Vierailijoiden usein esittämiä kysymyksiä koskien Allya verkkosivustoissa

Millaisia vaihtoehtoisia muotoja Ally luo?

Ally tarjoaa vaihtoehtoisia muotoja seuraaville sisältötyypeille:

 • PDF-tiedostot
 • Microsoft® Word -tiedostot
 • Microsoft® Powerpoint® -tiedostot
 • OpenOffice-/LibreOffice-tiedostot
 • ladatut HTML-tiedostot
 • verkkosivueditorissa (WYSIWYG) luotu sisältö.

Seuraavia vaihtoehtoisia muotoja ei voida luoda:

 • optisesti tunnistettu OCR (skannatut tiedostot ja asiakirjat)
 • tunnisteet sisältävä PDF-tiedosto (tällä hetkellä Word-, Powerpoint-, OpenOffice- ja LibreOffice-tiedostot)
 • mobiiliystävälliset HTML-tiedostot
 • Ääni
 • ePub
 • sähköinen pistekirjoitus
 • BeeLine Reader
 • käännetty versio.
  • Käännetty versio on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Ylläpitäjät voivat ottaa sen käyttöön lähettämällä tukipyynnön.

Lisätietoja vaihtoehtoisista muodoista

Luodaanko vaihtoehtoiset muodot, kun latauspyyntö tehdään?

Kun sisältökohteelle pyydetään ensimmäistä kertaa vaihtoehtoista muotoa, Ally luo sen tarvittaessa. Useimmissa tapauksissa sen luominen onnistuu 1–2 minuutissa.

Vaihtoehtoinen muoto ladataan heti, kun se on luotu. Ally tallentaa tuloksen välimuistiin, jotta saman vaihtoehtoisen muodon lisäpyynnöt voidaan toimittaa ja ladata välimuistista välittömästi.

Pistekirjoituksen kysymykset

Allyn pistekirjoituksen usein kysytyt kysymykset

Mitä pistekirjoituskoodia Ally käyttää sähköisessä pistekirjoitusmuodossa?

Ally käyttää sähköisen pistekirjoituksen muotona Braille Ready File (.brf) -tiedostoa. Käytettävä pistekirjoituskoodi riippuu dokumentin kielestä. Englanninkielisissä dokumenteissa Ally käyttää Grade 2 Unified English Braille -pistekirjoitusta (sopimuksen mukainen).

Lisätietoja Unified English Braille -pistekirjoituksesta on UKAAF:n verkkosivustolla

Voiko Allyn sähköisen pistekirjoitusmuodon tulostaa pistekirjoitustulostimella?

Braille Ready File (.brf) -tiedostoa voi käyttää sekä sähköisissä pistekirjoitusnäytöissä että pistekirjoituslaitteissa (tulostimissa).

Tarkista kuitenkin, tukeeko käyttämäsi pistekirjoituslaite/-tulostin .brf-muotoa.

Lisätietoja BRF:stä on on Helppokäyttöiset opetusmateriaalit sivustossa

 

Miksi näen viestin ˮTämän tiedoston vaihtoehtoiset muodot on poistettu käytöstäˮ?

Järjestelmänvalvojat voivat poistaa käytöstä yksittäisten verkkosivujen ja tiedostojen vaihtoehtoiset muodot. 

Mitä sisällön editoijan on tehtävä, jotta hän voi luoda vaihtoehtoisia helppokäyttöisiä muotoja sisältökohteelle?

Ei mitään. Ally poimii automaattisesti olemassa olevat tai uudet materiaalit, ajaa ne helppokäyttöisyyden tarkistuslistan läpi ja toimittaa vaihtoehtoiset versiot sekä vierailijan että editoijan saataville.

Onko tiedostolla kokorajoitusta?

Ally ei aseta tiedostokokorajoitusta. Joissakin tapauksissa algoritmi ei luo vaihtoehtoisia muotoja tietyille suurille tiedostoille.

 • Pidä alkuperäinen sisältö rajoitettuna alle 100 sivuun, jotta voit luoda OCR-muodon skannatuille asiakirjoille.
 • Rajoita äänimuotoinen sisältö 100 000 merkkiin. Yleensä tämä vastaa vähintään 30 sivua tai useita tunteja äänisisältöä.
 • Rajoita käännetyn muodon sisältö 30 000 merkkiin.
 • Rajoita ohjaajan palautepaneelin kautta ladattujen korjattujen tiedostojen suurimmaksi sallituksi kooksi 50 megatavua.

Kuinka Ally käsittelee salasanalla suojattua sisältöä?

Ally tunnistaa salasanalla suojatun sisällön, antaa sen helppokäyttöisyysarvoksi 0 % ja antaa ohjeita, kuinka salasanan voi poistaa sisällön editoijan palautepaneelin avulla. Ally ei luo vaihtoehtoisia muotoja salasanalla suojatusta sisällöstä, koska emme voi käyttää varsinaista sisältöä.

