Als je een cursus maakt die erg veel lijkt op een bestaande cursus, kun je de bestaande cursus kopiëren om een nieuwe cursus te maken.

Je kunt al het cursusmateriaal of een subset kopiëren naar een nieuwe of bestaande cursus. Daarnaast kunt u aangeven of u inschrijvingen van gebruikers ook wilt opnemen in de doelcursus. Als twee cursussen bijvoorbeeld wel hetzelfde materiaal gebruiken maar elke cursus voor een andere groep studenten bedoeld is, kunt u alleen het cursusmateriaal van een cursus kopiëren, dus zonder de inschrijvingen van gebruikers. Als een cursus bestemd is voor het eerste semester van een cursus die twee semesters beslaat met dezelfde groep studenten, kunt u een deel van het cursusmateriaal plus de inschrijvingen kopiëren.

Gegevens van gebruikers worden nooit gekopieerd tussen cursussen. Dit zijn gegevens zoals cijfers, toetsscores, blogberichten en -opmerkingen, dagboekbijdragen en -opmerkingen, discussielijnen, wiki-inhoud, gegevens van samenwerkingssessies en gebruikersstatistieken.

Als de gekopieerde delen van een cursus koppelingen bevatten naar materiaal dat niet naar de doelcursus wordt gekopieerd, werken de koppelingen niet in de doelcursus. Als een gebied van de cursus bijvoorbeeld is gekoppeld aan een toets en je de toetsen niet kopieert, werkt de koppeling naar de toets niet. Om die reden moet u de doelcursus achteraf controleren en verbroken koppelingen herstellen of verwijderen.

De cursus die je kopieert, is de broncursus. De cursus die je maakt of waaraan je materiaal toevoegt, is de doelcursus.

Je kunt verschillende cursussen tegelijk kopiëren door een batchbestand te gebruiken.

Meer informatie over het maken van cursussen via batchbestanden


Gebruikersbevoegdheden en Content Collection-items

Alle gebruikers van een cursus hebben leesmachtigingen voor items van Content Management die aan de cursus zijn gekoppeld.

Wanneer je een cursus kopieert, worden bevoegdheden voor Content Collection-items automatisch bijgewerkt door Blackboard Learn. Dit gebeurt voor alle cursusgebieden behalve beoordelingen. Dit moet je zelf doen door naar de pagina Content Collection te gaan en handmatig de bevoegdheden bij te werken voor Content Collection-items die zijn gekoppeld aan toetsen, enquêtes en vragenpools.


Gebruikersbevoegdheden voor het kopiëren van cursussen

U moet beheerbevoegdheden hebben voor de cursusmap om cursusbestanden te kunnen toevoegen aan een cursuspakket of om cursusbestanden uit een cursuspakket te kunnen toevoegen aan een doelmap. Als je geen beheerbevoegdheden hebt, wordt mogelijk niet alle inhoud gekopieerd.

Als de instelling toegang heeft tot inhoudsbeheer, zijn alleen leesbevoegdheden nodig om koppelingen naar cursusbestanden toe te voegen. Beheerbevoegdheden zijn nodig om kopieën van de cursusbestanden toe te voegen.

Alle cursusgebruikers krijgen leesbevoegdheden voor de gekopieerde cursusbestanden. Gebruikers met de volgende rollen krijgen beheermachtigingen:

 • Cursusleiders
 • Cursusbouwers
 • Onderwijsassistenten

Meer informatie over het beheer van cursusbestanden


Cursusmateriaal

Wanneer je een cursus kopieert, geef je aan welk cursusmateriaal je wilt opnemen in de doelcursus. Op deze manier kun je inhoudsgebieden, samenwerkingssessies en contactpersonen wel toevoegen, maar dagboekbijdragen uitsluiten.

Als je een nieuwe cursus maakt, moet je ten minste één van deze gebieden selecteren: Inhoud, Contactpersonen of Instellingen. Als je geen van deze gebieden selecteert, verschijnt er een waarschuwing en kan Blackboard Learn geen nieuwe cursus maken.

