Veelgestelde vragen van bezoekers over Ally voor websites

Welke alternatieve formaten worden door Ally gegenereerd?

Ally biedt alternatieve formaten voor deze inhoudstypen:

 • PDF-bestanden
 • Microsoft® Word-bestanden
 • Microsoft® Powerpoint®-bestanden 
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden
 • Geüploade HTML-bestanden
 • Inhoud gemaakt in de editortool van de webpagina (WYSIWYG)

Deze alternatieve indelingen kunnen worden gegenereerd:

 • OCR-versie (voor gescande documenten)
 • PDF-versies met tags (momenteel voor Word-, PowerPoint- en OpenOffice-/LibreOffice-bestanden)
 • Mobielvriendelijke HTML
 • Audio
 • ePub
 • Elektronische braille
 • BeeLine Reader
 • Vertaalde versie
  • Vertaalde versie is standaard uitgeschakeld. Beheerders kunnen een supportticket indienen om deze functie in te schakelen.

Meer informatie over alternatieve formaten

Worden er alternatieve formaten gegenereerd als er een downloadverzoek wordt ingediend?

Wanneer een bepaald alternatief formaat voor een inhoudsitem voor het eerst wordt aangevraagd, wordt het formaat op verzoek gegenereerd door Ally. In de meeste gevallen wordt dit binnen 1-2 minuten gegenereerd.

Zodra het alternatieve formaat is gegenereerd, wordt dit gedownload. Het resultaat wordt door Ally opgeslagen in de cache, zodat volgende aanvragen voor hetzelfde alternatieve formaat direct vanuit de cache kunnen worden verwerkt en gedownload.

Vragen over braille

Veelgestelde vragen over Ally Braille

Welke braillecode gebruikt Ally voor het formaat Elektronische braille?

Ally gebruikt Braille Ready File (.brf) als het elektronische brailleformaat. De gebruikte braillecode is afhankelijk van de taal van het document. Voor Engelse documenten wordt Contracted (grade 2) van UEB (Unified English Braille) gebruikt.

Meer informatie over Unified English Braille op de website van UKAAF

Kan het elektronische brailleformaat van Ally worden afgedrukt met een brailleprinter?

Het formaat Braille Ready File (.brf) kan worden gebruikt voor zowel elektronische brailleleesregels als brailleprinters.

Er moet nog wel worden gecontroleerd of een specifieke brailleprinter het formaat .brf ondersteunt.

Meer informatie over BRF op de website van Accessible Instructional Materials

 

Waarom zie ik een bericht dat de alternatieve formaten voor dit bestand zijn uitgeschakeld?

Beheerders kunnen alternatieve formaten uitschakelen voor afzonderlijke webpagina's en bestanden. 

Wat moeten inhoudseditors doen om alternatieve toegankelijke formaten te genereren voor een inhoudsitem?

Niets. Ally verwerkt automatisch bestaande en nieuwe materialen, controleert ze met de toegankelijkheidscontrolelijst en maakt de alternatieve formaten beschikbaar voor zowel de bezoeker als de editor.

Is er een limiet voor de bestandsgrootte?

Er is geen maximale bestandsgrootte voor het controleren van inhoud voor toegankelijkheidsproblemen. Het is mogelijk dat bepaalde grote of complexe bestanden niet kunnen worden gecontroleerd.

Er is een limiet voor een bestandsgrootte van 50 MB voor vaste bestanden die rechtstreeks worden geüpload via het feedbackvenster van het configuratiescherm van de Ally-inhoudseditor.

Er is geen limiet voor het genereren van alternatieve formaten, inclusief het alternatieve HTML-formaat. Het is mogelijk dat alternatieve indelingen van bepaalde grote of complexe bestanden niet gegenereerd kunnen worden. Er zijn uitzonderingen:

 • Er is een limiet van 30 MB/100 pagina's voor het genereren van de OCRd alternatieve indeling voor gescande documenten. De alternatieve indeling OCRd is een eerste vereiste voor het genereren van de andere alternatieve indelingen voor gescande documenten. 
 • De alternatieve audio-indeling heeft een limiet van 100.000 tekens. Deze maximale tekenlimiet komt meestal overeen met minimaal 30 pagina's of verschillende audio-uren.

Hoe gaat Ally om met inhoud die met een wachtwoord is beveiligd?

