Wanneer je een cursus gaat maken, zijn er maar twee eigenschappen die Blackboard Learn nodig heeft om de cursus te kunnen genereren: een cursusnaam en een cursus-ID. Er zijn echter nog verschillende andere cursuseigenschappen die belangrijke aspecten van een cursus bepalen, zoals de beschikbaarheid, of gastgebruikers zijn toegestaan en waar de cursus wordt weergegeven in de cursuscatalogus.

U kunt de eigenschappen van een cursus bewerken om instellingen op te geven die niet zijn gedefinieerd tijdens het maken van de cursus. Cursussen die batchgewijs zijn gemaakt hebben bijvoorbeeld mogelijk alleen een knopstijl en een aankondiging naast de vereiste cursusnaam en cursus-ID. Voor cursussen die zijn gemaakt door broncursussen te kopiëren, is mogelijk een andere bannerafbeelding of beschikbaarheidsperiode vereist.

Daarnaast kunnen cursussen ook worden samengevoegd, zodat het onderliggende cursussen in een groter geheel worden. Deze cursussen worden dan in het cursusoverzicht onder de hoofdcursus vermeld. Onderliggende cursussen worden als niet-beschikbaar gemarkeerd, en moeten die status houden, maar kunnen worden beheerd in de hoofdcursus. Actieve cursussen (cursussen met inzendingen van studenten) mogen nooit als een onderliggende cursus deel uitmaken van een relatie met samengevoegde cursussen.


Cursuseigenschappen weergeven of bewerken

Het menu van een onderliggende cursus bevat maar een beperkt aantal opties, aangezien dit type cursus moet worden beheerd vanuit de bijbehorende hoofdcursus.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open op de pagina Cursussen het menu van een cursus en selecteer Bewerken.
 4. De cursuseigenschappen bewerken. Je kunt de cursus-ID niet wijzigen.
 5. Selecteer Verzenden.

Onderliggende cursussen samenvoegen en loskoppelen

In situaties waarin cursusleiders verschillende onderdelen van dezelfde cursus geven, kan het handiger zijn om die onderdelen te beheren via een centrale hoofdcursus met bijbehorende onderliggende cursussen. Actieve cursussen (cursussen met inzendingen van studenten) mogen nooit als een onderliggende cursus deel uitmaken van een relatie met samengevoegde cursussen.

In het cursusoverzicht worden bovenliggende en onderliggende cursussen altijd samen weergegeven. Onderliggende cursussen herkent u aan een pijl-omhoog in de statuskolom, die naar de bovenliggende cursus wijst. Nieuwe inhoud moet worden beheerd vanuit de hoofdcursus. Onderliggende cursussen worden als niet-beschikbaar gemarkeerd, maar kunnen worden beheerd via de hoofdcursus.

Als u een onderliggende cursus afzonderlijk wilt bewerken of beheren, moet u de cursus loskoppelen van de bovenliggende cursus.

Bij het samenvoegen worden alle inschrijvingen in de onderliggende cursus gerepliceerd in de hoofdcursus. Eventuele toekomstige wijzigingen van inschrijvingen in de onderliggende cursus worden eveneens automatisch gesynchroniseerd met de hoofdcursus. Dubbele inschrijvingen van studenten worden gemeld en verder genegeerd. Gebruikers met andere rollen, zoals Beoordelaar, Onderwijsassistent of Gast, krijgen een rol op basis van de laatste toevoeging aan de hoofdcursus.

Meer informatie over het beheer van inschrijvingen

Cursussen samenvoegen

Je kunt cursussen op twee manieren samenvoegen: U kunt twee of meer cursussen selecteren en deze samenvoegen tot een nieuwe hoofdcursus.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Wijs Cursus maken aan en selecteer Inschrijvingen samenvoegen.
 3. Wijzig de cursuseigenschappen alsof je een nieuwe cursus maakt.
 4. Selecteer naast Onderliggende cursussen toevoegen de optie Bladeren om de samen te voegen cursussen te selecteren.
 5. Selecteer Verzenden.