In de volgende tabel worden de verschillende typen cursusmateriaal beschreven die je kunt kopiëren.

Typen cursusmateriaal die u kunt kopiëren
Cursusmateriaal Beschrijving
Inhoudsgebieden Cursusmateriaal wordt gekopieerd, inclusief geüploade bestanden, leermodules en koppelingen. Gebruikers kunnen ook cursusinformatie, cursusinhoud en regels voor adaptieve inhoud kopiëren.
Regels voor adaptieve inhoud Deze optie is alleen beschikbaar als het selectievakje Inhoudsgebieden is ingeschakeld.
Mededelingen Alle mededelingen worden gekopieerd.
Blogs Alle blogs worden gekopieerd. Blogberichten of -opmerkingen worden niet gekopieerd, aangezien deze items worden beschouwd als gebruikersgegevens.
Agenda Alle agendagebeurtenissen worden gekopieerd.
Samenwerkingssessies Alle samenwerkingssessies worden gekopieerd. Gebruikersgegevens uit sessies worden niet gekopieerd.
Contactpersonen Alle contactpersonen worden gekopieerd.
Gedelegeerde beoordeling Gedelegeerde beoordelaars en instellingen worden overgebracht naar de nieuwe cursus wanneer je een van de volgende opties kiest:
 • Cursus kopiëren met gebruikers (exacte kopie).
 • Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus met het selectievakje Inschrijvingen opnemen in de kopie ingeschakeld.

Zonder inschrijvingen

Wanneer u een cursus zonder inschrijvingen kopieert naar een nieuwe cursus, blijft de instelling voor het delegeren van bestaande opdrachten met gedelegeerde beoordeling ingeschakeld.

Wanneer u een cursus zonder inschrijvingen kopieert of importeert in een bestaande cursus, blijft de instelling voor het delegeren van bestaande opdrachten met gedelegeerde beoordeling ingeschakeld. Alle huidige gebruikers die toestemming hebben om af te stemmen, worden eveneens ingesteld voor het beoordelen van alle inzendingen.

Discussieruimte Wanneer je cursusmateriaal voor de discussieruimte kopieert, importeert of exporteert, kun je desgewenst voor elke discussielijn in een forum (anoniem) een beginbericht toevoegen aan het pakket. Niet alle discussielijnen worden gekopieerd, aangezien deze items worden beschouwd als gebruikersgegevens.
Verklarende woordenlijst Alle termen in de verklarende woordenlijst worden gekopieerd.
Kolommen en instellingen van Grade Center Alle items in Grade Center, inclusief alle instellingen, zoals type, categorieën en weergaveopties, worden gekopieerd.
Groepsinstellingen Groepsnamen, instellingen voor toolbeschikbaarheid en namen van discussieforums worden gekopieerd.
Dagboeken Alle dagboeken worden gekopieerd. Dagboekbijdragen of -opmerkingen worden niet gekopieerd, aangezien deze items worden beschouwd als gebruikersgegevens.
Retentie Center Alle regels van het Retentie Center worden gekopieerd.

-OF-

Tijdens het importeren of kopiëren worden bestaande regels van het Retentie Center vervangen door geïmporteerde/gekopieerde regels.

De instelling bepaalt tot welke tool u toegang hebt.

