Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Course Cartridge-innhold er forhåndslaget materiell som er laget av profesjonelle forfattere, redaktører og forlag. Lærerne kan laste det ned og bruke det i egne emner. Cartridge-innhold kan blant annet være lysbilder, dokumenter, quiz-spørsmål og lister over relevante linker.

For å få tilgang til dette innholdet må du være tilknyttet emnet og ha en tilgangsnøkkel for emnemateriellet.

Tilgang til Course Cartridge

Utgiveren av en Course Cartridge gir ut tilgangsnøkkelen. Du finner tilgangsnøkkelen i emnelæreboken eller på nettstedet til utgiveren. Tiilgangsnøkler som følger med lærebøker, kan ofte bare brukes én gang. Du bør spørre om tilgangsnøkler før du kjøper brukte lærebøker.

Første gang du prøver å få tilgang til Course Cartridge-innholdet, må du skrive inn nøkkelen. Deretter kan du åpne alt innhold i emnet som kommer fra det aktuelle Course Cartridge-elementet.


Hvem kontakter jeg hvis jeg har problemer?

Utgiveren kontrollerer tilgangsnøklene og Cartridge-innholdet. Men hvis du har problemer, kan du kontakte noen av disse ressursene for å få hjelp:

  • Selskapet som har utgitt Course Cartridge-innholdet
  • Institusjonens IT-avdeling
  • Bokhandelen der du kjøpte teksten eller tilgangsnøkkelen
  • Læreren din