Common Cartridge is een initiatief dat wordt geleid door het IMS Global Learning Consortium om het delen van inhoud tussen verschillende LMS-systemen (Learning Management Systems) stimuleert. Het Building Block Common Cartridge Extension wordt standaard geleverd bij Blackboard Learn en kan worden gebruikt door beheerders en cursusleiders om Common Cartridge-pakketten te exporteren en te importeren.

Door Common Cartridge te gebruiken, kunnen cursusleiders en beheerders pakketten exporteren die kunnen worden gebruikt in elk LMS dat Common Cartridge ondersteunt.


Ondersteunde standaarden

Blackboard Learn ondersteunt Common Cartridge-pakketten met de indelingen Common Cartridge 1.0, 1.1 en 1.2. Ga voor meer informatie over Common Cartridge naar IMS Global Learning Consortium.


Exportspecificaties voor Common Cartridge

De standaarden van Common Cartridge zijn ontworpen voor maximale flexibiliteit en het delen van lesmateriaal. Om materiaal te kunnen hergebruiken in een groot aantal systemen, bevat het pakket alleen functies die door de meeste systemen worden ondersteund.

Bestanden, items, discussieforums, webkoppelingen en beoordelingen worden geëxporteerd, maar het is mogelijk dat bepaalde onderdelen worden uitgesloten. Zo worden wel onderwerpen op discussieforums geëxporteerd, maar cijfers niet, omdat dit niet wordt ondersteund door een ander LMS.

Op dit moment worden niet alle soorten vragen of kenmerken voor beoordeling ondersteund door de standaarden van IMS Common Cartridge. Incompatibele vragen worden niet opgenomen in geëxporteerde toetsen en pools.

De volgende inhoudstypen worden ondersteund in overeenstemming met Common Cartridge-standaarden.

Ondersteunde inhoudstypen
Inhoudstype Beschrijving
Cursusbestanden Alle cursusbestanden worden als een map met webinhoud geëxporteerd naar de map /csfiles/home_dir/my_files. Alleen voor bestanden die niet voor alle gebruikers beschikbaar zijn, worden rolbeperkingen toegepast om machtigingen te beperken tot cursusleiders.
Discussieruimte Alle cursusforums worden samen geëxporteerd, inclusief eventueel aanwezige groepsforums. Discussielijnen worden niet geëxporteerd.
Enquêtes Enquêtes worden niet geëxporteerd.
Pools Pools worden geëxporteerd als één groep vragen.
Toetsen De volgende vraagtypen worden geëxporteerd zoals opgegeven:
 • Meerkeuze: inclusief feedback voor elk antwoord. Deelpunten worden niet geëxporteerd.
 • Meerdere antwoordmogelijkheden: inclusief feedback voor elk antwoord. Deelpunten worden niet geëxporteerd.
 • Waar/onwaar
 • Invuloefening: alleen het eerste antwoord wordt geëxporteerd.
 • Open vraag: voorbeeldantwoorden worden geëxporteerd.

Overige toetsgegevens die worden geëxporteerd:

 • Feedback voor juiste en foute antwoorden
 • Algemene feedback
 • Ingesloten afbeeldingen en bestanden in vraagtekst die zijn gekoppeld aan bronbestanden in cursusbestanden
 • Afzonderlijke categorieën (als een vraag meerdere categorieën heeft, wordt er maar één categorie geëxporteerd)

Gegevens en inhoud van toetsen die worden niet geëxporteerd:

 • Aantekeningen cursusleider
 • Informatie over de opmaak
 • Bestandsbijlagen
 • Willekeurige blokken
 • Vragensets
Inhoudsgebieden Cursussen in Common Cartridge-exportpakketten worden uitgepakt in één map met inhoud. Elk inhoudsgebied wordt vervolgens geëxporteerd als een submap binnen de hoofdmap van de cursus. Als een Common Cartridge-pakket bijvoorbeeld is geëxporteerd vanuit een cursus en vervolgens opnieuw is geïmporteerd, resulteert dit in een cursus met één inhoudsgebied met een map voor elk oorspronkelijke inhoudsgebied en een webkoppelingeninhoudsgebied met alle webkoppelingen.