Rubrieken Alle rubrieken worden gekopieerd.
Instellingen Hiermee worden de volgende cursusinstellingen gekopieerd:
 • Naam cursus
 • Cursusbeschrijving
 • Cursusbeginpunt
 • Cursusontwerp
 • Cursusbanner
 • Blackboard-tools
 • Building Block-tools
 • Inhoudstools
 • Cursus-ID
 • Cursusbeschikbaarheid: Wanneer je een cursus naar een bestaande cursus kopieert, wordt de ingestelde beschikbaarheid van de doelcursus vervangen door de beschikbaarheid van de broncursus. Als de doelcursus bijvoorbeeld niet beschikbaar is maar de broncursus wel, wordt de beschikbaarheid van de doelcursus gewijzigd in beschikbaar.
 • Gasttoegang
 • Waarnemertoegang
 • Cursusduur
 • Inschrijvingsopties
Harmonisering van standaarden Alle harmoniseringen van standaarden worden gekopieerd.
Taken Alle taken worden gekopieerd.
Toetsen, enquêtes en pools Alle beoordelingen en enquêtes worden gekopieerd, inclusief vragen en implementatieopties. Alle vragenpools worden gekopieerd.
Wiki's Alle wiki's worden gekopieerd. Opmerkingen of wikipagina's van studenten worden niet gekopieerd, aangezien deze items worden beschouwd als gebruikersgegevens.

Cursusmenu's

Wanneer u cursusmateriaal naar een bestaande cursus kopieert, bestaat de kans dat het cursusmenu van de doelcursus al inhoud en tools bevat. Het cursusmenu kan dezelfde naam hebben en van hetzelfde type zijn of de namen en de typen zijn verschillend tussen de twee cursussen.

Cursusmenu's worden op de volgende manier verwerkt door Blackboard Learn:

 • Als het cursusmateriaal niet bestaat in de doelcursus, wordt het inhoudsgebied toegevoegd door Blackboard Learn. Stel dat de broncursus een inhoudsgebied bevat met de naam "Tools" met daarin blogs en dagboeken. De doelcursus bevat geen blogs of dagboeken. Na het kopiëren bevat de doelcursus een inhoudsgebied met de naam "Tools" met daarin blogs en dagboeken.
 • Als een cursusgebied in beide cursussen dezelfde naam heeft en van hetzelfde type is, voegt Blackboard Learn de inhoud toe aan het inhoudsgebied in de doelcursus. De aanwezige inhoud in de doelcursus wordt niet verwijderd of vervangen. Stel dat beide cursussen een inhoudsgebied bevatten met de naam "Tools" met daarin blogs en dagboeken. Het gebied "Tools" in de broncursus bevat daarnaast discussieforums. Nadat u de cursus hebt gekopieerd, bevat het inhoudsgebied "Tools" van de doelcursus niet alleen blogs en dagboeken, maar ook discussieforums.
 • Als een cursusgebied in beide cursussen dezelfde naam heeft maar het inhoudstype verschilt, voegt Blackboard Learn het cursusgebied toe aan de doelcursus en wordt de naam uitgebreid met een nummer. Stel dat de doelcursus een inhoudsgebied bevat met de naam "Tools" met daarin blogs en dagboeken. De broncursus bevat ook een inhoudsgebied met de naam "Tools", alleen bevat dat gebied cursusbestanden. Nadat u de cursus hebt gekopieerd, bevat de doelcursus twee inhoudsgebieden: het oorspronkelijke "Tools" en het nieuwe "Tools1".

De knop Cursus kopiëren gebruiken

Bij de andere procedures in dit onderwerp wordt je gevraagd de cursus te zoeken die je wilt kopiëren en vervolgens het menu van de cursus te openen om te beginnen.

Als u echter de exacte cursus-ID's weet van de bron- en doelcursus, kan het sneller zijn om de functie cursus kopiëren te gebruiken.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursussen de optie Cursus kopiëren.
 3. Geef aan wat voor kopieerbewerking u wilt uitvoeren. Raadpleeg de andere procedures in dit onderwerp voor meer informatie.
 4. Typ de cursus-ID in het vak Broncursus-ID.

  Meer informatie over cursussen en inschrijvingen.

  Als je niet weet wat de cursus-ID is, selecteer je Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en selecteer Verzenden om deze als de broncursus te gebruiken.

 5. Typ de cursus-ID in het vak Doelcursus-ID. Als deze cursus nog niet bestaat, maakt Blackboard Learn een nieuwe cursus met de ID die je hier opgeeft.
 6. Selecteer Verzenden.