De tweede manier om cursussen samen te voegen is door een bestaande cursus te gebruiken als de hoofdcursus en hieraan onderliggende cursussen toe te voegen. U kunt ook achteraf onderliggende cursussen toevoegen aan een hoofdcursus die al een of meer onderliggende cursussen bevat.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Wijs de cursus-ID aan van de cursus die de hoofdcursus is of moet worden, en open het menu.
 4. Klik op Bewerken. De pagina Cursusinstellingen wordt weergegeven.
 5. Schakel het selectievakje Cursussen voor samenvoegen selecteren in om het gedeelte Onderliggende cursussen weer te geven.

  Je hoeft dit selectievakje niet in te schakelen voor bestaande hoofdcursussen.

 6. Typ in het gedeelte Onderliggende cursussen de cursus-ID van de onderliggende cursus die u aan de hoofdcursus wilt toevoegen. U kunt meerdere cursus-ID's typen door deze met een komma van elkaar te scheiden. Je kunt ook Bladeren selecteren om een pop-upvenster te openen waarmee je kunt zoeken naar cursussen.
 7. Selecteer Verzenden.

Cursussen loskoppelen

Loskoppelen wil zeggen dat een onderliggende cursus wordt verwijderd uit een samengevoegde set met cursussen. De cursus zelf wordt niet verwijderd. In plaats daarvan wordt het een afzonderlijke cursus. De cursus is niet meer gekoppeld aan de samengevoegde set en bevat geen materiaal meer uit de voormalige hoofdcursus. De losgekoppelde cursus behoudt zowel zijn inhoud als inschrijvingen op het moment waarop het is losgekoppeld.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Onderliggende cursussen worden weergegeven met de bijbehorende hoofdcursussen en zijn herkenbaar aan een pijl in de statuskolom.
 4. Open het menu van de onderliggende cursus en selecteer Loskoppelen.
 5. Selecteer op de pagina Loskoppelen een optie om vanuit de hoofdcursus bestaande inschrijvingen van de onderliggende cursus te beheren:
  • kies Inschrijvingen hoofdelement verwijderen om inschrijvingen te verwijderen die zijn toegevoegd aan de hoofdcursus op het moment dat de onderliggende cursus werd samengevoegd met de hoofdcursus. Kies deze optie als je niet wilt dat gebruikers die zijn ingeschreven voor deze cursus, ingeschreven blijven voor de hoofdcursus. U kiest deze optie bijvoorbeeld als de losgekoppelde cursus per ongeluk is toegevoegd aan de set.
  • Kies Inschrijvingen hoofdelement behouden om de inschrijvingen in de hoofdcursus te behouden. Deze inschrijvingen worden dan wel gemarkeerd als niet-beschikbaar. Kies deze optie als er gebruikersgegevens zijn, zoals cijfers of ingezonden opdrachten, die u wilt behouden in de hoofdcursus.
 6. Selecteer Verzenden.

Cursusstructuren in- of uitschakelen

Cursusstructuren bevatten vooraf gedefinieerde cursusmaterialen zoals menukoppelingen, instructies en voorbeelden van inhoud om cursusleiders te helpen hun cursus snel te kunnen organiseren. Beheerders van Blackboard bepalen of deze functie beschikbaar is.

Meer informatie over het gebruik van cursusstructuren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusmenu en -structuren.
 3. Schakel op de pagina Cursusmenu en -structuren het selectievakje Cursusstructuren inschakelen in. Schakel het selectievakje uit als u cursusleiders geen toegang wilt bieden tot deze functie.
 4. Selecteer Verzenden.

Cursusthema's in- of uitschakelen

Cursusthema's voegen een achtergrondafbeelding toe aan de cursus en bepalen de kleur van de elementen van de gebruikersinterface, zoals het cursusmenu, knoppen en vervolgkeuzelijsten. U kunt op ieder moment een ander thema kiezen. Door een thema toe te passen, beïnvloedt u de inhoud van een cursus of een gekozen cursusstructuur niet.

