SafeAssign sammenligner innleverte oppgaver med et utvalg akademiske artikler for å finne områder som overlapper med den innleverte oppgaven og eksisterende verk.

SafeAssign er både avskrekkende og et pedagogisk verktøy. Bruk SafeAssign til å gjøre det mulig for undervisere å gå gjennom hvor originalt innholdet i oppgaveinnsendinger er. Det er også mulig å hjelpe studenter med å identifisere hvordan de kan henvise til kilder på riktig måte i stedet for å omskrive.


SafeAssign-kilder

SafeAssign er basert på en unik teksttilpasningsalgoritme som kan påvise eksakt og ueksakt samsvar mellom artikler og kildemateriell. Innsendinger jevnføres med flere databaser:

  • Global Reference Database: Inneholder oppgaver som studenter har sendt inn frivillig fra institusjoner som bruker Blackboard, for å hindre plagiat på tvers av institusjoner.
  • Institusjonens dokumentarkiv: Inneholder alle oppgaver brukere sender til SafeAssign av i sine respektive institusjoner.
  • Internett: SafeAssign søker etter samsvarende tekst på Internett ved å bruke en intern søketjeneste.
  • ProQuest ABI / Inform Journal Database: Mer enn 3000 publikasjoner, 4,5 millioner dokumenter og over 200 dagsaktuelle kategorier fra 1970-tallet til i dag, om alt fra markedsføring til kvinneforskning.

Global Reference-databasen

Blackboards Global reference-database er en egen database der studenter frivillig kan donere kopier av oppgavene sine for å fremme originalt arbeid. Den er atskilt fra hver institusjons interne database – der alle oppgaver lagres av selve institusjonene. Studentene står fritt til å velge alternativet for å sjekke oppgavene sine uten å sende dem til Global reference-databasen. Studenter sender inn oppgavene sine til databasen frivillig, og de godtar å ikke slette oppgavene i fremtiden. Innsendinger til Global reference-databasen er ekstra kopier som er gitt frivillig for å fremme originalt arbeid. Blackboard hevder ikke eierskap for innsendte oppgaver.

Intern søkemotor

Indeksene for Internett-søk som brukes av SafeAssign, er laget med tanke på pålitelighet, ytelse og effektivitet sett i sammenheng med den store mengden søk som gjøres av SafeAssign. Disse søkeindeksene kan ikke oppdateres så ofte som de som benyttes av Internett-søketjenester for forbrukere. Vanligvis kan disse indeksene forventes å være oppdaterte innen 1–3 dager etter en endring. Som følge av disse karakteristikkene for søkeindeksene samt vektingen som brukes av SafeAssign-algoritmen, kan det hende du får andre resultater for ulike enkeltsetninger eller -fraser i SafeAssign Originality Report enn i forbrukertjeneter for Internett-søk.

Tidligere var Blackboard SafeAssign avhengig av Yahoo! BOSS-tjenesten for resultater fra det bredere Internett. Siden Yahoo! BOSS-tjenesten ble avviklet 31. mars 2016, har Blackboard utviklet en intern søketjeneste for levering av Internett-resultater for SafeAssign. Ingen kundehandling er påkrevd for å aktivere SafeAssigns interne søketjeneste, siden endringen ble gjort i SafeAssign Central Service og gjelder alle klienter.

Den interne søketjenesten er bygget med den nyeste gjennomsøkings- og indekseringsteknologien og gjør det mulig for Blackboard å redusere avhengigheten av – og eksponeringen for – tredjepartsverktøy betraktelig. Siden søketjenesten nå administreres internt, kan Blackboard forbedre og raffinere søkeresultatene over tid og forbedre den generelle produktkvaliteten og ytelsen til SafeAssign. I tillegg løses eventuelle problemer med at kundeopplysninger deles med Blackboard-partnere, med denne nye måten å gi søkeresultater fra Internett på.