Cursusmateriaal toevoegen aan een bestaande cursus

U kunt cursusmateriaal toevoegen aan een bestaande cursus door het materiaal uit een andere cursus te kopiëren. Op deze manier behoud je het cursusmateriaal, de inschrijvingen van gebruikers en records van de bestaande cursus, terwijl je de beschikking krijgt over nieuw cursusmateriaal.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open het menu van de cursus en selecteer Kopiëren.
 4. Selecteer Cursusmateriaal kopiëren naar een bestaande cursus in het menu Kopieertype selecteren.
 5. Typ in het vak Doelcursus-ID de cursus-ID van de cursus waaraan je het materiaal wilt toevoegen. Als je niet weet wat de cursus-ID is, selecteer je Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en selecteer Verzenden om deze als de doelcursus te gebruiken.
 6. Selecteer Verzenden.
 7. Schakel bij Cursusmateriaal selecteren het selectievakje in van elk type cursusmateriaal dat je naar de doelcursus wilt kopiëren.

  Meer informatie over cursusmateriaal

 8. Selecteer in het gedeelte Bestandsbijlagen de optie om koppelingen te kopiëren naar:
  Voorheen, wanneer gebruikers kozen om kopieën van cursusbestanden in te sluiten, maakte de hele cursusbestandenmap deel uit van het pakket. Met deze nieuwe optie kunnen gebruikers kiezen om de hele map bestanden te nemen of alleen die bestanden die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan cursusinhoud. Uw instelling bepaalt welke opties beschikbaar zijn bij het koppelen van cursusbestanden om cursussen te kopiëren.
  • Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren: er worden geen kopieën van gekoppelde bestanden opgenomen in de kopie. De gekopieerde cursus bevat dezelfde set met koppelingen en deze koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke locatie van de koppeling, zoals gedefinieerd in de broncursus.
  • Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren: Hiermee maakt u kopieën van gekoppelde bestanden, maar ALLEEN die bestanden die gekoppeld zijn. Bestanden in de basismap van de cursus die niet zijn gekoppeld aan inhoud in de cursus, worden niet opgenomen in de kopie.
  • Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus): Hiermee maakt u kopieën van ALLE bestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of deze bestanden gekoppeld zijn aan cursusinhoud of niet.
   U hebt beheermachtigingen nodig voor een item om kopieën van die bestanden op te nemen. Als je niet over deze machtigingen beschikt, worden sommige bestanden mogelijk niet gekopieerd.
 9. Als je kopieën van de cursusbestanden toevoegt, selecteer je Grootte berekenen om te controleren of het cursuspakket niet groter is dan de toegestane limiet voor kopiëren. Selecteer Pakketinhoud beheren als je het pakket kleiner wilt maken en schakel de selectievakjes in van de bestanden die je wilt verwijderen. De grootte van het pakket wordt direct aangepast wanneer u bestanden uitsluit, zodat u weet wanneer het cursuspakket aan de limiet voldoet. Selecteer Verzenden om het gewijzigde pakket te kopiëren.
 10. Als u de gebruikers van de broncursus samen met het nieuwe materiaal wilt toevoegen, selecteert u Inschrijvingen opnemen in de kopie. Hiermee worden alleen de gebruikers en hun rol in de cursus gekopieerd. Gebruikersgegevens zoals cijfers en bijdragen aan een discussieforum worden niet gekopieerd.