Cursusthema's zijn alleen beschikbaar als uw instelling Bb Learn 2012 gebruikt als het systeemthema of als de school een aangepast thema heeft gemaakt op basis van het systeemthema Bb Learn 2012.

Meer informatie over het gebruik van thema's

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusthema's en pictogrammen.
 3. Schakel op de pagina Cursusthema's en pictogrammen het selectievakje Cursusthema's inschakelen in. Schakel het selectievakje uit als u cursusleiders geen toegang wilt bieden tot deze functie.
 4. Selecteer Verzenden.

De Snelle configuratiehandleiding in- of uitschakelen

De Snelle configuratiehandleiding helpt cursusleiders elementen te kiezen voor hun cursussen zoals een cursusstructuur en een thema. Zij kunnen ook de cursusnaam en beschrijving bewerken, en onderwerpen en videotutorials bekijken om meer te weten te komen over het bouwen van hun cursussen.

Je kunt kiezen of de Snelle configuratiehandleiding wordt weergegeven wanneer cursusleiders hun cursussen openen. Als je ervoor kiest de weergave uit te schakelen, kunnen cursusleiders de handleiding openen via het configuratiescherm > Aanpassen > Snelle configuratiehandleiding.

 1. Open het Configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Snelle configuratiehandleiding.
 3. Selecteer op de pagina Snelle configuratiehandleiding het vakje voor De Snelle configuratiehandleiding niet weergeven bij het openen van een cursus om het uit te schakelen. Schakel het selectievakje uit om het in te schakelen.
 4. Selecteer Verzenden.

Een cursus beschikbaar of niet-beschikbaar maken

In Blackboard Learn worden niet-beschikbare cursussen in de zoekresultaten aangeduid met een rode X. Als je de cursus beschikbaar wilt maken, open je het menu van de cursus en selecteer je Beschikbaar maken.

Om een cursus niet-beschikbaar te maken, open je het menu van de cursus en selecteer je Niet-beschikbaar maken.

Je kunt cursussen ook via de opdrachtregeltool Momentopname uitschakelen in de database. In Blackboard Learn worden uitgeschakelde cursussen aangegeven met een cirkel met een X er doorheen.


Een cursus toevoegen aan de cursuscatalogus

Een cursus wordt alleen opgenomen in de cursuscatalogus als er minimaal één categorie is toegewezen. Als een cursus aan een categorie is gekoppeld, wordt de cursus automatisch door Blackboard Learn toegevoegd aan de cursuscatalogus.

Je kunt categorieën toewijzen in de cursuseigenschappen wanneer je een cursus toevoegt of wijzigt. Je kunt ook het menu van de cursus openen en Categoriseren selecteren.

Nog een andere manier is via de knop Categoriseren op de pagina Cursussen. Gebruik de knop Categoriseren om categorieën toe te wijzen aan een of meer cursussen tegelijkertijd.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Schakel het selectievakje in van de cursus of cursussen die u wilt opnemen in de catalogus.
 4. Selecteer Categoriseren.
 5. Vervang eventueel eerder toegewezen categorieën door de nieuwe categorieën door Vervang bestaande categorisering van deze cursussen door de categorieën die hieronder zijn geselecteerd te selecteren.
 6. Selecteer een categorie en selecteer de pijl-rechts om de categorie over te brengen naar de lijst Geselecteerde items. Als je een categorie wilt verwijderen, selecteer je de categorie en selecteer je de pijl-links om de categorie te verwijderen uit de lijst Geselecteerde items.
 7. Selecteer Verzenden.

Rapporten voor een cursus weergeven

Blackboard Learn bevat verschillende rapporten waarmee je de gebruikersactiviteit in forums, groepen en inhoudsgebieden van cursussen kunt controleren. U kunt ook rapporten weergeven om te zien welke cursusitems in overeenstemming zijn gebracht met specifieke cursusstandaarden of -doelstellingen (ook wel harmoniseren genoemd).

