Je kunt een aantal cursusbeheertaken delegeren door aan gebruikers de systeemrol Cursusbeheerder toe te wijzen. Deze rol beschikt over bevoegdheden voor het beheren van cursussen en inschrijvingen, maar verleent geen andere administratieve toegang.

Meer informatie over het beheren van systeemrollen

U kunt gebruikers ook de cursusrol Cursusbouwer geven. Met deze rol heeft een gebruiker toegang tot de meeste gebieden van het configuratiescherm van een bepaalde cursus.

Meer informatie over het beheer van cursus- en organisatierollen


Cursus-ID's

De cursus-ID is een unieke aanduiding van een cursus. Nadat een cursus is gemaakt, kan de cursus-ID niet meer worden gewijzigd. Je kunt wel de naam, de beschrijving en andere eigenschappen van de cursus wijzigen.

U kunt cijfers, letters, afbreekstreepjes (-), liggende streepjes (_) en punten (.) gebruiken in een cursus-ID. Alle andere tekens, inclusief spaties, zijn niet toegestaan.

Blackboard adviseert dat er een naamgevingsconventie voor cursus-ID's wordt ingesteld en afgedwongen. Er bestaat in de database geen mechanisme voor het automatisch toewijzen van cursus-ID's. Gebruikers kiezen zelf een gebruikers-ID wanneer ze een cursus gaan maken. Blackboard Learn biedt geen mogelijkheid om te controleren of cursus-ID's voldoen aan de naamgevingsconventie.