Web Siteleri İçin Ally Hakkında Ziyaretçilere Yönelik Sık Sorulan Sorular

Ally, hangi alternatif biçimleri oluşturur?

Ally, şu içerik türleri için alternatif biçimler sunar:

 • PDF dosyaları
 • Microsoft® Word dosyaları
 • Microsoft® Powerpoint® dosyaları
 • OpenOffice/LibreOffice dosyaları
 • Karşıya yüklenen HTML dosyaları
 • Web sayfası düzenleyici aracında oluşturulan içerik (WYSIWYG)

Şu alternatif biçimler oluşturulabilir:

 • Taranmış belgeler için OCR sürümü
 • Word, Powerpoint ve OpenOffice/LibreOffice dosyaları için etiketlenmiş PDF sürümü.
 • Mobil cihaz dostu HTML
 • Ses
 • ePub
 • Elektronik Braille
 • BeeLine Reader
 • Çevrilmiş Sürüm
  • Çevrilmiş Sürüm, varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Yöneticiler bunu etkinleştirmek için bir destek vakası gönderebilirler.

Alternatif biçimler hakkında daha fazla bilgi

İndirme isteğinde bulunulduğunda alternatif biçimler oluşturulur mu?

Bir içerik ögesi için alternatif biçim ilk kez istenildiğinde Ally, bu biçimi istek üzerine oluşturur. Çoğu durumda bu işlem 1-2 dakika içerisinde tamamlanır.

Alternatif biçim, oluşturulur oluşturulmaz indirilir. Ardından, Ally, sonucu ön belleğe alarak aynı alternatif biçime yönelik başka isteklerin anında ön bellekten karşılanabilmesine ve indirilebilmesine olanak tanır.

Braille ile ilgili sorular

Ally Braille ile İlgili SSS

Ally, Elektronik Braille Biçimi için hangi Braille kodunu kullanıyor?

Ally, elektronik Braille biçimi olarak Braille Hazır Dosyası (.brf) kullanmaktadır. Kullanılan braille kodu dokümanın diline bağlıdır. Ally, İngilizce dokümanlar için Derece 2 Birleştirilmiş İngilizce Braille (sıkıştırılmış) kullanır.

Birleştirilmiş İngilizce Braille hakkında daha fazla bilgiye UKAAF web sitesinden erişebilirsiniz

Ally Elektronik Braille Biçimi, Braille yazıcılarında basılabilir mi?

Braille Hazır Dosya (.brf) biçimi hem elektronik braille ekranlarında hem de braille kabartmalı basıcılarında (yazıcılarında) kullanılabilir.

Belirli bir Braille basıcı/yazıcının .brf biçimini destekleyip desteklemediğini kontrol etmeniz gerekir.

BRF hakkında daha fazla bilgiye Erişilebilir Eğitim Malzemeleri web sitesinden erişebilirsiniz

 

Neden "Bu dosya için alternatif biçimler devre dışı bırakılmış" iletisini görüyorum?

Yöneticiler tek tek web sayfaları ve dosyalar için alternatif biçimleri kapatabilir. 

Bir içerik ögesinin erişilebilir alternatif biçimlerini oluşturmak isteyen içerik düzenleyicilerinin ne yapması gerekir?

Hiçbir şey. Ally, mevcut ve yeni materyalleri otomatik olarak toplayıp erişilebilirlik kontrol listesiyle karşılaştırır ve hem ziyaretçi hem de düzenleyici için alternatif sürümleri kullanıma sunar.

Dosya boyutunda bir sınır var mı?

Ally'da, dosya boyutuyla ilgili sınırlama yoktur. Boyutu büyük olan belirli dosyaların alternatif biçimlerini oluştururken algoritmanın başarısız olduğu durumlar olabilir.

 • Taranmış belgeler için OCR biçimi oluşturmak istediğinizde, orijinal içeriğin 100 sayfadan az olmasına dikkat edin.
 • Ses biçimi için içeriği 100.000 karakterle sınırlayın. Bu karakter sınırı, normalde en az 30 sayfaya veya birkaç saatlik sese karşılık gelir.
 • Çeviri biçimi için içeriği 30.000 karakterle sınırlayın.
 • Eğitmen Geri Bildirimi paneli yoluyla yüklenen düzeltilmiş dosyaların boyutunu 50 MB ile sınırlayın.

Ally, parola korumalı içerikleri nasıl ele alır?

Ally, parola korumalı içerikleri algıladığında, içeriğe erişilebilirlik puanı olarak %0 atar ve içerik düzenleyicisi geri bildirim paneli yoluyla şifrenin kaldırılmasına yardımcı olmak üzere yol gösterir. Ally, gerçek içeriğe erişemediği için parola korumalı içeriklere yönelik alternatif biçimler oluşturmaz.