Voinko poistaa vaihtoehtoiset muodot käytöstä?

Kyllä, ylläpitäjät voivat poistaa vaihtoehtoisia muotoja käytöstä.

 

Sisältöeditorin palautepaneeli

Ohjaajan palautteen usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten saan kaikki ongelmat näkyviin?

Näet tiedoston kaikki ongelmat valitsemalla Kaikki ongelmat. Tästä näkymästä näet, paljonko voit parantaa arvoa korjaamalla kunkin ongelman. Etsi ongelma, jonka korjaamisen haluat aloittaa, ja valitse Korjaa.

Mitä rajoja käytetään helppokäyttöisyyden ilmaisimen värille?

Jokaiselle asiakirjalle annetaan helppokäyttöisyysarvo prosenttilukuna. Sen on tarkoitus kertoa, miten helppokäyttöinen kohde on, kuinka moneen ihmiseen se voi vaikuttaa, miten vakavasti se vaikuttaa heihin jne. Laskemme asiakirjan helppokäyttöisyysarvon eri helppokäyttöisyyssääntöjen ja -tarkistusten painotettuna keskiarvona, koska sääntöjen tärkeys/merkityksellisyys vaihtelee.

Käytämme käyttöliittymässä rajoja ilmaisimen värin määrittämisessä:

Ally-helppokäyttöisyysarvo-kuvakkeet

Arvot vaihtelevat matalasta täydelliseen. Mitä parempi arvo on, sitä vähemmän tiedostossa on ongelmia.

 • Matala (0–33 %): apua tarvitaan! Tiedostossa on vakavia helppokäyttöisyysongelmia.
 • Keskitaso (34–66 %): vähän paremmin menee. tiedosto on jossain määrin helppokäyttöinen, joten se edellyttää toimenpiteitä.
 • Korkea (67–99 %): lähellä ollaan. tiedosto on helppokäyttöinen, mutta parannuksia voidaan tehdä.
 • Täydellinen (100 %): täydellistä! Ally ei tunnistanut helppokäyttöisyysongelmia, mutta lisäparannukset voivat silti olla mahdollisia.

Helppokäyttöisyys on laaja asteikko, jossa lisäparannukset ovat aina mahdollisia, joten on vaikeaa määrittää tarkkaa kohtaa sille, milloin kohteesta tulee helppokäyttöinen. Perussääntönä voidaan kuitenkin pitää sitä, että kohde on melko hyvä, kun se on vihreällä alueella.

Mille sisältötyypeille selaimen esikatselut ovat käytettävissä?

Selaimen esikatselut ovat tällä hetkellä käytettävissä näille tiedostoille:

 • Kuvat Graphics that appear in the system. Administrators can set different images to appear in various parts of the user interface. Can be used for navigation.
 • PDF-tiedostot
 • Word-dokumentit
 • Powerpoint-esitykset
 • OpenOffice- ja LibreOffice-tiedostot (Writer ja Impress)
 • LMS-järjestelmässäsi luotu WYSIWYG-sisältö

Näiden esikatselujen avulla voidaan tunnistaa, missä asiakirjan osassa esiintyy tiettyjä helppokäyttöisyysongelmia. Seuraavat ongelmat osoitetaan korostuksilla tällä hetkellä:

 • Kuvat, joilla ei ole soveltuvaa vaihtoehtoista kuvausta
 • Tekstifragmentit, joiden kontrasti on riittämätön
 • Taulukot ilman taulukko-otsikoita

Muita helppokäyttöisyysongelmia koskeva palaute näyttää vain sisällön esikatselun ilman korostuksia.

Lisätietoja esikatseluista


YouTube-videot

Mitä Ally tekee YouTube-videoille?

Ally tarkistaa, onko YouTubeTM-videoissa tekstitykset, ja esittää nämä tiedot helppokäyttöisyysraporteissa. Automaattisesti luotuja YouTube-tekstityksiä ei katsota kelvollisiksi tekstityksiksi. Kaikki YouTube-videot, joissa on automaattisesti luotu tekstitys, katsotaan institutionaalisessa raportissa tekstittämättömiksi.

Ally etsii aina sekä upotettuja YouTube-videoita että linkkejä YouTube-videoihin.

Raportin HTML: Tässä HTML-sisällössä on videoita ilman tekstityksiä -sarakkeessa näkyy korostettuna niiden HTML-sisältöjen ja tiedostojen määrä, joissa on YouTube-videoita ilman tekstityksiä. Viedyssä institutionaalisessa raportissa sarakkeen nimi on HtmlCaption:2.

Tämä ongelma ei vaikuta kokonaisarvoon, että Ally ei voi vielä vahvistaa automaattisesti luotujen tekstitysten tarkkuutta.

palautetta tai vaihtoehtoisia muotoja ei ole tällä hetkellä käytettävissä videoille.