  Meer informatie over het kopiëren van volledige gebruikersgegevens, zoals cijfers

 11. Selecteer Verzenden.

Gebruikers verplaatsen naar een andere cursus

Je kunt inschrijvingen kopiëren tussen cursussen, zelfs als je geen cursusmateriaal kopieert.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open het menu van de cursus en selecteer Kopiëren.
 4. Selecteer Cursusmateriaal kopiëren naar een bestaande cursus in het menu Kopieertype selecteren als de doelcursus al bestaat of Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus als je een nieuwe cursus maakt.
 5. Typ in het vak Doelcursus-ID de cursus-ID van de cursus waaraan je het materiaal wilt toevoegen. Als je niet weet wat de cursus-ID van een bestaande cursus is, selecteer je Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en selecteer Verzenden.
 6. Selecteer Verzenden.
 7. Schakel bij Cursusmateriaal selecteren het selectievakje in van elk type cursusmateriaal dat je naar de doelcursus wilt kopiëren. Als u alleen inschrijvingen wilt verplaatsen, dus zonder cursusmateriaal, laat u deze selectievakjes uitgeschakeld.
 8. Selecteer Inschrijvingen opnemen in de kopie. De gebruikers en hun cursusrollen worden nu gekopieerd naar de doelcursus. Gebruikersgegevens zoals cijfers en bijdragen aan een discussieforum worden niet gekopieerd.

  Meer informatie over het kopiëren van volledige gebruikersgegevens, zoals cijfers

 9. Selecteer Verzenden.

Een nieuwe cursus maken

Als u cursusmateriaal naar een nieuwe cursus kopieert, wordt er een cursus gemaakt in Blackboard Learn en wordt deze gevuld met inhoud uit een bestaande cursus. Het cursusmenu van de broncursus vervangt het standaardcursusmenu in de nieuwe cursus.

Meer informatie over inhoud die is bijgevoegd bij het maken van cursuspakketten.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open het menu van de cursus en selecteer Kopiëren.
 4. Selecteer Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus in het menu Kopieertype selecteren.
 5. Typ de cursus-ID van de bestaande cursus in het vak Broncursus-ID.
  Als je niet weet wat de cursus-ID is, selecteer je Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en selecteer Verzenden om deze als de broncursus te gebruiken.
 6. Typ de cursus-ID voor de nieuwe cursus in het vak Doelcursus-ID. Gebruik hierbij de naamgevingsconventie van uw instelling.
 7. Selecteer Verzenden.
 8. Schakel bij Cursusmateriaal selecteren het selectievakje in van elk type cursusmateriaal dat je naar de doelcursus wilt kopiëren.
  Je moet minimaal één van de volgende gebieden selecteren: Inhoud, Contactpersonen of Instellingen. Als je geen van deze gebieden selecteert, verschijnt er een waarschuwing en kan Blackboard Learn geen nieuwe cursus maken.
 9. Selecteer in het gedeelte Bestandsbijlagen de optie om koppelingen te kopiëren naar:
  Voorheen, wanneer gebruikers kozen om kopieën van cursusbestanden in te sluiten, maakte de hele cursusbestandenmap deel uit van het pakket. Met deze nieuwe optie kunnen gebruikers kiezen om de hele map bestanden te nemen of alleen die bestanden die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan cursusinhoud. Uw instelling bepaalt welke opties beschikbaar zijn bij het koppelen van cursusbestanden om cursussen te kopiëren.
  • Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren: er worden geen kopieën van gekoppelde bestanden opgenomen in de kopie. De gekopieerde cursus bevat dezelfde set met koppelingen en deze koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke locatie van de koppeling, zoals gedefinieerd in de broncursus.
  • Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren: Hiermee maakt u kopieën van gekoppelde bestanden, maar ALLEEN die bestanden die gekoppeld zijn. Bestanden in de basismap van de cursus die niet zijn gekoppeld aan inhoud in de cursus, worden niet opgenomen in de kopie.
  • Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus): Hiermee maakt u kopieën van ALLE bestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of deze bestanden gekoppeld zijn aan cursusinhoud of niet.
   U hebt beheermachtigingen nodig voor een item om kopieën van die bestanden op te nemen. Als je niet over deze machtigingen beschikt, worden sommige bestanden mogelijk niet gekopieerd.
 10. Als u de inschrijvingen voor alle gebruikers van een cursus wilt kopiëren, schakelt u het selectievakje Inschrijvingen opnemen in de kopie in. Hiermee worden alleen de gebruikers en hun rol in de cursus gekopieerd. Gebruikersgegevens zoals cijfers en bijdragen aan een discussieforum worden niet gekopieerd.