Siden Internett stadig er i endring, kan det oppstå tilfeller der SafeAssigns interne søketjeneste ennå ikke inkluderer spesifikke nettsider eller nettsteder. Følgelig er det ikke sikkert at en SafeAssign Originality Report identifiserer potensielt samsvarende tekst innen studentarbeid. Når disse situasjonene oppstår, vil Blackboard undersøke kildens nettinnhold og om mulig legge innholdet til i SafeAssigns interne søketjeneste for fremtidige innsendinger.

Utviklingen av SafeAssigns interne søketjeneste gjenspeiler nok en gang Blackboards engasjement for å støtte SafeAssign-produktfunksjonaliteten og kunders bruk av SafeAssign-tjenesten. Blackboard fortsetter som alltid å overvåke SafeAssign for å finne muligheter til forbedringer, og vi oppfordrer kundene til å sende oss tilbakemeldinger om søkeresultatene og den generelle ytelsen til SafeAssign.

Husk at resultatene i SafeAssign-plagiatrapporter ikke nødvendigvis er de samme som de du får fra forbrukertjenester for Internett-søk (f.eks. Google, Bing, osv.) for alle individuelle setninger eller fraser. Resultatene fra SafeAssign-tjenesten er bare ment som et verktøy som skal brukes etter underviserens skjønn. På grunn av størrelsen og omfanget av både akademiske emner og antall ressurser som søkes opp med SafeAssign, er ikke resultatene ment å garantere, eller på annen måte vise, at plagiat har forekommet eller ikke. Det er underviseren som må avgjøre om det har forekommet plagiat, og SafeAssign-resultater må alltid ses i sammenheng med andre ressurser og god dømmekraft.

Foreslå en ny nettadresse

Dette verktøyet er bare tilgjengelig i Blackboard Learn-emner ved bruk av Original-emnevisningen

Hvis det er andre nettsider og nettsteder du vil ha med i SafeAssign, og som ikke er flagget eller vist til i Originality Reports, kan du foreslå dem med URL Adder-verktøyet.

URL Adder-verktøyet er tilgjengelig for undervisere via Emneverktøy > SafeAssign > URL Adder. Velg Foreslå nettadresseSafeAssign-siden for å sende inn nettadresser.

Hvis en bruker foreslår en spesifikk nettside, prøver SafeAssign å inkludere alle nettsider som er tilgjengelige på nettstedets domene. Hvis du for eksempel foreslår http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx, prøver SafeAssign å finne alle nettsider som er tilknyttet http://www.blackboard.com-domenet.

Eventuelle nettadresser som inkluderes via URL Adder-verktøyet, blir gjort tilgjengelig for alle SafeAssign-brukere og -institusjoner, noe som betyr at alle som bruker SafeAssign, kan ha nytte av dem.


Filer som støttes

SafeAssign støtter bare filtyper som kan konverteres til vanlig tekst, deriblant disse: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML og HTM. Regneark støttes ikke.

SafeAssign godtar også ZIP-filer og behandler filer som samsvarer med disse filtypene.

SafeAssign teller og viser det totale antallet av vedlegg i en innsending, i tillegg til antallet vedlegg som behandles av SafeAssign. SafeAssign behandler og oppretter bare Originality Reports for vedlegg som bruker støttede filtyper. For ustøttede filtyper utelates den samsvarende poengsummen fra SafeAssign Originality Report.


SafeAssign Originality Reports

Etter at en innsending er behandlet, genereres det en rapport med detaljer om prosentverdien av tekst i den innsendte oppgaven som samsvarer med eksisterende kilder. Rapporten viser mistenkelige kilder for hver del av den innsendte oppgaven der det finnes samsvar. Hvis oppgaven er en fortsettelse av noe studenten har sendt inn tidligere, kan underviseren slette kilder det gis treff i, fra rapporten og kjøre den på nytt.

Les rapporten nøye, og undersøk om det er henvist til kilder for hver tekstblokk.

Mer om SafeAssign Originality Reports


SafeAssign i praksis

Lær hvordan du konfigurerer SafeAssign ved din institusjon.