Batchbestanden zijn speciale bestanden waarmee je maximaal 500 cursussen tegelijkertijd kunt maken, kopiëren of verwijderen.


Batchbestanden voor cursussen

Batchbestanden voor cursussen moeten voor elke record een cursus-ID en een cursusnaam bevatten. U kunt ook een cursusbeschrijving toevoegen, plus een knopstijl en een mededeling voor elke cursus.

Batchbestanden voor cursussen moeten voldoen aan de onderstaande indeling en volgorde:

"Cursus-ID","Cursusnaam","Cursusbeschrijving","Knopstijl", "Mededeling", "Mededelingstitel"

Let op het volgende bij het maken van een batchbestand voor een cursus:

 • Blackboard Learn ondersteunt TXT- en CSV-bestandsindelingen. (In Microsoft Excel 2003 en hoger worden automatisch dubbele aanhalingstekens ingevoegd rond velden als het werkblad wordt opgeslagen als een CSV-bestand.)
 • Batchbestanden moeten de indeling DOS hebben. Converteer bestanden met de indeling Mac of UNIX naar DOS voordat u gaat uploaden.
 • Plaats alle velden tussen dubbele, rechte aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "ENG_201"
 • Als in een veld aanhalingstekens worden weergegeven, moet je een escape-teken (\) gebruiken, zodat het volgende teken niet wordt beschouwd als een teken dat het einde van het veld aangeeft. Bijvoorbeeld: "In deze cursus wordt aandacht besteed aan zowel \"literaire\" als \"populaire\" romans uit de 19e eeuw."
 • Scheid alle velden met een komma, dubbele punt of tab. Gebruik maar één scheidingsteken binnen het batchbestand. Bijvoorbeeld: "ENG_201","English Literature" of "ENG_202":"Transcendentalist Works"
 • Plaats elke record op een afzonderlijke regel. Bijvoorbeeld:
  "ENG_201","English Literature"
  "ENG_202","Transcendentalist Works"
 • Plaats niet meer dan 500 records in het bestand. Deze limiet heeft te maken met time-outs die anders optreden in verschillende browsers.
 • Batchbestanden kunnen geen andere cursusinhoud bevatten dan één mededeling. U kunt cursusinhoud en andere gegevens toevoegen binnen Blackboard Learn nadat de cursussen via het batchbestand zijn gemaakt.

Koptekstvelden

Als u bestanden maakt voor het laden van batchprocessen, moeten de volgende koptekstvelden ASCII-tekens (American Standard Code for Information Interchange) bevatten, ongeacht het taalpakket of besturingssysteem van de computer:

 • Booleaanse velden (Y/N, T/F)
 • ID's zoals Course ID of Organization ID

Koptekstvelden mogen alle alfanumerieke ASCII-tekens, onderstrepingstekens "_", punten "." en afbreekstreepjes "-" bevatten.

Koptekstvelden mogen niet de volgende speciale tekens bevatten: : " ' / \ . % & # < > = + * ? |


Speciale tekens

De beschrijving en naam van de cursus, evenals de tekst van de mededeling, kan speciale tekens bevatten, zoals: " ' / \ . % & # < > = + * ? |

Deze speciale tekens kunnen niet in andere kenmerken in batchbestanden voor cursussen worden gebruikt. Gebruik alleen alfanumerieke tekens, onderstrepingstekens, punten en afbreekstreepjes in kenmerken. Gebruik geen spaties.

Je kunt ook gebruikersaccounts maken via batchbestanden.

Meer informatie over richtlijnen voor batchbestanden voor gebruikersaccounts