De volgende items worden ondersteund voor een exportbewerking:

 • Mappen
 • Items: tekst die is ingevoerd in de teksteditor wordt geëxporteerd als een HTML-bestand. Bijlagen worden niet als onderdeel van het item geëxporteerd, maar als ze zijn opgeslagen in Cursusbestanden, worden ze wel opgenomen in het cursuspakket.
 • Bestanden: Bestanden worden geëxporteerd als inhoud op internet zonder beschrijvingen en worden weergegeven als koppeling naar het bestand.
 • Koppelingen naar beoordelingen
 • URL's: URL's worden zonder bijbehorende tekst of bijlagen toegevoegd aan het gedeelte Webkoppelingen van het pakket. Als de URL's zijn geïmplementeerd in een inhoudsgebied, staan ze ook in de bijbehorende map.
 • Koppelingen naar discussieforums
Basis LTI-koppelingen Basis LTI-koppelingen kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd. Als een cursusleider een geïmporteerd Common Cartridge-pakket gebruikt, moet de LTI-koppeling in het gebied Pakketten en functies van het configuratiescherm van de cursus worden geconfigureerd om het pakket werkend te krijgen.
Opdrachten Opdrachten worden ondersteund voor export- en importbewerkingen. Het betreft hier een zeer beperkte indeling, wat betekent dat geen gegevens afgezien van de feitelijke inhoud wordt geëxporteerd/geïmporteerd. Tijdens het importeren wordt er een opdracht met één bestandsbijlage gemaakt. Het bestand kan HTML met koppelingen zijn. Als de opdracht niet wordt gebruikt in de hoofdorganisatie, wordt de opdracht hersteld in het inhoudsgebied Opdrachten. Tijdens het exporteren wordt er één bestand geproduceerd, waarin de beschrijving en bijlagen worden samengevoegd. Webinhoud kan ook worden aangemerkt als een opdracht.
Afstemmingen Overeenstemmingen (ook wel harmoniseringen genoemd) met standaarden worden geëxporteerd voor alle Common Cartridge-items. Overeenstemmingen worden alleen hersteld tijdens het importeren als de standaarden aanwezig zijn in het systeem. Als dat niet het geval is, wordt er een (informatieve) vermelding toegevoegd aan het importlogboek. Alleen externe standaarden (van een leverancier) worden geëxporteerd. Aangepaste overeenstemmingen worden genegeerd.

Importspecificaties voor Common Cartridge

Common Cartridge-pakketten die worden geïmporteerd in Blackboard Learn verwerken geaccepteerde inhoud zoals beschreven in de tabel met exportspecificaties. Beheerders en cursusleiders moeten zich er bewust van zijn dat het pakket is bedoeld om zo veel mogelijk inhoud te delen, maar dat cursussen nooit identiek worden gereproduceerd.

Als een Common Cartridge-pakket wordt geïmporteerd, wordt de cursus samengevoegd tot één inhoudsgebied, met daarin verschillende mappen en submappen. Er wordt ook een inhoudsgebied Webkoppelingen toegevoegd aan het cursusmenu om toegang te bieden tot alle URL's in het cursuspakket.


IMS-specificaties

De pakketindeling van Blackboard is gebaseerd op de IMS Content Packaging-specificatie, met extensies ter ondersteuning van specifieke inhoudstypen voor Blackboard Learn:

 • IMS Content Packaging-specificatie 1.1.2
 • IMS Metadata-specificatie 1.2.1
 • IMS Enterprise-specificatie 1.01
 • IMS Question and Test Interoperability-specificatie 1.2

Overeenstemming van standaarden

De optie Overeenstemming van standaarden maakt het mogelijk om overeenstemmingen van standaarden op te nemen. In deze context is de standaard een GUID (globaal unieke ID) die wordt gekoppeld aan de beschrijving van de standaard. Het is aan de installateur om verbinding te maken met de beschrijving van de eigenlijke standaard zoals bepaald door de leverancier. Hoewel de specificatie elke aanbieder ondersteunt, gelden in Blackboard beperkingen waardoor alleen koppeling met standaarden van Academic Benchmark mogelijk zijn.