Ally detecteert inhoud die met een wachtwoord is beveiligd, geeft de inhoud een toegankelijkheidsscore van 0% en geeft informatie over het verwijderen van het wachtwoord via het feedbackvenster van de inhoudseditor. Ally maakt geen alternatieve formaten voor inhoud die met een wachtwoord beveiligd is, omdat we geen toegang kunnen krijgen tot de inhoud.

Kan ik alternatieve formaten uitschakelen?

Ja, beheerders kunnen alternatieve formaten uitschakelen.

 

Feedbackvenster van Inhoudseditor

Veelgestelde vragen over feedback voor de cursusleider

Hoe kan ik alle problemen zien?

Selecteer Alle problemen om alle problemen in het bestand te bekijken. In deze weergave zie je met hoeveel de score kan worden verbeterd als je een bepaald probleem oplost. Zoek het probleem dat je wilt oplossen en selecteer Oplossen.

Welke drempel wordt er gebruikt om de kleur van de toegankelijkheidsindicator te bepalen?

We geven ieder document een toegankelijkheidsscore die wordt uitgedrukt als een percentage dat aangeeft hoe toegankelijk een item is, hoeveel mensen erdoor kunnen worden beïnvloed, in welke mate ze er last van hebben, enzovoort. De toegankelijkheidsscore voor een document wordt berekend aan de hand van het gewogen gemiddelde van de verschillende regels/controles voor toegankelijkheid, aangezien sommige regels belangrijker of meer invloed hebben dan andere regels.

Binnen de gebruikersinterface gebruiken we drempels om de kleur van de indicator te bepalen.

Pictogrammen voor Ally-toegankelijkheidsscores

Scores variëren van Laag tot Perfect. Hoe hoger de score des te minder problemen.

 • Laag (0-33%): Heeft hulp nodig! Er zijn verschillende toegankelijkheidsproblemen.
 • Gemiddeld (34-66%): Iets beter. Het bestand is redelijk toegankelijk, maar heeft aandacht nodig.
 • Hoog (67-99%): Bijna klaar. Het bestand is toegankelijk, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk.
 • Perfect (100%): Perfect! Ally heeft geen toegankelijkheidsproblemen gevonden, maar misschien zijn er nog wel verbeteringen mogelijk.

Toegankelijkheid is een onderwerp waarbij altijd verbeteringen mogelijk zijn. Het is dus lastig om het punt te bepalen waarop het item als ‘toegankelijk’ wordt beschouwd. Een item presteert goed als dit groen is gemarkeerd.

Van welke inhoudstypen kan een voorbeeld worden bekeken in browsers?

Op dit moment kan er voor deze bestanden een voorbeeld worden weergegeven in browsers:

 • Afbeeldingen
 • PDF-documenten
 • Word-documenten
 • PowerPoint-presentaties
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden (Writer en Impress)

Deze voorbeelden kunnen daarna gebruikt worden om specifieke toegankelijkheidsproblemen in het document te vinden. De markeringen geven momenteel een melding van de volgende problemen:

 • Afbeeldingen zonder een geschikte alternatieve beschrijving
 • Tekstfragmenten met onvoldoende contrast
 • Tabellen zonder tabelkoppen

De feedback voor andere toegankelijkheidsproblemen geeft alleen een voorbeeld weer van de inhoud zonder markeringen.

Meer informatie over voorbeelden


YouTube-video’s

Wat doet Ally met YouTube-video's?

Ally controleert YouTubeTM-video's op ondertitels en geeft deze informatie weer in de toegankelijkheidsrapporten. Automatisch gegenereerde YouTube-ondertitels worden niet beschouwd als geldige ondertitels. Een YouTube-video met automatisch gegenereerde ondertitels wordt beschouwd als 'niet ondertiteld' in het Instellingsrapport.

Ally controleert op zowel ingesloten YouTube-video's als koppelingen naar YouTube video's.

In het rapport geeft de kolom ‘HTML: De HTML-inhoud bevat video's zonder ondertitels’ het aantal HTML-inhoudsitems en -bestanden dat YouTube-video's bevat zonder ondertitels. In de export van het instellingsrapport is de kolomnaam HtmlCaption: 2.

Op dit moment zijn feedback of alternatieve indelingen niet beschikbaar voor video's.