  Meer informatie over het kopiëren van volledige gebruikersgegevens, zoals cijfers

 11. Selecteer Verzenden.

Een exacte kopie van een cursus maken, inclusief gebruikers

Een exacte kopie houdt in dat er een nieuwe cursus wordt gemaakt met al het cursusmateriaal, inschrijvingen van gebruikers en toewijzingen van docenten. Als een cursus bijvoorbeeld in twee gedeelten wordt opgesplitst om plaats te bieden aan een groot aantal studenten, kun je een exacte kopie maken en vervolgens de inschrijving aanpassen om twee versies van dezelfde cursus te maken. In tegenstelling tot de andere kopieermethoden, worden bij een exacte kopie wel gebruikersgegevens zoals cijfers en forumbijdragen gekopieerd.

Zie Cursusmateriaal voor meer informatie over items uit Cursusbestanden en Content Collection.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open het menu van de cursus en selecteer Kopiëren.
 4. Selecteer Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus in het menu Kopieertype selecteren.
 5. Typ in het vak Doelcursus-ID de cursus-ID van de cursus waaraan je het materiaal wilt toevoegen. Als je niet weet wat de cursus-ID van een bestaande cursus is, selecteer je Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en selecteer Verzenden.
 6. Selecteer in het gedeelte Bestandsbijlagen de optie om koppelingen te kopiëren naar:

  Voorheen, wanneer gebruikers kozen om kopieën van cursusbestanden in te sluiten, maakte de hele cursusbestandenmap deel uit van het pakket. Met deze nieuwe optie kunnen gebruikers kiezen om de hele map bestanden te nemen of alleen die bestanden die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan cursusinhoud. Uw instelling bepaalt welke opties beschikbaar zijn bij het koppelen van cursusbestanden om cursussen te kopiëren.

  • Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren: er worden geen kopieën van gekoppelde bestanden opgenomen in de kopie. De gekopieerde cursus bevat dezelfde set met koppelingen en deze koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke locatie van de koppeling, zoals gedefinieerd in de broncursus.
  • Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren: Hiermee maakt u kopieën van gekoppelde bestanden, maar ALLEEN die bestanden die gekoppeld zijn. Bestanden in de basismap van de cursus die niet zijn gekoppeld aan inhoud in de cursus, worden niet opgenomen in de kopie.
  • Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus): Hiermee maakt u kopieën van ALLE bestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of deze bestanden gekoppeld zijn aan cursusinhoud of niet.
   U hebt beheermachtigingen nodig voor een item om kopieën van die bestanden op te nemen. Als je niet over deze machtigingen beschikt, worden sommige bestanden mogelijk niet gekopieerd.
 7. Als je kopieën van de cursusbestanden toevoegt, selecteer je Grootte berekenen om te controleren of het cursuspakket niet groter is dan de toegestane limiet voor kopiëren. Selecteer Pakketinhoud beheren als je het pakket kleiner wilt maken en schakel de selectievakjes in van de bestanden die je wilt verwijderen. De grootte van het pakket wordt direct aangepast wanneer u bestanden uitsluit, zodat u weet wanneer het cursuspakket aan de limiet voldoet. Selecteer Verzenden om het gewijzigde pakket te kopiëren.
 8. Als je instelling toegang heeft tot functies voor inhoudsbeheer, kun je bestanden uit Content Collection opnemen in de kopie. Selecteer hiervoor Map selecteren en blader naar een map. Blackboard Learn plaatst de bestanden in een submap van de map die u hier selecteert.
  -OF-
  Als je bestanden van Content Collection wilt negeren, selecteer je Standaardmap cursusbestanden. Blackboard Learn verwerkt geen bestanden van Content Collection als je deze optie selecteert.
 9. Selecteer Verzenden.