Een nieuwe cursus die is gebaseerd op een sjabloon bevat het ontwerp en de instellingen van de geselecteerde sjabloon, maar geen cursusinhoud of -materiaal.

Nieuwe cursussen gebaseerd op cursuspakketten bevatten cursusinhoud en -materiaal. Ze bevatten echter geen gebruikersinteractie uit de oorspronkelijke cursus.


Cursussen maken van sjablonen

Via de instelling Sjabloonopties van een cursus kan worden aangegeven of de cursus al dan niet mag worden gebruikt als een sjabloon. De standaardinstelling is dat cursussen kunt niet kunnen worden gebruikt als sjabloon. Als een cursus dus wel als sjabloon mag worden gebruikt, moet je eerst de instelling van Sjabloonopties aanpassen.


Een cursussjabloon maken

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open het menu van de cursus en selecteer Sjabloonopties.
 4. Selecteer Deze cursus als een cursussjabloon gebruiken.
 5. Selecteer Verzenden.

Een cursus maken op basis van een sjabloon

Als u een nieuwe cursus wilt maken van een sjabloon, gebruikt u de wizard Cursus maken om de cursus te maken. Op de pagina Cursusmateriaal van de wizard kun je de sjabloon selecteren die je als basis voor de cursus wilt gebruiken.

Meer informatie over het maken van cursussen met de wizard


Cursussen maken van exportpakketten

U kunt nieuwe cursussen maken door cursussen te importeren die zijn geëxporteerd en zijn opgeslagen buiten Blackboard Learn. Je kunt cursussen maken als je dezelfde cursus op een later moment aan andere studenten wilt geven.

Wanneer u een cursus exporteert, selecteert u de inhoud en het materiaal van de cursus die u in het exportbestand wilt opnemen. Blackboard Learn maakt vervolgens een zip-bestand dat alleen de inhoud en het materiaal bevat die u hebt geselecteerd. Deze ZIP-bestanden worden cursuspakketten of exportpakketten genoemd.

Je mag geen cursuspakket importeren dat is geopend of gewijzigd sinds het pakket is gemaakt en gedownload. Het aanpassen van het zip-bestand resulteert in instabiel en onvoorspelbaar gedrag nadat de cursus is geïmporteerd.

Het is mogelijk dat u geen cursuspakketten kunt importeren die zijn gemaakt voor oudere versies van Blackboard Learn. Raadpleeg de Releaseopmerkingen voor de release die je installeert om te zien welke versies worden ondersteund.

Cursuspakketten bevatten geen gebruikersinteracties. Om een complete kopie van een cursus te maken, dus inclusief gebruikersinteracties, moet je de cursus archiveren en niet exporteren.

Meer informatie over het exporteren, archiveren en herstellen van cursussen

Blackboard Learn biedt ondersteuning voor het importeren van pakketten in Common Cartridge-indeling. Raadpleeg Cursuspakketten met de indeling Common Cartridge voor meer informatie.


Bevoegdheden van gebruikers

Als je tijdens het importeren van een cursus cursusbestanden uit een cursuspakket wilt toevoegen aan een doelmap, moet je over beheerbevoegdheden beschikken voor de cursusmap.

Als uw instelling toegang heeft tot Inhoudsbeheer, zijn alleen leesbevoegdheden nodig om koppelingen naar Cursusbestanden toe te voegen. Het toevoegen van koppelingen en kopieën van cursusbestanden vereist beheerbevoegdheden. Aangezien voor het importeren van een cursus beheerbevoegdheden voor de cursusmap vereist zijn, kan dit betekenen dat niet alle inhoud in het pakket wordt opgenomen.

Alle cursusgebruikers krijgen leesbevoegdheden voor de geïmporteerde cursusbestanden. Gebruikers met de volgende rollen krijgen beheerbevoegdheden:

 • Cursusleiders
 • Cursusbouwers
 • Onderwijsassistenten

Meer informatie over het beheer van cursusbestanden


Verbroken cursuskoppelingen

Als de geïmporteerde delen van de cursus koppelingen bevatten naar materiaal dat je niet in de doelcursus importeert, werken de koppelingen niet in de doelcursus. Als een gebied van de cursus bijvoorbeeld is gekoppeld aan een toets en je de beoordelingen niet importeert, werkt de koppeling naar de toets niet. Om die reden moet je de doelcursus achteraf controleren en verbroken koppelingen herstellen of verwijderen.


Items in het cursusmenu

De geïmporteerde cursus en de nieuwe cursus kunnen verschillende inhoudsgebieden en cursusmenu's hebben. Raadpleeg Cursusmenu's voor meer informatie over hoe duplicatie of conflicten in items in het cursusmenu worden opgelost in Blackboard Learn.


Gedelegeerde beoordeling

Wanneer je een cursus zonder inschrijvingen importeert in een bestaande cursus, blijft de instelling voor het delegeren van bestaande opdrachten met gedelegeerde beoordeling ingeschakeld. Alle huidige gebruikers die toestemming hebben om af te stemmen, worden eveneens ingesteld voor het beoordelen van alle inzendingen.


Een cursus importeren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Selecteer Pakket importeren.
 3. Geef een waarde op voor Doelcursus-ID. Als deze cursus-ID al bestaat in de database, voegt Blackboard Learn het materiaal uit de geïmporteerde cursus toe aan de bestaande cursus. Als deze cursus-ID niet voorkomt in de database, maakt Blackboard Learn een nieuwe cursus met deze ID.
 4. Maak een selectie in het vak Pakket selecteren of selecteer Bladeren om naar het cursuspakket te navigeren en selecteer Openen.
 5. Schakel bij Cursusmateriaal selecteren de selectievakjes in voor alle cursusgebieden en tools in de cursus die u wilt opnemen in de doelcursus. Zie Cursusmateriaal voor meer informatie over cursusmateriaal en wat Blackboard Learn importeert voor elk item.
 6. Selecteer Verzenden.