Rapporten bevatten de eerste 100.000 resultaten.

Statistieken van cursussen worden pas bijgehouden door Blackboard Learn wanneer de optie Gebeurtenistracering is ingesteld op Ja op de pagina Opties voor automatische berichtgeving instellen.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open het menu van de cursus en selecteer Rapporten.
 4. Open het menu van het rapport en selecteer Uitvoeren.

  De inhoud van het gedeelte Rapportgegevens kan niet worden gewijzigd.

 5. Selecteer in de lijst Indeling selecteren een indeling voor de rapportuitvoer:
  • PDF: selecteer PDF om het rapport als een PDF-bestand op te slaan op uw computer. PDF is de standaardindeling.
  • HTML: selecteer HTML om het rapport in uw browser te bekijken.
  • Excel: Selecteer Excel om het rapport in een Microsoft® Excel®-bestand op je computer op te slaan. Deze indeling bevat geen grafieken.
  • Word: Selecteer Word om het rapport in een Microsoft® Word-bestand op je computer op te slaan.
 6. Bepaal de tijdsperiode voor het rapport. Typ de Begindatum en de Einddatum direct in de vakken of selecteer het kalenderpictogram om de datums te selecteren in de kalender. Datums moeten de volgende indeling hebben: mm/dd/jjjj
 7. Als je gegevens voor alle gebruikers wilt verzamelen, zet je geen vinkje in het selectievakje Gebruikers selecteren. Om het rapport te beperken tot één gebruiker of enkele gebruikers, selecteert u een of meer gebruikersnamen.

  Als je in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houd je Shift ingedrukt terwijl je het eerste en laatste item selecteert. Als je items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houd je Ctrl ingedrukt terwijl je de gewenste items selecteert. Op een Mac gebruik je de toets Command in plaats van Ctrl.

  Als je Gebruikers selecteren hebt geselecteerd, kun je dit niet meer ongedaan maken. Selecteer Alle gebruikers om gegevens te verzamelen voor alle gebruikers.

 8. Selecteer Verzenden.

Bestandstypen toevoegen voor gebruik met cursusinhoudsitems

Je kunt elk type bestand koppelen aan een inhoudsitem in een cursus. Blackboard Learn herkent standaard verschillende bestandstypen en kan deze bestanden rechtstreeks openen in de browser of een geschikte toepassing. Als het bestandstype niet wordt herkend door Blackboard Learn, kunnen gebruikers het bijgevoegde bestand downloaden en openen op hun computers.

Programma's die aan de verschillende bestandstypen zijn gekoppeld
Extensie Bestandstype Aan het bestandstype gekoppelde programma's
aam Multimedia Macromedia® Authorware®-invoegtoepassing

Het aam-bestand is het startpunt voor een reeks bestanden die in een zip-bestand moeten worden opgenomen.

aiff Audio Audioprogramma

Aiff is een indeling voor ongecomprimeerde audio. Aiff-bestanden zijn vaak nog al groot.

asf Multimedia Microsoft® .NET™ Show

Asf-bestanden kunnen audio, video, afbeeldingen en tekst bevatten.

au Audio Real Audio Player™
avi Video Videospeler (alleen Windows)
doc, docx Tekst Microsoft® Word - tekstverwerkingsprogramma
exe Uitvoerbaar bestand Een uitvoerbaar bestand.

