Web Siteleri İçin Ally Hakkında Ziyaretçilere Yönelik Sık Sorulan Sorular

Ally, hangi alternatif biçimleri oluşturur?

Ally, şu içerik türleri için alternatif biçimler sunar:

 • PDF dosyaları
 • Microsoft® Word dosyaları
 • Microsoft® Powerpoint® dosyaları
 • OpenOffice/LibreOffice dosyaları
 • Karşıya yüklenen HTML dosyaları
 • Web sayfası düzenleyici aracında oluşturulan içerik (WYSIWYG)

Şu alternatif biçimler oluşturulabilir:

 • Taranmış belgeler için OCR sürümü
 • Word, Powerpoint ve OpenOffice/LibreOffice dosyaları için etiketlenmiş PDF sürümü.
 • Mobil cihaz dostu HTML
 • Ses
 • ePub
 • Elektronik Braille
 • BeeLine Reader
 • Çevrilmiş Sürüm
  • Çevrilmiş Sürüm, varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Yöneticiler bunu etkinleştirmek için bir destek vakası gönderebilirler.

Alternatif biçimler hakkında daha fazla bilgi

İndirme isteğinde bulunulduğunda alternatif biçimler oluşturulur mu?

Bir içerik öğesi için alternatif biçim ilk kez istenildiğinde Ally, bu biçimi istek üzerine oluşturur. Çoğu durumda bu işlem 1-2 dakika içerisinde tamamlanır.

Alternatif biçim, oluşturulur oluşturulmaz indirilir. Ardından, Ally, sonucu ön belleğe alarak aynı alternatif biçime yönelik başka isteklerin anında ön bellekten karşılanabilmesine ve indirilebilmesine olanak tanır.

Braille ile ilgili sorular

Ally Braille ile İlgili SSS

Ally, Elektronik Braille Biçimi için hangi Braille kodunu kullanıyor?

Ally, elektronik Braille biçimi olarak Braille Hazır Dosyası (.brf) kullanmaktadır. Kullanılan braille kodu dokümanın diline bağlıdır. Ally, İngilizce dokümanlar için Derece 2 Birleştirilmiş İngilizce Braille (sıkıştırılmış) kullanır.

Birleştirilmiş İngilizce Braille hakkında daha fazla bilgiye UKAAF web sitesinden erişebilirsiniz

Ally Elektronik Braille Biçimi, Braille yazıcılarında basılabilir mi?

Braille Hazır Dosya (.brf) biçimi hem elektronik braille ekranlarında hem de braille kabartmalı basıcılarında (yazıcılarında) kullanılabilir.

Belirli bir Braille basıcı/yazıcının .brf biçimini destekleyip desteklemediğini kontrol etmeniz gerekir.

BRF hakkında daha fazla bilgiye Erişilebilir Eğitim Malzemeleri web sitesinden erişebilirsiniz

 

Neden "Bu dosya için alternatif biçimler devre dışı bırakılmış" iletisini görüyorum?

Yöneticiler tek tek web sayfaları ve dosyalar için alternatif biçimleri kapatabilir. 

Bir içerik öğesinin erişilebilir alternatif biçimlerini oluşturmak isteyen içerik düzenleyicilerinin ne yapması gerekir?

Hiçbir şey. Ally, mevcut ve yeni materyalleri otomatik olarak toplayıp erişilebilirlik kontrol listesiyle karşılaştırır ve hem ziyaretçi hem de düzenleyici için alternatif sürümleri kullanıma sunar.

Dosya boyutunda bir sınır var mı?

İçeriklerde erişilebilirlik sorunları olup olmadığını kontrol etmek için herhangi bir dosya boyutu sınırı yoktur. Ancak özellikle büyük veya kompleks dosyaların kontrolünde sorun çıkabilir.

Doğrudan Ally içerik düzenleyicisi geri bildirim paneli aracılığıyla karşıya yüklenen düzeltilmiş dosyalar için dosya boyutu sınırı 50 MB'dir.

HTML alternatif biçimi de dâhil olmak üzere alternatif biçimlerin oluşturulmasında herhangi bir sınır yoktur. Ancak özellikle büyük veya kompleks dosyalar için alternatif biçimler oluşturulurken sorun çıkabilir. Yine de bazı istisnalar söz konusudur:

 • Taranmış belgeler için Optik Karakter Tanıma (OCR) özellikli alternatif biçim oluşturmada 30 MB/100 sayfa sınırı bulunmaktadır. Taranmış belgeler için diğer alternatif biçimleri oluşturmada Optik Karakter Tanıma (OCR) özellikli alternatif biçim bir ön şarttır. 
 • Ses alternatif biçimi için 100.000 karakter sınırı bulunmaktadır. Bu karakter sınırı normalde en az 30 sayfalık veya birkaç saatlik sese karşılık gelmektedir.

Ally, parola korumalı içerikleri nasıl ele alır?

