbaar is
  Studenten Cursus die zijn ingesteld op niet beschikbaar, worden niet weergegeven in de module Mijn cursussen van de student op het tabblad Mijn instelling of in de Cursuslijst van de student op het tabblad Cursussen. Studenten hebben geen toegang tot een cursus die is ingesteld op Niet beschikbaar.
  Cursusleiders Cursussen die zijn ingesteld op Niet beschikbaar, worden weergegeven in het gedeelte Cursussen die u geeft van de module Mijn cursussen en in de cursuslijst op het tabblad Cursussen. Hoewel de cursus is ingesteld als Niet beschikbaar, is deze wel toegankelijk voor de cursusleider.
  Cursusbouwers en onderwijsassistenten Cursussen die zijn ingesteld op Niet beschikbaar, worden weergegeven in het gedeelte Cursussen waaraan u deelneemt van de module Mijn cursussen en in de cursuslijst op het tabblad Cursussen. De cursus wordt aangegeven als Niet beschikbaar. De cursus is wel toegankelijk voor cursusbouwers en onderwijsassistenten.
  Beoordelaars Cursussen die zijn ingesteld op Niet beschikbaar, worden weergegeven in het gedeelte Cursussen waaraan u deelneemt van de module Mijn cursussen en in de cursuslijst op het tabblad Cursussen . Hoewel de cursus voor andere gebruikers is ingesteld als Niet beschikbaar, is deze wel toegankelijk voor beoordelaars.
 15. Als je de wizard wilt blijven gebruiken om deze cursus te maken, selecteer je Volgende.
  -OF-
  Selecteer Opslaan en afsluiten om de wizard af te sluiten. Blackboard Learn maakt de cursus met de vereiste gegevens die u hebt opgegeven. Je kunt de cursus verder bewerken buiten de wizard.
 16. Stel op de pagina Cursusinschrijvingen de regels voor het inschrijven voor deze cursus in.
  Regels voor cursusinschrijving
  Veld Beschrijving
  Inschrijvingsopties
  Via cursusleider/systeembeheerder Selecteer Via cursusleider/systeembeheerder als een cursusleider of beheerder alle inschrijvingen moet verwerken. Schakel het selectievakje Studenten toestaan om inschrijvingsaanvragen per e-mail naar de cursusleider te verzenden in als studenten aanvragen voor inschrijving per mail mogen versturen. Schakel dit selectievakje uit om deze manier van inschrijven niet beschikbaar te maken.
  Zelfinschrijving Selecteer Zelfinschrijving als gebruikers zichzelf mogen inschrijven voor de cursus.

  Als u zelfinschrijving wilt beperken tot een bepaalde periode, schakelt u de selectievakjes Begindatum en Einddatum in en geeft u aan wanneer gebruikers zich kunnen inschrijven voor de cursus.

  Om de inschrijving te beperken tot gebruikers met een toegangscode, schakelt u het selectievakje Toegangscode vereisen voor inschrijving in. Typ vervolgens de tekst voor de toegangscode.

 17. Selecteer Opslaan en afsluiten om de wizard af te sluiten. Blackboard Learn maakt de cursus met de vereiste gegevens die u hebt opgegeven. Je kunt de cursus verder bewerken buiten de wizard.