Alternatif biçimleri devre dışı bırakabilir miyim?

Evet, yöneticiler alternatif biçimleri devre dışı bırakabilir.

 

İçerik düzenleyicisi geri bildirim paneli

Eğitmen Geri Bildirimleri ile İlgili SSS

Tüm sorunları nasıl görebilirim?

Dosyadaki tüm sorunları görmek için Tüm sorunlar'ı seçin. Bu görünümde, her sorunun çözülmesiyle birlikte puanın ne kadar yükselebileceğini görürsünüz. Düzeltmek istediğiniz sorunu bulun ve Düzelt'i seçin.

Erişilebilirlik göstergesinin rengi için hangi eşik kullanılır?

Her belgeye yüzde olarak bir erişilebilirlik puanı veririz; bu puan ögenin erişilebilirlik seviyesini, kaç kişiyi ne düzeyde etkileyebileceğini vb. belirtir. Bir belgenin erişilebilirlik puanını hesaplamak için farklı erişilebilirlik kurallarının/kontrollerinin ağırlıklı ortalamasını alırız çünkü bazı kurallar diğerlerine kıyasla daha önemli veya etkilidir.

Kullanıcı Arayüzü'nde, göstergenin rengini belirlemek için eşikleri kullanırız.

Ally Erişilebilirlik Puan Simgeleri

Puanlar, Düşük ile Mükemmel dereceleri arasında sıralanır. Puan ne kadar yüksek olursa sorunlar da o kadar az olur.

 • Düşük (%0-33): İlgilenilmesi gerekiyor. Erişilebilirlikle ilgili ciddi sorunlar var.
 • Orta (%34-66): Biraz daha iyi. Dosyanın erişilebilirliği yüksek değil ve iyileştirme yapmak gerekiyor.
 • Yüksek (%67-99): Neredeyse kusursuz. Dosya erişilebilir durumda olmakla birlikte biraz daha iyileştirme yapmak mümkün.
 • Mükemmel (%100): Mükemmel. Ally, erişilebilirlik konusunda herhangi bir sorun belirlemedi ancak yine de biraz daha iyileştirme yapılabilir.

Erişilebilirlik, iyileştirme yapmanın her zaman mümkün olduğu geniş bir alanı belirtir, o yüzden ögenin "erişilebilir" hâle geldiği kesin bir nokta belirlemek zordur. Yine de bir öge yeşil bölgedeyse nispeten iyi durumda demektir.

Tarayıcı içi ön izleme olanağı hangi içerik türlerinde mevcuttur?

Şu anda tarayıcı içi ön izleme olanağı aşağıdaki dosyalar için mevcuttur:

 • Görüntüler
 • PDF Belgeleri
 • Word Belgeleri
 • PowerPoint sunumları
 • OpenOffice/LibreOffice dosyaları (Writer ve Impress)
 • LMS'nizde oluşturulan WYSIWYG içeriği

Bu ön izlemeler, sonrasında belirli erişilebilirlik sorunlarının belgenin neresinde bulunabileceğini belirlemek için kullanılır. Şu anda aşağıdaki sorunlar için vurgulamalar sağlanmıştır:

 • Uygun bir alternatif açıklaması olmayan görüntüler
 • Yetersiz kontrasta sahip metin parçaları
 • Tablo başlığı olmayan tablolar

Diğer erişilebilirlik sorunları için geri bildirim, vurgulamalar olmadan yalnızca içerik ön izlemesini gösterecektir.

Ön izlemeler hakkında daha fazla bilgi


YouTube videoları

Ally, YouTube videolarını ne için kullanılır?

Ally, altyazısı olup olmadığını tespit etmek için YouTubeTM videolarını kontrol eder ve bu bilgiyi erişilebilirlik raporlarında sunar. Otomatik oluşturulan YouTube altyazıları, geçerli altyazılar olarak kabul edilmez. Otomatik oluşturulan altyazılara sahip YouTube videoları, Kurumsal Rapor'da "altyazısız" olarak değerlendirilir.

Ally hem katıştırılmış YouTube videolarını hem de YouTube videolarının bağlantılarını kontrol eder.

Raporun içinde, "HTML: HTML içeriğinde altyazısız videolar var" sütununda, altyazısız YouTube videolarını içeren HTML içeriklerinin ve dosyaların sayısı vurgulanır. Kurum Raporu dışa verilirken sütun adı HtmlCaption:2 olur.

Ally henüz otomatik olarak üretilen altyazıların doğruluğunu teyit edemediğinden, bu sorun genel puana etki etmez.

Şu anda videolar için kullanılabilecek herhangi bir geri bildirim veya alternatif biçim yoktur.