Uitvoerbare bestanden zijn toepassingen. Bepaalde beleidsinstellingen voor netwerkbeveiliging en firewalls kunnen het downloaden van uitvoerbare bestanden door gebruikers blokkeren.

gif Afbeelding Grafisch programma of webbrowser
html, htm Webpagina HTML-editor of webbrowser
jpg, jpeg Afbeelding Grafisch programma of webbrowser
jif Afbeelding Grafisch programma of webbrowser
mp3 Audio Audioprogramma
mpe Audio/video Audioprogramma
mpg, mpeg Video Videospeler
moov, movie Film QuickTime®-film
mov Video Film- of mediaspeler
pdf Tekst Adobe® Acrobat® Reader®
png Afbeelding Editor voor afbeeldingen of webbrowser
ppt, pptx, pps Diavoorstelling Microsoft® PowerPoint®, PowerPoint Player®
qt Film QuickTime®
ra Audio Real Audio Player™
ram Video Real Audio Movie™
rm Audio Audioprogramma
rtf Tekst Tekstverwerkingsprogramma
swf Multimedia Macromedia® Shockwave®-invoegtoepassing
tiff, tif Afbeelding Grafisch programma of webbrowser
txt Tekst Tekst- of HTML-editor, tekstverwerker
wav Audio Audioprogramma
wma Audio Audioprogramma
wmf Afbeelding Microsoft® Windows®
wmv Media/audio Microsoft® Windows®
wpd Tekst WordPerfect® of andere tekstverwerker
xls, xlsx Werkblad Microsoft® Excel®
zip Gecomprimeerd pakket WinZip®

Beheerders kunnen andere herkende bestandstypen en de bijbehorende toepassingen definiëren door MIME-extensies toe te voegen aan het bestand web.xml op de toepassingsserver, op de volgende locaties:

Syntaxis voor Windows: C:\blackboard\config\tomcat\conf\web.xml

Syntaxis voor UNIX: blackboard/config/tomcat/conf/web.xml

Het XML-bestand bevat een aantal voorbeeldextensies die kunnen worden gebruikt als blauwdruk voor het maken van aanvullende MIME-extensies.

We raden aan om deze taak alleen te laten uitvoeren door ervaren systeembeheerders.


Cursusmateriaal via een bulkbewerking verwijderen

Het is zeer handig om aan het einde van een cursus het gebruikte cursusmateriaal via een bulkbewerking te verwijderen. Je kunt het materiaal selecteren dat je wilt verwijderen en de rest bewaren voor toekomstig gebruik. U kunt bijvoorbeeld studenten en cijfers verwijderen uit een cursus, maar de inhoud bewaren.

Het is niet mogelijk om materiaal terug te halen dat via een bulkbewerking is verwijderd.

Als je Gebruikers via een bulkbewerking verwijdert, worden alle gebruikers met de rol van student verwijderd uit de cursus. De rollen van onderwijsassistent, beoordeelaar en cursusbouwers worden niet verwijderd.

Het is raadzaam de cursus eerst te archiveren, zodat u deze na het uitvoeren van Bulk verwijderen desnoods kunt herstellen.


Verwijderen via bulkbewerking

Configuratiescherm > Pakketten en functies > Bulk verwijderen

 1. Schakel bij Selecteer inhoudsmateriaal om te verwijderen de selectievakjes in van de inhoudsgebieden in de cursus die je wilt verwijderen.
 2. Schakel bij Selecteer ander materiaal om te verwijderen de selectievakjes in van inhoud uit andere gebieden van de cursus die je wilt verwijderen. Als u bijvoorbeeld Contactpersonen selecteert, worden alle gegevens met betrekking tot docenteninformatie verwijderd.
 3. Typ bij Bevestiging 'Delete' in het vak om de bulkbewerking te bevestigen.
 4. Selecteer Verzenden.

Een cursus verwijderen

Verwijderde cursussen of cursusbestanden kun je niet meer terughalen. We raden daarom aan om cursussen eerst te archiveren en dan pas te verwijderen. Gearchiveerde cursussen kunnen worden hersteld en bevatten niet alleen cursusinhoud, maar ook inschrijvingen en interacties van gebruikers.

Meer informatie over opdrachtregeltools voor cursusbestanden

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Schakel het selectievakje in van de cursussen die u wilt verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen.
 5. Selecteer OK.