Ally, parola korumalı içerikleri algıladığında, içeriğe erişilebilirlik puanı olarak %0 atar ve içerik düzenleyicisi geri bildirim paneli yoluyla şifrenin kaldırılmasına yardımcı olmak üzere yol gösterir. Ally, gerçek içeriğe erişemediği için parola korumalı içeriklere yönelik alternatif biçimler oluşturmaz.

Alternatif biçimleri devre dışı bırakabilir miyim?

Evet, yöneticiler alternatif biçimleri devre dışı bırakabilir.

 

İçerik düzenleyicisi geri bildirim paneli

Eğitmen Geri Bildirimleri ile İlgili SSS

Tüm sorunları nasıl görebilirim?

Dosyadaki tüm sorunları görmek için Tüm sorunlar’ı seçin. Bu görünümde, her sorunun çözülmesiyle birlikte puanın ne kadar yükselebileceğini görürsünüz. Düzeltmek istediğiniz sorunu bulun ve Düzelt’i seçin.

Erişilebilirlik göstergesinin rengi için hangi eşik kullanılır?

Her belgeye yüzde olarak bir erişilebilirlik puanı veririz; bu puan öğenin erişilebilirlik seviyesini, kaç kişiyi ne düzeyde etkileyebileceğini vb. belirtir. Bir belgenin erişilebilirlik puanını hesaplamak için farklı erişilebilirlik kurallarının/kontrollerinin ağırlıklı ortalamasını alırız çünkü bazı kurallar diğerlerine kıyasla daha önemli veya etkilidir.

Kullanıcı Arayüzü'nde, göstergenin rengini belirlemek için eşikleri kullanırız.

Ally Erişilebilirlik Puan Simgeleri

Puanlar, Düşük ile Mükemmel dereceleri arasında sıralanır. Puan ne kadar yüksek olursa sorunlar da o kadar az olur.

 • Düşük (%0-33): İlgilenilmesi gerekiyor. Erişilebilirlikle ilgili ciddi sorunlar var.
 • Orta (%34-66): Biraz daha iyi. Dosyanın erişilebilirliği yüksek değil ve iyileştirme yapmak gerekiyor.
 • Yüksek (%67-99): Neredeyse kusursuz. Dosya erişilebilir durumda olmakla birlikte biraz daha iyileştirme yapmak mümkün.
 • Mükemmel (%100): Mükemmel. Ally, erişilebilirlik konusunda herhangi bir sorun belirlemedi ancak yine de biraz daha iyileştirme yapılabilir.

Erişilebilirlik, iyileştirme yapmanın her zaman mümkün olduğu geniş bir alanı belirtir, o yüzden öğenin "erişilebilir" hâle geldiği kesin bir nokta belirlemek zordur. Yine de bir öğe yeşil bölgedeyse nispeten iyi durumda demektir.

Tarayıcı içi ön izleme olanağı hangi içerik türlerinde mevcuttur?

Şu anda tarayıcı içi ön izleme olanağı aşağıdaki dosyalar için mevcuttur:

 • Görüntüler
 • PDF Belgeleri
 • Word Belgeleri
 • PowerPoint sunumları
 • OpenOffice/LibreOffice dosyaları (Writer ve Impress)

Bu ön izlemeler daha sonra, belgedeki belirli erişilebilirlik sorunlarının nerede bulunabileceğini bulmak için kullanılır. Şu anda aşağıdaki sorunlar için vurgulamalar sağlanmıştır:

 • Uygun bir alternatif açıklaması olmayan görüntüler
 • Yetersiz kontrasta sahip metin parçaları
 • Tablo başlığı olmayan tablolar

Diğer erişilebilirlik sorunları için geri bildirim, vurgulamalar olmadan yalnızca içerik ön izlemesini gösterecektir.

Ön izlemeler hakkında daha fazla bilgi


YouTube videoları

Ally, YouTube videolarını ne için kullanılır?

Ally, altyazısı olup olmadığını tespit etmek için YouTubeTM videolarını kontrol eder ve bu bilgiyi erişilebilirlik raporlarında sunar. Otomatik oluşturulan YouTube altyazıları, geçerli altyazılar olarak kabul edilmez. Otomatik oluşturulan altyazılara sahip YouTube videoları, Kurumsal Rapor'da "altyazısız" olarak değerlendirilir.

Ally hem katıştırılmış YouTube videolarını hem de YouTube videolarının bağlantılarını kontrol eder.

Raporun içinde, "HTML: HTML içeriğinde altyazısız videolar var" sütununda, altyazısız YouTube videolarını içeren HTML içeriklerinin ve dosyaların sayısı vurgulanır. Kurumsal Rapor dışa verilirken sütun adı HtmlCaption:2 olur.

Şu anda videolar için kullanılabilir herhangi bir geri bildirim veya alternatif biçim yoktur.