Het Building Block Common Cartridge beheren

Wanneer je een upgrade voor Blackboard Learn uitvoert, wordt de nieuwste versie van het Building Block Common Cartridge geïnstalleerd. De standaardstatus is ingesteld op Beschikbaar.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Building Blocks in het gedeelte Building Blocks.
 2. Selecteer Geïnstalleerde tools.
 3. Zorg dat in de rij voor de Common Cartridge-extensie zowel Beschikbaarheid als Standaard voor cursus/org. is ingesteld op Beschikbaar.
 4. Selecteer Instellingen.
 5. Schakel Cursusleiders toestaan Common Cartridges te exporteren in of uit.

  Als het cursusleiders niet toegestaan is om te exporteren in Common Cartridge-indeling, kunnen beheerders dit nog doen via het configuratiescherm voor systeembeheer. Zie voor instructies Een Common Cartridge-cursuspakket exporteren via het configuratiescherm voor systeembeheer. Deze instelling heeft geen invloed op het importeren van Common Cartridges. Stel de bouwsteen in op Onbeschikbaar als je niet wilt dat cursusleiders of beheerders Common Cartridge-pakketten importeren.

 6. Selecteer Verzenden.

Een Common Cartridge-cursuspakket exporteren via het configuratiescherm voor systeembeheer

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 3. Open het menu van de cursus.
 4. Selecteer Exporteren/archiveren.
 5. Selecteer Exporteren als Common Cartridge.
 6. Schakel het selectievakje in van de Common Cartridge-versie die door het doelsysteem wordt ondersteund.
 7. Selecteer Verzenden.

Een Common Cartridge-cursuspakket exporteren uit een cursus

 1. Vouw in het configuratiescherm van de cursus het onderdeel Pakketten en functies uit en selecteer Cursus exporteren/archiveren.
 2. Selecteer Exporteren als Common Cartridge.
 3. Schakel het selectievakje in van de Common Cartridge-versie die door het doelsysteem wordt ondersteund.
 4. Selecteer Verzenden.

Het cursuspakket downloaden

 1. Ga naar uw e-mailaccount van Blackboard Learn en controleer of u de bevestigingsmail voor het cursuspakket hebt ontvangen. Deze e-mail bevat een koppeling naar de logbestandinhoud van het pakket en is een bevestiging dat het archiefpakket klaar is.
 2. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 3. Zoek de cursus die je hebt gearchiveerd.
 4. Open het menu van de cursus.
 5. Selecteer Exporteren/archiveren. De pagina Exporteren/archiveren bevat alle export- of archiefpakketten voor deze cursus die niet zijn verwijderd uit Blackboard Learn, zelfs als je het pakket al hebt gedownload. In de bestandsnamen ziet u de datum en tijd waarop het pakket is gemaakt.
 6. Open het menu van een ZIP-bestand.
 7. Selecteer Openen.
 8. Selecteer in het dialoogvenster Bestand openen de optie Bestand opslaan en selecteer OK om het archiefpakket te downloaden op een lokale computer.
 9. Je kunt het pakket ook permanent verwijderen uit Blackboard Learn door het menu van het ZIP-bestand te openen en Verwijderen te selecteren.

Common Cartridge-pakketten importeren

Beheerders en cursusleiders kunnen pakketten in Common Cartridge 1.0-, 1.1- en 1.2-indeling op dezelfde manier als andere cursuspakketten in cursussen importeren. Raadpleeg Cursussen maken van sjablonen en exportpakketten (cursussen importeren) voor meer informatie over het importproces voor beheerders.